Татјана Вулетић
Катедра за руски језик и књижевност

Е-пошта: tatjana.vuletic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Диломирала на Филозофском фалултету Приштинског универзитета са привременим боравком у Косовској Митровици. Катедра за Руски језик и књижевност,
  • Од школске 2009/2010. ради на Филозофском факултету у Косовској Митровици.

Области интересовања и истраживања

  • Превођење
  • Методика (Настава руског као страног језика)

 

Библиографија

Преводи

  • Манастир Дубоки Поток, аутор и уредник Драгиша Бојовић, превод на енглески Михајло Антовић, Дубоки Поток,
  • Д.Бојовић, Софиологическая идея от святого Киррила до сербских средневековых писателей, Internacional Scientific Conference Cyriland Methodius: Byzanthium and the World of the Slavs, Museum of Byzanthine culture, Thessaloniki, , 2015, 147-155. ISBN 978-618-81018-1-4.
  • Резимеи: Јасна Парлић – Божовић, Јасна Љ.: Историја и развој педагошких идеја у Србији/ Косовска Митровица: Филозофски факултет универзитета у Приштини, 2015. (Ниш – Пунта; стр.383-385)
  • Марија Јефтимијевић-Михајловић, Слика и идеја: (поетика и критика). Лепосавић: Институт за српску културу, 2011. (стр: 239-240)