Проф. др Валентина Питулић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: valentina.pitulic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Филозофски факултет Универзитета у Приштини, југословенска књижевност и српскохрватски језик, 1986.
 • Филолошки факултет у Београду, Лик жене у песмама старијих и средњих времена, 1992.
 • Филолошки факултет Универзитета у Београду, Косовски бој у епским народним песмама после Вука Караџића, 2002.

Области интересовања и истраживања

 • Народна књижевност, жанрови усмене књижевности, песме косовског циклуса, симболи словенске митологије у балканском контексту, народне умотворине са Косова и Метохије, транспозиција народних умотворина у уметнички текст, архетипски слојеви усмене књижевности, теренска истраживања.

 

Библиографија

Монографије

 • Валентина Питулић, Семантика божура, Београд, Косовска Митровица: Алтера, Филозофски факултет. 2007.
 • Валентина Питулић, Трагом архетипа, Београд, Друштво за српски језик и књижевност, 2011.
 • Валентина Питулић, Усменост и веродостојност, Ниш. Филозофски факултет,

Уредила зборнике:

 • Валентина Питулић, Изникал ми струк босиљак, лирске народне песме власотиначког краја, приредили Велимир Стаменковић и Валентина Питулић, Власотинце: Власина 1999.
 • Валентина Питулић, Часопис за књижевност, уметност, науку и културу „Рашка“, народна књижевност-поетичка истраживања, приредила Валентина Питулић, Рашка, Центар за културу, образовањи и информисање „Градац“, 1999.

 

Студије, чланци

 • Путовање у онострани свет у народној књижевности, Зборник Филолошког факултета у Приштини, Приштина, 1995.
 • Функција народне песме у Андрићевом романуНа Дрини ћуприја“, Зборник Филолошког факултета Универзитета у Приштини, књига 5.
 • Приштина, 1995/96.
 • „Гордана“ Лазе Костића и народна песма „Љуба хајдук Вукосава“, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 1996.
 • Свето писмо и усмено песништво, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 1997.
 • Функција народне песме у „Зони Замфировој“, Књижевно дело Стевана Сремца-ново читање, Зборник радова са научне конференције одржане у Нишу 15. и 16. новембра 1996. Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу и Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета, Ниш, 1997.
 • Свети Стефан Дечански (историја и фолклор), XXIII научна дискусија на XIXX међународен семинар за македонски језик, литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 1997.
 • Ритуална жртва у Његошевом Горском вијенцу, Књижевност и историја III, Жртвовање и саможртвовање у књижевности, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу и Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета, Ниш, 1998.
 • Аутобиографско у усменој традицији, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 1998.
 • Народни симболи и постмодерна проза, Српски језик,број 3/1-2, Београд, 1998.
 • Деспот Стефан Лазаревић: историја, епска песма, биографија, Зборник Филолошког факултета, књига 8, Приштина, 1998.
 • Архетипско значење Домановићеве сатире Краљевић Марко по други пут међу Србима, Зборник радова са научне конференције одржане у Нишу, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу и Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета, Ниш, 1999.
 • Роман „Прадевојчица“ Десанке Максимовић, архетипско значење, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 2000.
 • Архетипско значење скулптуре Светомира Арсића Басаре, Баштина, свеска 14. Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 2000.
 • Народна семантика у путописној прози Григорија Божовића, „Књига о путопису“, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2001.
 • Јаша Продановић о Лазаревом опредељењу за царство небеско, Јаша Продановић, живот и дело, Зборник радова са научне конференције одржаном у Нишу 2002. год, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу и Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета, Ниш, 2003.
 • Скочидјевојка Стефана Митрова Љубише-архетипско значење, Књижевно дјело Стефана Митрова Љубише: ново читање, Зборник радова, Медитеран, Будва, 2000.
 • Архетипско значење скулптуре Светомира Арсића Басаре, Дело Светомира Арсића Басаре, Зборник радова, Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић, Лепосавић, Београд, 2000.
 • Пророчки снови у песмама косовског циклуса у збиркама епских народних песама штампаних после смрти Вука Караџића, Зборник Филолошког факултета, књига 10, Приштина (Врање), 2000.
 • Косовка девојка у кругу варијаната, Зборник Филолошког факултета, књига 11, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, 2001.
 • Проблем ероса и танатоса у српској и грчкој народној књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2002.
 • Српска и македонска бајка (типолошка анализа на конкретним примерима, са прве Македонско-српске научне конференције из области језика и литературе, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, Охрид, 2002
 • Неки елементи религијског архетипа у народним песмама са Косова и Метохије, Зборник са међународног научног скупа у Пловдиву, 2004. Научни трудове, том 41, кн.1, филологија, Пловдивски университет ПаисиŸ хилендарски, БÍлгари®, 2003.
 • Стање народних умотворина на Косову и Метохији и њихова психолошка функција у новонасталој животној стварности, Лицеум 9, Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности и Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2005.
 • Ритуално-магијски слој у Његошевом Горском вијенцу, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ Београд, 2005.
 • Узрок пропасти Српског царства у кругу варијаната епских песама о Косовском боју, Летопис Матице српске, књ. 475, св. 6, Нови Сад, 2005.
 • Стефан Митров Љубиша и народна књижевност /архетипско значење у контексту приморског варијетета, Стефан Митров Љубиша у контексту медитеранске културе, Медитеран, Будва, 2005.
 • Семантика божура у народним умотворинама са Косова и Метохије Књижевност и језик, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Друштво за српски језик и књижевност Црне Горе, Београд, 2005.
 • Ток битке у кругу варијаната епских народних песама о Косовском боју, Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2005.
 • Народна предања и легенде са Косова и Метохије (историјско и митолошко значење), Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2005.
 • Архетип спасиоца у поезији Десанке Максимовић, Хришћанско и паганско у поезији Десанке Максимовић, Задужбина „Десанка Макимовић“, Београд, 2005.
 • Транспозиција историјских личности у усменом казивању у драми „Смрт Уроша Петог“ Стефана Стефановића, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2006.
 • Функција симбола у приповедачкој прози Григорија Божовића, „Језик и стил Григорија Божовића“ Зборник Филозофског факултета, Косовска Митровица, Стари Колашин, Зубин Поток, 2006.
 • Проза Јанка Веселиновића/архетипско значење, Јанко Веселиновић, зборник радова, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2006.
 • Краљ Милутин у народном стваралаштву, функција и значење, Манастир Бањска и доба краља Милутина, Центар за црквене студије Ниш, Филозофски факултет Косовска Митровица, Манастир Бањска, 2007.
 • Култ светитеља у српској народној традицији, Књижевност и језик, Београд, 2007.
 • Манастир Грачаница у народној традицији, Научни састанак слависта у Вукове дане, 36/2, МСЦ, Београд, 2007.
 • Архетип јунака жртве у кругу варијаната песама о Косовском боју, Институт за фолклор Марко Цепенков, Скопље (у штампи)
 • Епске песме о Косовском боју, мотив ухођења турске војске, Зборник филозофског факултета, XXXVI, Косовска Митровица, 2007.
 • Folklore in the Serb Enklave: Preserving Identity in Hostile Environnment, “Kosovo and Metohija, Living in the Enklave”, Edited by Dusan T. Batakovic, Belgrade, 2007.
 • Култ јунака у кругу варијаната песама о Косовском боју (разигравање пред Косовску битку „Српско усмено стваралаштво“, Зборник радова, књ.3, Уредник Ненад Љубинковић и Снежана Самарџија, Институт за књижевност и језик, Београд, 2008.
 • Народне умотворине са Косова и Метохије у контексту савремених историјских збивања, Научни састанак слависта у Вукове дане, Књижевност и стварност, бр. 37/2, Валентина Питулић, , стр. 155-165. Међународни славистички центар, Београд, 2008.
 • Порекло јунака у варијантама епских песмама косовског циклуса , Зборник радова Филозофског факултета, XXXVII, 2007, Косовска Митровица,    Косовска Митровица 2008.
 • Митолошка слика света у народним умотворинама са Косова и Метохије, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Зборник радова са научног скупа „О идеализацији и митологизацији“, Ниш 2008. Валентина Питулић, , Ниш 2009.
 • Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Зборник радова са научног скупа „О идеализацији и митологизацији“, Ниш 2008. Валентина Питулић, Митолошка слика света у народним умотворинама са Косова и Метохије, Ниш 2009.
 • Народна књижевност на Косову и Метохији/настава и обредно обичајна пракса, Наука и настава на Универзитету, Посебна издања Научни скупови, Књига 3/1, Источно Сарајево, 2009.
 • Архетипско значење прозног стваралаштва Миодрага Матицког, Фолклор • Поетика Књижевна периодика, Зборник радова посвећен Миодрагу Матицком, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010.
 • Путописна Проза Григорија Божовића, однос ми/они на путовању кроз Стару Србију и Македонију, Посебна издања „Научни скупови“, књига 4, том 1, Филозофски факултет, Источно Сарајево, Пале 2010.
 • Транспозиција народне песме и њена психолошка функција у приповедачкој прози Григорија Божовића, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2010.
 • Мотив зидања на облаку у народним умотворинама са Косова и Метохије, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, међународни тематски зборник, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, књига 2, Косовска Митровица 2010.
 • Народне лирске песме са Косова и Метохије. Древно наслеђе и хришћански симболи, Даница: српски народни илустровани календар за годину 2011. Вукова задужбина, Београд,
 • Косово и Метохија у цивилизацијским токовима (Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књига 2/ зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици, уредила Валентина Питулић) (491–494) (Приказ), Књижевна историја XLIII, 143/144, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011.
 • Народне умотворине са Косова и Метохије између древних симбола и очувања идентитета, Жива реч, Зборник у част проф. др Наде Милошевић Ђорђевић, Балканолошки институт САНУ, посебна издања 115, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011.
 • Нечиста крв Борисава Станковића, фолклорни подтекст, Тематски зборник Учитељског факултета у Врању, Сто година после (1910-2011), Учитељски факултет у Врању, 2011.
 • Обредне песме на страницама Цариградског гласника, Научни састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, Београд, 2011.
 • Брат од заклетве у кругу варијаната песама о Косовском боју, прилог проучавању веродостојности песама, зборник посвећен Новици Петковићу, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011.
 • Транспозиција усменог наслеђа у прози Милисава Савића, Центар за културу Градац, Рашка 2011.
 • Рад студената Филозофског факултета у Косовској Митровици на сакупљању народних умотворина и његов значај у новонасталој животној стварности, Усменост и веродостојност, Издавачки центар, Филолошки факултет, Ниш, 2011.
 • Традиционално наслеђе у књизи „Потајник“ Ивана Негришорца, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2012.
 • Иво Андрић у српској и европској књижевности, Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 41/2, МСЦ, Београд, 2012.
 • Косовска битка између историјских извора и епске легенде, Зборник Филозофског факултета, Косовска Митровица 2012.
 • Семантика дрвета у народним умотворинама са Косова и Метохије, Језици и културе у времену и простору, Филозофски факултет, Нови Сад, 2013.
 • Свето и профано у приповедачкој прози Григорија Божовића, Наука и свет, Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет у Нишу, 2013.
 • Валентина Питулић, Свето и профано у приповедачкој прози Григорија Божовића, Наука и свет, Наука и савремени универзитет 2  Филозофски факултет у Нишу, 2013.
 • Предвечерје Првог балканског рата у прози Јанићија Поповића/ етнопсихолошко значење, Први балкански рат 1912-1913. Друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније,  Филозофски факултет, Ниш, 2013.
 • Младић и девојка у лирским народним песмама са Косова и Метохије, Научни састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, 2013.
 • О бележењу народних умотворина Срба на Косову и Метохији, Савремена српска фолклористика , Центар за истраживање српског фолклора. Одсек за српску књижевност, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. 2013.
 • Обреди прелаза у прози Јанка Веселиновића, САНУ, Београд. 2014.
 • Време смрти Добрице Ћосића/архетипско значење, Књижевност и историја X научни скуп са темом Србија у књижевности о Првом светском рату, Ниш, 2014.
 • Свето и профано у Његошевом Горском вијенцу, Састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, Београд. 2014.
 • Култ јунака у приповедачкој прози Григорија Божовића, Промишљања традиције, фолклорна и литерарна истраживања, зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014.
 • Клицање предака у Његошевом Горском вијенцу, у Зборнику Од косовског завета до Његошевог макрокозма: (1813-2013), Поводом 200-годишњице рођења Петра II Петровића Његоша, Филозофски факултет, Косовска Митровица. 2014.
 • Лиричност епског певања Старца Милије, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, број XLIV (1), Косовска Митровица, 2014.
 • Свето и профано у Aндрићевој збирци приповедака „Деца“, Наука и глобализација, филолошке науке, књига 8, том1/2, Пале.
 • Народне умотворине Срба са Косова и Метохије и њихова улога у очувању идентитета, Научни скуп Српски језик и ћирилица. Основе српског идентитета, Зборник радова, Књижевна задруга Српског народног вијећа, Подгорица 2014.
 • Усмено наслеђе Срба са Косова и Метохије и њихова етнопсихолошка функција у очувању идентитета, Међународни тематски зборник Улога образовања и васпитања у развијању хуманитарних, интеркултуралних и националних вредности, Филозофски факултет Косовска Митровица, Српска академија образовања Београд, 1914.
 • Елементи традиционалне културе у књижевности о Првом светском рату, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд. 2015.
 • Традиционални симболи у Деветстопетнаестој – трагедији једног народа Бранислава Нушића, стр. 196-198, Зборник резимеа, Међународна научна конференција „Век српске голготе“ 1915-2015. Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2015.
 • Епски градови у приповедачкој прози Григорија Божовића, Научна конференција „Поетика Григорија Божовића“, 6-7. јун 2015, Косовска Митровица
 • Бранко Ћопић и традиционално наслеђе, Андрићев институт, Андрићград (Вишеград) 1915.
 • Вук Стефановић Караџић и Иван Степанович Јастребов у светлу етнологије,Зборник радова „Вук Стефановић Караџић (1787-1864-2014)“, са међународног научног скупа одржаног поводом 150 година од смрти творца српске азбуке, САНУ, Београд, 1915.
 • Вук Стефановић Караџић и Иван Степанович Јастребов у светлу етнологије, Зборник радова „Вук Стефановић Караџић (1787-1864-2014)“, са међународног научног скупа одржаног поводом 150 година од смрти творца српске азбуке, САНУ, Београд, 2015.
 • Функција народне песме у приповедачкој прози Григорија Божовића и Јанићија Поповића, Састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Филолошки факултет, Београд 2016.

 

Остало:

 • члан Савета Међународног славистичког центра,
 • члан Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије,
 • члан Одељења за књижевност и језик Матице српске,
 • члан Управе Удружења фолклориста Србије,
 • члан жирија књижевне награде Меша Селимовић, жирија награде Десанка Максимовић и члан жирија награде Јелена Балшић,
 • сарадник Вукове задужбине,
 • добитник златне значке Културно-просветне заједнице Србије и награде Миле Недељковић за савремену српску фолклористику за књигу Усменост и веродостојност.
 • учесник је научних скупова у земљи и иностранству.
 • аутор је више књига и радова из уже и шире области народне књижевности.