Проф др. Владан Виријевић
Катедра за историју

Е-пошта: vladan.virijevic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Филозофски факултет Приштина, историја, 1995. ; Интернационални универзитет Нови Пазар, турски језик и књижевност, 2009.
 • Филозофски факултет Приштина, Друштвено-економске и политичке прилике у срезу Студеничком 1918-194, 1998.
 • Филозофски факултет Приштина , Краљево, град у Србији 1918-1941., 2004.

 

Области интересовања и истраживања

 • Друштвено-економске основе и политички процесу у Краљевини СХС/Југославији
 • Југословенско-турски односи у периоду између два светска рата
 • Југославија у Другом светском рату (1941-1945.)

 

Библиографија

 

Монографије

 • Студенички срез 1918-1941. – друштвено-економске и политичке прилике, „Историјски архив Краљево“-„Центар за културу Градац“, Краљево-Рашка, 2000, 228. (ISBN 86-82497-16-6)
 • Краљево, град у Србији 1918-1941, „Народни музеј Краљево“-„Историјски архив Краљево“, Краљево, 2006, 394. (ISBN 86-85179-09-2)
 • Рашка 1912-1941 – портрет варошице, „Центар за образовање, културу и информисање Градац“, Рашка, 2013, 302, (ISBN 978-86-88391-16-0)
 • Рашка, ратна престоница Краљевине Србије 1915, „Центар за културу Градац“, Рашка, 2015, 71. (ISBN 978-86-88391-31-3)
 • Југословенско-турски економски односи 1918-1941, „Филозофски факултет, Косовска Митровица“, Косовска Митровица, 2018, 274.   ISBN 978-86-6349-099-4 (брош.)

 

Прикази и чланци

 1. О електрификацији Рашке почетком тридесетих година овога века, Зборник радова Филозофског факултета, 26/27, Приштина, 1997, 211-222.; УДК 338.4:621.311](497.11)“193″;
 2. Средње стручне школе у Рашки у периоду између два светска рата, Новопазарски зборник, 22, Нови Пазар, 1998, 159-166.; УДК 5(497.11-14)“1918/1941″ 377.3(497.11-14)“1918/1941″.;
 3. Југословенска радикална заједница у Студеничком срезу 1935-1941. године, Новопазарски зборник, 23, Нови Пазар, 1999, 263-275.; УДК
 4. Неке привредне карактеристике Сјеничког среза између два светска рата, Новопазарски зборник, 24, Нови Пазар, 2000, 193-206.; УДК 338(497.11)“1918/1941″.;
 5. Делатност „Удружења четника“ у Дежевском, Студеничком и Штавичком срезу тридесетих година 20. века, Зборник радова Филозофског факултета30, Приштина, 2000385396.; COBISS.SR-ID – 1540264142
 6. Прилог историји штампе у Краљеву између два светска рата – „Краљевски гласник“, Зборник радова Филозофског факултета, 28/29, Приштина, 2001, 228-235.; УДК 070(497.11)(091)
 7. Трговина у Краљеву 1918-1941. године, Зборник радова Филозофског факултета, 34, Приштина, 2003, 263-282.; УДК
 8. Краљево у предвечерје Другог светског рата, Зборник радова са округлог стола „Краљево октобра 1941.“, Краљево, 2003, 13-20.; УДК 94(497.11 Kraljevo)“1936/1941
 9. Обнова и рад основних школа (1918-1941), У: Основна школа у Витковцу:1904-2004, Витковац, 2004, 143-197.; УДК 373.3/.4(497.11)“1904/2004″ 908(497.11 Витковац).;
 10. Странци у Краљеву 1918-1941. Прилог проучавању демографске структуре града, Наша прошлост, 6, Краљево, 2005, 85-92.; УДК 151.3-054.7(497.11)“1918/1941″;
 11. Неке демографске карактеристике градских насеља на Косову у Метохији између два светска рата, Баштина, 20/2, Приштина-Лепосавић, 2006, 331-347.; УДК 314.117(497.115)“1918/1941″(083.41);
 12. Јаворски корпус Југословенске војске у Отаџбини – организационо устројство и карактеристике, Наша прошлост, 7, Краљево, 2006, 169-175.; УДК 425.4(497.11)“1942/1944″;
 13. О занатству и трговини у градским насељима Косова и Метохије 1918-1941. године, Баштина, 22, Приштина-Лепосавић, 2007, 231-241.; УДК 338(497.115)„1918/1941“.
 14. Прилог проучавању друштвено-економских прилика у Пећи 1918-1941. године, Баштина, 23, Приштина-Лепосавић, 2007, 289-307.; УДК 908(497.115Пећ)“1918/1941″(093.2)
  338(497.115)“1918/1941″(093.2);
 15. Делатност Женске занатске школе у Призрену 1919-1928. године, Баштина,25,Приштина-Лепосавић,2008,173-182.;УДК373.54:62(497.115)“1919/1928″ 061.235-055.2(497.115)“19″
 16. Неке лексеме оријенталног порекла у говору Ибарског Колашина, Баштина, 26, Приштина-Лепосавић, 2009, 35-41.; УДК 163.41`373.45;
 17. Херцеговина у фокусу тоталне историје, Радови Филозофског факултета – филозофске и природно-математичке науке, 11, књ. 2, Пале, 2009, 433-439.; ISSN 1512-5859
 18. „Цариградски гласник“ о Новом Пазару и околини крајем XIX и почетком XX века, Новопазарски зборник, 33, Нови Пазар, 2010, 111-123.; УДК 908(497.11 Нови Пазар)“18/19″(093.2) 050.488 ЦАРИГРАДСКИ ГЛАСНИК
 19. „Kišna dova“– tradicionalni oblik molitve muslimanskog stanovništva na Balkanu, Исламобалканика, 1, Инстутут за теолошка истраживања Православног богословског фалкултета, Београд 2010, 70-72. (коаутор Алмира Цикотић-Суљевић); УДК 28 (497)
 20. Здравствене прилике Дринске бановине (1929-1941.), У: Наука и политика – зборник радова са научног скупа, Пале, 2011, 15-26.; УДК
 21. Гимназија у Приштини 1913-1941. године – прилози за проучавање, У: Тематски зборник „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“, књ. 5, Косовска Митровица, 2010, 51-60.; УДК54 (497.115)“1913/1941“;
 22. Ђаковица у јесен 1915. године – етапна тачка одступања српске војске, У: Тематски зборник Културно наслеђе Косова и Метохије: научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, 2010, 121-129.;УДК 94(497.11)“1915“(093.3);
 23. Ђаковица – „живи пример пропасти српства“, Баштина, св. 31, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, 2011, 197-214.; УДК 94(497.115 Ђаковица)
 24. Ataturkove reforme turskog društva 1922-1927. u ogledalu jugoslovenske diplomatije, U: Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri (03-07 Aralık 2007, Zagrep), Prizren, 2011, 253-264.; UDK
 25. Богумил Храбак на „Сеоским данима Сретена Вукосављевића“, У: Живот и дело академика Богумила Храбака, Косовска Митровица, 2011, 121-136.; УДК 94 (497.11):929 ХРАБАК Б.
 26. Вишеград 1918-1941. – разгледница града, У: Наука и идентитет – зборник радова са научног скупа, Пале, 2012, 69-78.; ISBN 978-99938-47-39-7
 27. Ибарски Колашин од 1918-1941. године, У: Стари Колашин, Зубин Поток, 2012, 101-115.; УДК 94(497.115 Ибарски Колашин) (082) 728(497.115) (082); ISBN 978-86-83099-08-5;
 28. Храм „Свете Тројице“ у Ђаковици – парадигма страдања Српске Православне Цркве на Косову и Метохији, У: Српска теологија данас 2012 – зборник радова са четвртог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 25-26. маја 2012, Београд, 2013, 97-109.; УДК 271.222(494.1)“1937/1999″; ISSN 2217-2491;
 29. Обнова рада Призренске богословије након Првог светског рата, У: Историја и значај Призренске богословије (поводом 140 годишњице од оснивања), Ниш, 2013, 107-113.; УДК 271.22(497.11)-752(497.115 Призрен) „1915/1919“; ISBN 978-86-7379-277-4;
 30. Ратна штета причињена Српској православној цркви на Косову и Метохији током Првог светског рата, У: Културно наслеђе Косова и Метохије – историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Београд, 2013, 425-440.; УДК 341.485(497.115) 1914/1918.; ISBN 978-86-6349-014-7 (ФФУП)
 31. „Politika“ Gazetesinde Yayımlanan Makalelere Göre Birinci Savaşı’nda Osmanlı İmperatorluğu (1912), U: Savaştan Barışa Balkan Savaşları-100 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildileri, İzmir, 2013, 275-284.; ISBN 978-605-87058-8-3;
 32. Economic characteristics of „New liberated regions“ of the Kingdom of Serbia after Bukurešt peace treaty in 1913, У: Букурешкиот мировен договор, Македонија и Балканот“ – мегународен научен собер по повод 100-годишнината от потпишувањето на Букурешкиот мировен договор одржан на 31 октомври и 1 ноември 2013 година, Скопје, 2014, 257-267.; ISBN 978-608-203-119-4;
 33. Српска војничка гробља у Османлиској империји и њихова судбина након Балканских ратова (1912-1913) и Првог светског рата (1914-1918), У: Уметност и њена улога у историји: између трајности и пролазних – изама посвећен сећању на проф. др Миодрага Јовановића (1932-2013), Косовска Митровица, 2014, 355-370.; УДК 718.355.48(497.11)“1912/1918“ 94(497.11) )“1912/1918“;
 34. Парламентарни избори у Беранском округу 1920. и 1923. године, Зборник радова Филозофског факултета, 1, Приштина, 2015, 3-24. (коаутор Здравко Делетић); УДК 324(497.16)“1920/1923(093.2)
 35. Парламентарни избори у Беранском срезу 1925. и 1927. године, Зборник радова Филозофског факултета, 2, Приштина, 2015, 155-173. УДК 324(497.16)“1925/1927(093.2)
 36. Рашка – привремена ратна престоница Србије 1915. године, У: Лексикон Првог светског рата у Србији, „Инститит за савремену историју“-„Друштво историчара Србије“, Београд, 2015, 175-178.; УДК 94(497-11)“1914/1918“(031)
 37. The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes during the conference of Lausanne 1922-1923, 90. Yilinda Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararasi Sempozyumu Bilidiriler, „Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları“, C. I, Ankara, 2015, 25 – 40.  ISBN 978-975-16-3095-7
 38. Оснивање и развој факултета, У: Филозофски факултет у Косовској Митровици 1960-2015, „Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици“, Косовска Митровица, 2015, 31-48. ISBN 978-86-6349-048-2
 39. Српски воени заробеници во Османлиската империја во текот на Првата светска војна и нивната судбина, У: Балканот: Луге, војни и мир – Материјали од мегународната научна конференција по повод 65 години од основањето на Институтот за национална историја, Скопје, 2015, 229-233. УДК 94 (497) (062)
 40. Рашка – привремена ратна престоница Србије 1915. године, У: Лексикон Првог светског рата у Србији, Београд, 2015, 175-178. ISBN 978-86-7403-201-5 (ISI)
 41. Феликс Каниц о исламским сакралним објектима у Србији, У: Феликс Каниц на Централном Балкану- 150 година истраживања у Нишу, Ниш, 2015, 159-170.; УДК 726.2:28-523.4(497.11)929 Каниц.Ф.
 42. Балкански народи и велике силе у XIX i XX веку, У: Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, књ. 2, Лепосавић 2016, 203-217. (коаутор Здравко Делетић); УДК 94(497)ʺ18/19ʺ
 43. Разграничење Србије и Црне Горе у Метохији 1912-1914. године, У: Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, књ. 2, Лепосавић 2016, 171-185. (коаутор Здравко Делетић); УДК 94(497.115)ʺ1912/1914ʺ    327(497.11:497.16)ʺ1912/1914ʺ
 44. The Central Bureau of opium in Constantinopole: the segment of Yugoslav-Turkish economic relations between the two world wars/Централни опијумски биро у Цариграду: један сегмент југословенско-турских економских односа између два светска рата, Теме, 2, Ниш, 2016, 597-612.; (коаутор Здравко Делетић) UDK 94 (560:497.11)“193″ 327:347.74 (560:497.11)“193″
 45. Призрен у данима одступања српске војске у јесен 1915. године, У: Век српске Голготе, I, Косовска Митровица 2016, 129-147.; УДК 94(491.115 Призрен)“1915″
 46. „The New Turkish Woman“ – The Yugoslavian Public Opinion on Ataturks Reforms and the Emancipation of Women between the Two World Wars, U: In tribute to the 50th anniversary of the death of Halide Edip Adıvar international congress on civilization and woman, 20.22 October Muğla, Cilt II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2016, 1117- 1135.  ISBN 978-975-16-3231-9
 47. Прогон и страдања Срба у Ђаковичком срезу 1941. године, У: Косово и Метохија у Другом светском рату – седам деценија касније, Филозофски факултет Косовска Митровица, 2016, 89-108. (коаутор Златибор Т. Марковић) UDK  94(=164.41) (497.115 Ђаковица)“1941″
 48. Сељачка радна задруга „Копаоник“, Рвати : пример колективизације на југословенском селу након Другог светског рата, Зборник радова Филозофског факултета, 4, Косовска Митровица, 2016, 161-178. УДК 334.732:631.115.8(497.11)“1949/1954″(093.2)
 49. Улице Рашке : некад и сад – каталог изложбе, „Центар за културу, образовање и информисање ‘Градац’, Рашка, 2016, 63. (коаутор Соња Милићевић)  УДК 911.375.64:711.73(497.11)(083.824)   930.85(497.11 Рашка)(083.824)
 50. Turkey in 1923 – a look from aside (on the basis of the Yugoslav delegate’s report in Constantinopole – Istanbul), Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti –  Uluslararası Sempozyum 23-25 Ekim 2013/Eskişehir, C.II, „Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları“, Ankara, 2016, 1331-1360.  ISBN 978-975-16-3237-1
 51. Терор и злочини бугарских окупатора на Косову и Метохији у Првом светском рату 1915-1918, У: Велики рат 1914-1918: узроци, последице, тумачења (посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу), књ. 1, Ниш, 2016, 707-719. УДК 94(497.11)“1914/1918“ 341.322.5
 52. The Yugoslav-Turkish project of the migration of muslim population to the Republic of Turkey during the 30s of the XX century, 9. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Samsun, 2016, 137-146.
 53. Рударство Босанске Крајине 1918-1941, Радови Филозофског факултета – Филозофске науке, 18, Пале, 2016, 9-20.  УДК 351.823(497.15)“1918/1941″
 54. Александар Растовић, Велика Британија и Косовски вилајет 1877-1912. године, Зборник радова Филозофског факултета, 2, Косовска Митровица, 2017, 397-400. (приказ књиге)  УДК 327(410)“1877/1912″(049.32)  341.7/.8(410)“1877/1912″(049.32)  94(497)“1877/1912″(049.32)
 55. Обучавање наставника за примену историјског метода у настави и стручном усавршавању, Зборник радова Филозофског факултета, 2, Косовска Митровица, 2017, 149-167.  (коаутор проф. др Здравко Делетић)  УДК  371.3:94  001.8:930.1
 56. Бранко Бошковић – историчар и страдалник, Писци српске историје – Ћоровићеви сусрети 2016. године: научни скуп историчара с међународним учешћем, Гацко, 2017, 348 – 362.   ISBN 978-99976-715-0-9  УДК 929:94 Бошковић Бранко
 57. Историчар и савременост, Зборник радова Филозофског факултета, 4, Косовска Митровица, 2017, 45-61. (коаутор проф. др Здравко Делетић)   Doi/I SAN 10.5937/ZRFFP47-15392
 58. The Turkish-German Economic Relations in The Period Between The Two World Wars – According To The Yugoslav Sources, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslarasası Sempozyumu – International Symposium on the esonomic and social history of the Republic of Turkey 26-28 Kasım/November 2015 – Izmir, Cilt I, “Atatürk Araştırma Merkezi”, Ankara, 2017, 137-156. ISBN:978-975-16-3351-4
 59. Diplomacy and the public of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes on the rebellion of Sheikh Said in 1925, XVII Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (V. Cilt-I. Kısım) – Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, “Türk Tarih Kurumu”, Ankara, 2018, 221-229. ISBN 978-975-16-3583-9
 60. Одјек и последице резолуције Информбироа у Краљеву и околини, Зборник радова Филозофског факултета, 1, Косовска Митровица, 2018, 141-162. (коаутор Немања Трифуновић) УДК 323.281(497.11)“1948/1954″(093.2)    329.15(497.1):327.323.32″1948/1954″
 61. Краљевина Југославија 1933. године – једно виђење турске дипломатије, Наука без граница 2: увиди и изазови – Међународни тематски зборник, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2018, 15-28.; УДК 94:327(497.1:560)“1933″    341.7(497.1:560)“1933″
 62. The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in terms of the National Liberation Movement of Mustafa Kemal Pasha (1919-1923), Sivas Kongresi’nin 100. Yılında Her Yönüyle – Sivas Uluslararası Sempozyumu 25-27 Nisan 2019, 1. Cilt – Tarih, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2019, 807-813.
 63. Политичке и друштвено-економске прилике у Краљевини Југославији 1936. године – једно виђење турске штампе, Наука без граница 2: Одјеци – Међународни тематски зборник, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2019, 129-141.   УДК 323(497.1):070″1936″       327(497.1:560)“1936″(046)
 64. Страдања Срба Подгорског среза 1941. године, Зборник радова Филозофског факултета, 4, Косовска Митровица, 2019, 3-26. COBISS.SR-ID – 281882124 doi:10.5937/ZRFFP49-24268
 65. Agriculture of the Republic of Turkey (1923–1941) in the Light of Yugoslav Sources, Collection of papers of the Faculty of Philosophy of Priština, 3, Kosovska Mitrovica, 2020, 3-24. UDK 338.43(560)“1923/1941″  339.5(497.1:560)“1923/1941″ DOI:10.5937/ZRFFP50-28006
 66. Економски односи Кнежевине/Краљевине Србије и Османлијске Империје 1878-1914 године, Osmanlı İdaresinde Balkanlar, II, „Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Araştırma ve Uygulama Merkezi“, Konya, 2020, 421-438. ISBN 978-625-7057-68-4

 

Преводи

 • Džengiz Hakov, Istorija savremene Turske, Prizren, 2011, 432. (prevod i predgovor – Vladan Virijević); УДК 94(560)“19″; ISBN 978-86-88913-00-3.

 

Остало

 • Награда Ђурђа И. Јеленића, управника Државне архиве Београд од 1929. до 1938. године, коју додељује Задужбина Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић, а која делује под окриљем Архива Србије, за књигу Студенички срез 1918-1941. – друштвено-економске и политичке прилике
 • Уредник тематског зборника међународног значаја Косово и Метохија у Другом светском рату – седам деценија касније, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2016.
 • члан Удружења историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“;
 • члан Међународне редакције Српског историјског часописа Удружења историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“;
 • члан редакције научног часописа CTAD (Cumhuriyet Tarihi Araştırma Dergisi) у издању Atatürk İlkileri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü – Ankara
 • члан редакције научног часописа BAL-TAM у издању Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi – Prizren
 • члан редакције научног часописа CUJOSS (Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi) – Sivas