Предавања код проф. др Марка Атлагића – петак 30. мај 2013.

Предавања код проф. др Марка Атлагића ће се уместо у четвртак, поред редовних предавања, одржати у петак од 9.30 до 11 (Историја уметности српских земаља) и од 12.30-15.30 ( Помоћне историјске науке)