Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број L (1), 2020. година

ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082

Главни и одговорни уредник
Проф. др Мирослав Крстић

Заменик главног и одговорног уредника
Доц. др Оливера Радовић

Чланови редакције, Филозофски факултет, Косовска Митровица:
Проф. др Јасна Парлић-Божовић, проф. др Душан Ранђеловић, проф. др Драгана Радовановић, проф. др Небојша Лазић, проф. др Божидар Зарковић, проф. др Марта Вукотић-Лазар, проф. др Оливера Марковић Савић, проф. др Наташа Бакић Мирић, проф. др Александра Костић Тмушић, проф. др Јелена Бајовић, проф. др Младен Јаковљевић, доц. др Неџиб Прашевић.

Чланови редакције из иностранства:
Prof. dr Laurence Armand French, Justiceworks Institute, University of New Hampshire, Durham, USA; prof. dr Alexandra Perović, University College London, Division of Psychology and Language Sciences, United Kingdom; prof. dr Giada Goracci, University of Verona, Department of Foreign Languages and Literatures, Italy; prof. dr Sara Corrizzato, L’Università di Verona, Italia; проф. др Георгиос Нектариос Лоис, Факултет хуманистичких наука, Отвореног Универзитета у Патри, Грчка; prof. dr Davronzhon Erkinovich Gaipov, University Suleiman Demirel, Almaty, Kazakhstan; prof. dr Nijolė Burkšaitienė, Institute for Literary, Cultural and Translation Studies, Vilnius University, Lithuania; проф. др Татьяна Юрьевна Анопченко, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; доц. др Наталия Николаевна Муравьева, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; проф. др Маргарита Вениаминовна Силантьева, ФГАОУ ВПО МГИМО МИД, Международно-правовой факультет, кафедра философии ИМ. А. Ф. Шишкина, Россия; доц. др Ахмет Јуксел (Ahmet Yüksel), Факултет за књижевност (Еdebiyat fakültesi), Универзитет „Џумхуријет” (Cumhuriyet Üniversitesi), Сивас (Sivas), Република Турска (Türkiye Cumhuriyeti); проф. др Љубица Кардалеска-Радојкова, ФОН универзитет Скопје, Факултет за стране језике, Р. С. Македонија; доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и и Методије“, Велико Трново, България.

Секретари редакције: мастер Дејан Гашић, асистент; Сузана Стојковић, виши лектор.

 

САДРЖАЈ

ПЕДАГОГИЈА
Татјана С. Радојевић, Татјана П. Компировић
Баријере у педагошкој комуникацији
doi:10.5937/zrffp50-24168
Александра К. Анђелковић
Ефекти деловања контекстуалних чинилаца на квалитет математичких постигнућа ученика
doi:10.5937/zrffp50-24065

 

ФИЛОЗОФИЈА
Бранкица В. Поповић
Хусерлова универзална наука
doi:10.5937/zrffp50-25233
Ирина Ј. Деретић, Александар Д. Ристески
Први српски превод Платонове Одбране Сократове
doi:10.5937/zrffp50-24880
ИСТОРИЈА
Глигор М. Самарџић, Маријана Ж. Млађеновић
Прилог проучавању територијалног уређења и разграничења перегриних заједница Деремиста и Доклеата
doi:10.5937/zrffp50-25080
Саша Д. Станојевић
Преговори Миловановића и Гешова у стварању Балканског савеза 1912. године
doi:10.5937/zrffp50-25033
СОЦИОЛОГИЈА
Самир Х. Љајић
Друштвена условљеност развоја интернета
doi:10.5937/zrffp50-23042
ЈЕЗИК
Ивана Р. Глигоријевић
Истраживањe етнокултурних стереотипа на примеру стимулуса Турци и Турчин у асоцијативном тесту
doi:10.5937/zrffp50-25240
Sabina J. Halupka-Rešetar, Eleonóra Ј. Kovács Rácz
Attitudes toward English: a Hungarian Minority Context in Vojvodina, Serbia
doi:10.5937/zrffp50-24798
КЊИЖЕВНОСТ
Аница М. Радосављевић, Небојша Ј. Лазић
Лична и породична драма Симке Катић у роману Корени Добрице Ћосића
doi:10.5937/zrffp50-24747
ОДЕЉАК ПОСВЕЋЕН ЛИКУ И ДЕЛУ ПРОФЕСОРА ПЕТРА КОСТИЋА

ГОСТ УРЕДНИК ДУШАН РАНЂЕЛОВИЋ

Душан Ј. Ранђеловић
Уводник
uvodnik
Александра П. Влајић, Мина Р. Манић
IN MEMORIAM  — Петар Костић (1949−2019)
in memoriam
Небојша М. Милићевић, Мирослав Б. Комленић, Ана Ж. Јованчевић
Стандардизација, адаптација и примена Плучиковог теста емоција (ПИЕ-ЈРС) у војној популацији – доприноси професора Петра Костића
doi:10.5937/zrffp50-25307
Душан Ј. Ранђеловић, Сенка М. Костић
Доприноси проф. др Петра Костића развоју и унапређивању психолошких мерних инструмената у Републици Србији
doi:10.5937/zrffp50-25197
Јелена И. Давидовић Ракић, Миљана С. Павићевић
(Само) неки од доприноса професора Петра Костића развоју психологије
doi:10.5937/zrffp50-25198
Анита С. Пешић
О лику и делу и научноистраживачком раду у области војне психологије пуковника и проф. др Петра Костића
doi:10.5937/zrffp50-25196
Мирослав Ж. Крстић, Биљана Н. Јаредић
Тортура на Голом отоку кроз призму психолошке науке у делу Петра Костића
doi:10.5937/zrffp50-25234
Кристина Ж. Ранђеловић, Тијана Р. Тодић Јакшић
Приказ инструмената за процену личности – структурални тест личности и Маховер
doi:10.5937/zrffp50-25079
Јелена Љ. Минић
Танатос — Нагон смрти
doi:10.5937/zrffp50-25199
ИНФОРМАТИВНИ ПРИЛОЗИ, НАУЧНE КРИТИКE, НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ, ПРИКАЗИ
Софија Р. Милорадовић
Зоран Симић, Синтакса падежа у говору романијског платоа: метафоризација простора
doi:10.5937/zrffp50-24745