ЗБОРНИК РАДОВА
 Филозофског факултета Универзитета у Приштини Број XLI, 2011. година.
ISSN 0354-3293
ISSN 2217-8082 (online)
Главни и одговорни уредник:
Проф. др Драги Маликовић
Уредник: Проф. др Радомир Ђорђевић
 Редакција
Чланови редакције из земље:
др Драги Маликовић, редовни професор; др Радомир Ђорђевић, редовни професор; др Марко Атлагић, редовни професор; др Милета Букумирић, редовни професор; др Драгомир Костић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар-Вујновић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Радмила Обрадовић, ванредни професор; др Јасна Парлић-Божовић, ванредни професор; др Радмило Петровић, редовни професор; др Јасмина Петровић, доцент; др Урош Шуваковић, ванредни професор.
Чланови редакције из иностранства
доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовно члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; prof. dr John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris – IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facolta di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука –Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности Универзитета у Москви, Русија; prof. dr Wojcieh Szczepański,Poznan,Poland; проф. др Gabriella Schubert, инострани члан СА НУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер“ у Јени, Немачка; доц. др. Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.

САДРЖАЈ

I. ФИЛОЛОШКИ ОДСЕК

Језик
МИЛЕТА Д. БУКУМИРИЋ Употреба акузатива у говорима северне Метохије
ГОЛУБ M. ЈАШОВИЋ Из ономастике Лознице и Доње мале код Баточине
РАДМИЛА В. ЖУГИЋ Синонимски односи у лексичко-семантичкој групи глаголских лексема с доминантом зборим ’говорим’ у јабланичком говору (југозападно од Лесковца)
ДРАГАНА М. СПАСИЋ Negative Meaning or More
ЈОВАНА В. ДИМИТРИЈЕВИЋ САВИЋ, ЈЕЛЕНА ДАНИЛОВИЋ  Derivational Morphology and Serbian EFL Learners: three Perspectives on the Acquisition Process
БРАНИСЛАВА M. ДИЛПАРИЋ Категорије воће и поврће. Атрибути и дефинисање у српском језику
ЈЕЛЕНА Р. РАТКОВИЋ Употреба назива за жуту боју у енглеским и српским фразеологизмима
Kњижевност
РАДМИЛО Н. МАРОЈЕВИЋ Смрт Смаил-аге Ченгијића као језичкоумјетничко дјело (Лингвистика и поетика наслова)
ВУКАШИН К. БАЋОВИЋ Хајдучки ликови у поетској визији Тешана Подруговића
ДАНИЦА T. АНДРЕЈЕВИЋ, АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ Зачеци позоришног живота на Косову и Метохији
ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ Роман разлика (Травничка хроника Иве Андрића, тумачење)
МИЛОШ М. ЂОРЂЕВИЋ Стеван Раичковић као критичар/посредник (Похвални говор као иманентно критички жанр)
МИРЈАНА Н. ЛОНЧАР-ВУЈНОВИЋ Graham Greene’s novel: the Peculiar Experiment in Modern Fiction
ЛАРИСА И. ЧОВИЋ-РАЗДОБУДКО Культурологический аспект фразеологической репрезентации концептов ≪жизнь и смерть≫ в сборник новелл Иво Андрича ≪Дом на отшибе≫ и их перевод на русский язык
НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ Просторно-временски аспект стилских фигура (фигура језика у Златном руну Борислава Пекића)
СЛОБОДАН Д. ЈОВАНОВИЋ Утицај друштвених околности на зачетке енглеске комедије и њен развој до Шекспировог доба
РАДОЈЕ В. ШОШКИЋ The aesthetics of Harold Pinter’s Dramatic Art
РАДМИЛА ОБРАДОВИЋ Француске релативне реченице уведене релативном прилошком заменицом ou и еквиваленти у српском језику

ΙΙ. ФИЛОЗОФСКИ ОДСЕК
Историја

ДРАГИ Р. МАЛИКОВИЋ Размена стручњака између Дубровника и Котора током XIV и XV века
МАРКО П. АТЛАГИЋ Патриотизам Владимира Јовановића
ДАЛИБОР ЕЛЕЗОВИЋ Турска у рукописној историји света с краја XVIII века (Прилог проучавању развоја историографске мисли епохе просветитељства)
Историја уметности
РАДМИЛО Д. ПЕТРОВИЋ Надеждини косовски божури и Манеова поља макова
КАМЕНКО М. МАРКОВИЋ О портретном стваралаштву Ђорђи Зографског – уопште и о једном непознатом групном портрету – посебно
Филозофија
БРАНКИЦА В. ПОПОВИЋ Идеал филозофије као борбе за смисао човека
Социологија
РАДОМИР Д. ЂОРЂЕВИЋ Однос медија према поткултурним изражавањима младих у граду
ПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ Српско друштво на вододелници – некад и сад
СНЕЖАНА М. МИЛИВОЈЕВИЋ Трансформација вредносног система и девијантно понашање
САДУША Ф. РЕЏИЋ О друштвеном статусу жене у досредњовековној и средњовековној Србији
ИВАН М. БАШЧАРЕВИЋ Један прилог проучавању миграција
Педагогија
ЈАСНА Љ. ПАРЛИЋ-БОЖОВИЋ Образовање Срба у време турске власти
ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ Педагошки однос, такт и атмосфера: феноменолошко-херменеутички приступ
Психологија
БЛАГОЈЕ В. НЕШИЋ, ЈЕЛЕНА Љ. МИНИЋ, АЛЕКСАНДРА С. ЈАКШИЋ Распрострањеност говорно-језичких поремећаја код деце на северу Косова и Метохије
МИЉАНА С. ПАВИЋЕВИЋ Психолог у неформалном образовању
ДРАГАНА З. СТАНОЈЕВИЋ, БИЉАНА Н. МИЛОШЕВИЋ Професионални стрес
 Научна критика, осврти, прикази
ЗОРАН M. ЛАКИЋ Записи митрополита Амфилохија
УРОШ В. ШУВАКОВИЋ Зоран Видојевић. Питање: Куда води глобализација Одговор: Демократија на заласку
ЈАСНА Љ. ПАРЛИЋ-БОЖОВИЋ Приказ књиге др Јована Пурића „Богословље и педагогика Св. Јована Златоустог“