Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат др Радмило Пекић

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат др Радмило Пекић, научна област Историјске, археолошке и класичне науке, ужа научна област Општа историја (предмети Историја средњег века и Историја Византије)

Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана од дана, од 13.05.2015.- 11.06.2015. године

ИЗВЕШТАЈ