Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидат Марија Миљковић

Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидат Марија Миљковић, научна област Филолошке науке, ужа научна област Историја српске књижевности.

Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана од дана, од 20.05.2015.-03.06.2015. године

ИЗВЕШТАЈ