Проф др. Владан Виријевић
Катедра за историју

Е-пошта: vladan.virijevic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Филозофски факултет Приштина, историја, 1995. ; Интернационални универзитет Нови Пазар, турски језик и књижевност, 2009.
 • Филозофски факултет Приштина, Друштвено-економске и политичке прилике у срезу Студеничком 1918-194, 1998.
 • Филозофски факултет Приштина , Краљево, град у Србији 1918-1941., 2004.

 

Области интересовања и истраживања

 • Друштвено-економске основе и политички процесу у Краљевини СХС/Југославији
 • Југословенско-турски односи у периоду између два светска рата
 • Југославија у Другом светском рату (1941-1945.)

 

 

Библиографија

 

Монографије

 • Студенички срез 1918-1941. – друштвено-економске и политичке прилике, „Историјски архив Краљево“-„Центар за културу Градац“, Краљево-Рашка, 2000, 228. (ISBN 86-82497-16-6)
 • Краљево, град у Србији 1918-1941, „Народни музеј Краљево“-„Историјски архив Краљево“, Краљево, 2006, 394. (ISBN 86-85179-09-2)
 • Рашка 1912-1941 – портрет варошице, „Центар за образовање, културу и информисање Градац“, Рашка, 2013, 302, (ISBN 978-86-88391-16-0)
 • Рашка, ратна престоница Краљевине Србије 1915, „Центар за културу Градац“, Рашка, 2015, 71. (ISBN 978-86-88391-31-3)

 

Прикази и чланци

 1. О електрификацији Рашке почетком тридесетих година овога века, Зборник радова Филозофског факултета, 26/27, Приштина, 1997, 211-222.; УДК 338.4:621.311](497.11)“193″;
 2. Средње стручне школе у Рашки у периоду између два светска рата, Новопазарски зборник, 22, Нови Пазар, 1998, 159-166.; УДК 5(497.11-14)“1918/1941″ 377.3(497.11-14)“1918/1941″.;
 3. Југословенска радикална заједница у Студеничком срезу 1935-1941. године, Новопазарски зборник, 23, Нови Пазар, 1999, 263-275.; УДК
 4. Неке привредне карактеристике Сјеничког среза између два светска рата, Новопазарски зборник, 24, Нови Пазар, 2000, 193-206.; УДК 338(497.11)“1918/1941″.;
 5. Прилог историји штампе у Краљеву између два светска рата – „Краљевски гласник“, Зборник радова Филозофског факултета, 28/29, Приштина, 2001, 228-235.; УДК 070(497.11)(091)
 6. Трговина у Краљеву 1918-1941. године, Зборник радова Филозофског факултета, 34, Приштина, 2003, 263-282.; УДК
 7. Краљево у предвечерје Другог светског рата, Зборник радова са округлог стола „Краљево октобра 1941.“, Краљево, 2003, 13-20.; УДК 94(497.11 Kraljevo)“1936/1941
 8. Обнова и рад основних школа (1918-1941), У: Основна школа у Витковцу:1904-2004, Витковац, 2004, 143-197.; УДК 373.3/.4(497.11)“1904/2004″ 908(497.11 Витковац).;
 9. Странци у Краљеву 1918-1941. Прилог проучавању демографске структуре града, Наша прошлост, 6, Краљево, 2005, 85-92.; УДК 151.3-054.7(497.11)“1918/1941″;
 10. Неке демографске карактеристике градских насеља на Косову у Метохији између два светска рата, Баштина, 20/2, Приштина-Лепосавић, 2006, 331-347.; УДК 314.117(497.115)“1918/1941″(083.41);
 11. Јаворски корпус Југословенске војске у Отаџбини – организационо устројство и карактеристике, Наша прошлост, 7, Краљево, 2006, 169-175.; УДК 425.4(497.11)“1942/1944″;
 12. Прилог проучавању друштвено-економских прилика у Пећи 1918-1941. године, Баштина, 23, Приштина-Лепосавић, 2007, 289-307.; УДК 908(497.115Пећ)“1918/1941″(093.2)
  338(497.115)“1918/1941″(093.2);
 13. Делатност Женске занатске школе у Призрену 1919-1928. године, Баштина,25,Приштина-Лепосавић,2008,173-182.;УДК373.54:62(497.115)“1919/1928″ 061.235-055.2(497.115)“19″
 14. Неке лексеме оријенталног порекла у говору Ибарског Колашина, Баштина, 26, Приштина-Лепосавић, 2009, 35-41.; УДК 163.41`373.45;
 15. Херцеговина у фокусу тоталне историје, Радови Филозофског факултета – филозофске и природно-математичке науке, 11, књ. 2, Пале, 2009, 433-439.; ISSN 1512-5859
 16. „Цариградски гласник“ о Новом Пазару и околини крајем XIX и почетком XX века, Новопазарски зборник, 33, Нови Пазар, 2010, 111-123.; УДК 908(497.11 Нови Пазар)“18/19″(093.2) 050.488 ЦАРИГРАДСКИ ГЛАСНИК
 17. „Kišna dova“– tradicionalni oblik molitve muslimanskog stanovništva na Balkanu, Исламобалканика, 1, Инстутут за теолошка истраживања Православног богословског фалкултета, Београд 2010, 70-72. (коаутор Алмира Цикотић-Суљевић); УДК 28 (497)
 18. Здравствене прилике Дринске бановине (1929-1941.), У: Наука и политика – зборник радова са научног скупа, Пале, 2011, 15-26.; УДК
 19. Гимназија у Приштини 1913-1941. године – прилози за проучавање, У: Тематски зборник „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“, књ. 5, Косовска Митровица, 2010, 51-60.; УДК54 (497.115)“1913/1941“;
 20. Ђаковица у јесен 1915. године – етапна тачка одступања српске војске, У: Тематски зборник Културно наслеђе Косова и Метохије: научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, 2010, 121-129.;УДК 94(497.11)“1915“(093.3);
 21. Ђаковица – „живи пример пропасти српства“, Баштина, св. 31, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, 2011, 197-214.; УДК 94(497.115 Ђаковица)
 22. Ataturkove reforme turskog društva 1922-1927. u ogledalu jugoslovenske diplomatije, U: Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri (03-07 Aralık 2007, Zagrep), Prizren, 2011, 253-264.; UDK
 23. Богумил Храбак на „Сеоским данима Сретена Вукосављевића“, У: Живот и дело академика Богумила Храбака, Косовска Митровица, 2011, 121-136.; УДК 94 (497.11):929 ХРАБАК Б.
 24. Вишеград 1918-1941. – разгледница града, У: Наука и идентитет – зборник радова са научног скупа, Пале, 2012, 69-78.; ISBN 978-99938-47-39-7
 25. Ибарски Колашин од 1918-1941. године, У: Стари Колашин, Зубин Поток, 2012, 101-115.; УДК 94(497.115 Ибарски Колашин) (082) 728(497.115) (082); ISBN 978-86-83099-08-5;
 26. Храм „Свете Тројице“ у Ђаковици – парадигма страдања Српске Православне Цркве на Косову и Метохији, У: Српска теологија данас 2012 – зборник радова са четвртог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 25-26. маја 2012, Београд, 2013, 97-109.; УДК 271.222(494.1)“1937/1999″; ISSN 2217-2491;
 27. Обнова рада Призренске богословије након Првог светског рата, У: Историја и значај Призренске богословије (поводом 140 годишњице од оснивања), Ниш, 2013, 107-113.; УДК 271.22(497.11)-752(497.115 Призрен) „1915/1919“; ISBN 978-86-7379-277-4;
 28. Ратна штета причињена Српској православној цркви на Косову и Метохији током Првог светског рата, У: Културно наслеђе Косова и Метохије – историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Београд, 2013, 425-440.; УДК 341.485(497.115) 1914/1918.; ISBN 978-86-6349-014-7 (ФФУП)
 29. „Politika“ Gazetesinde Yayımlanan Makalelere Göre Birinci Savaşı’nda Osmanlı İmperatorluğu (1912), U: Savaştan Barışa Balkan Savaşları-100 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildileri, İzmir, 2013, 275-284.; ISBN 978-605-87058-8-3;
 30. Economic characteristics of „New liberated regions“ of the Kingdom of Serbia after Bukurešt peace treaty in 1913, У: Букурешкиот мировен договор, Македонија и Балканот“ – мегународен научен собер по повод 100-годишнината от потпишувањето на Букурешкиот мировен договор одржан на 31 октомври и 1 ноември 2013 година, Скопје, 2014, 257-267.; ISBN 978-608-203-119-4;
 31. Српска војничка гробља у Османлиској империји и њихова судбина након Балканских ратова (1912-1913) и Првог светског рата (1914-1918), У: Уметност и њена улога у историји: између трајности и пролазних – изама посвећен сећању на проф. др Миодрага Јовановића (1932-2013), Косовска Митровица, 2014, 355-370.; УДК 718.355.48(497.11)“1912/1918“ 94(497.11) )“1912/1918“;
 32. Парламентарни избори у Беранском округу 1920. и 1923. године, Зборник радова Филозофског факултета, 1, Приштина, 2015, 3-24. (коаутор Здравко Делетић); УДК 324(497.16)“1920/1923(093.2)
 33. Парламентарни избори у Беранском срезу 1925. и 1927. године, Зборник радова Филозофског факултета, 2, Приштина, 2015, 155-173. УДК 324(497.16)“1925/1927(093.2)
 34. The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes during the conference of Lausanne 1922-1923, U: 90. Yilinda Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararasi Sempozyumu Bilidiriler, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Cilt 1, Ankara, 2015, 25-40.; ISBN 978-975-16-3095-7
 35. Рашка – привремена ратна престоница Србије 1915. године, У: Лексикон Првог светског рата у Србији, „Инститит за савремену историју“-„Друштво историчара Србије“, Београд, 2015, 175-178.; УДК 94(497-11)“1914/1918“(031)
 36. Оснивање и развој факултета, У: Филозофски факултет у Косовској Митровици 1960-2015, „Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици“, Косовска Митровица, 2015, 31-48. ISBN 978-86-6349-048-2
 37. Српски воени заробеници во Османлиската империја во текот на Првата светска војна и нивната судбина, У: Балканот: Луге, војни и мир – Материјали од мегународната научна конференција по повод 65 години од основањето на Институтот за национална историја, Скопје, 2015, 229-233. УДК 94 (497) (062)
 38. Феликс Каниц о исламским сакралним објектима у Србији, У: Феликс Каниц на Централном Балкану- 150 година истраживања у Нишу, Ниш, 2015, 159-170.; УДК 726.2:28-523.4(497.11)929 Каниц.Ф.
 39. Балкански народи и велике силе у XIX i XX веку, У: Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, књ. 2, Лепосавић 2016, 203-217. (коаутор Здравко Делетић); УДК 94(497)ʺ18/19ʺ
 40. Разграничење Србије и Црне Горе у Метохији 1912-1914. године, У: Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, књ. 2, Лепосавић 2016, 171-185. (коаутор Здравко Делетић); УДК 94(497.115)ʺ1912/1914ʺ    327(497.11:497.16)ʺ1912/1914ʺ
 41. The Central Bureau of opium in Constantinopole: the segment of Yugoslav-Turkish economic relations between the two world wars/Централни опијумски биро у Цариграду: један сегмент југословенско-турских економских односа између два светска рата, Теме, 2, Ниш, 2016, 597-612.; (коаутор Здравко Делетић) UDK 94 (560:497.11)“193″ 327:347.74 (560:497.11)“193″
 42. Призрен у данима одступања српске војске у јесен 1915. године, У: Век српске Голготе, I, Косовска Митровица 2016, 129-147.; УДК 94(491.115 Призрен)“1915″
 43. „The New Turkish Woman“ – The Yugoslavian Public Opinion on Ataturks Reforms and the Emancipation of Women between the Two World Wars, U: In tribute to the 50th anniversary of the death of Halide Edip Adıvar international congress on civilization and woman, 20.22 October Muğla, Cilt II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2016, 1117- 1135.  ISBN 978-975-16-3231-9
 44. Прогон и страдања Срба у Ђаковичком срезу 1941. године, У: Косово и Метохија у Другом светском рату – седам деценија касније, Филозофски факултет Косовска Митровица, 2016, 89-108. (коаутор Златибор Т. Марковић) UDK  94(=164.41) (497.115 Ђаковица)“1941″

 

Преводи

 • Džengiz Hakov, Istorija savremene Turske, Prizren, 2011, 432. (prevod i predgovor – Vladan Virijević); УДК 94(560)“19″; ISBN 978-86-88913-00-3.

 

Остало

 • Награда Ђурђа И. Јеленића, управника Државне архиве Београд од 1929. до 1938. године, коју додељује Задужбина Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић, а која делује под окриљем Архива Србије, за књигу Студенички срез 1918-1941. – друштвено-економске и политичке прилике
 • Уредник тематског зборника међународног значаја Косово и Метохија у Другом светском рату – седам деценија касније, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2016.