Василије Стоиљковић
Катедра за руски језик и књижевност

Е-пошта: vassto@mail.ru

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Диплома: Руски језик и књижевност – Филозофски факутет, Косовска Митровица, 2003.
  • Мастер студије: Руски језик – Филолошки факултет, Београд, “Рефлекси вокалног р и л у староруском и савременом српском на материјалу Слова о полку Игореве и његовог превода на српски”, 2013.

 

Области интересовања и истраживања

  • Историја руског језика
  • Прасловенски језик

 

 

Библиографија

 

Прикази и чланци

  • Стоиљковић, В. (2016). Писање рефлекса прасловенских група *ъ̯ r̥, *ь̯ r̥, *ъ̯ l̥, *ь̯ у првом издању староруске поеме Слово о полку Игореве, Филолог, 13, 29-43.

 

Остало

  • Студент треће године докторских студија на Филолошком факултету у Београду.
  • Хонорарно ангажован као предавач за руски језик на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.