Сузана Стојковић
Катедра за руски језик и књижевност

Е-пошта:  szsavic@mts.rs

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Филолошки факултет Универзитета у Скопљу, Руски језик и књижевност, 1995. годинe)

 

Области интересовања и истраживања

 • Руски језик
 • Лексикологија
 • Синтакса
 • Превођење

 

Библиографија

 

Преводи

 • Гускова, Јелена. 2014. Косово и Mетохија: рат и услови мира. Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Горшков, Михаил Константинович. 2013. Грађанско друштво и грађанска култура у савременој Русији. Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Др Урош Шуваковић. 2014.ТРАНЗИЦИЈА. Прилог социолошком проучавању друштвених промена. (превод резимеа Сузана Стојковић). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Наумов, Александрар. 2009. Старо и ново. Студије о књижевности православних Словена. Уредник др Драгиша Бојовић. Ниш: Центар за црквене студије. Преведени чланци:
  • Средњевековна књижевност и богослужење
  • Библијска поезија и литургијска поезија
  • Св. Кирил Туровски и Свето Писмо
  • Светитељ Николај и св. Стефан Дечански

 

Преводи резимеа радова са научних конференција са руског и на руски језик, лектура и коректура текстова на руском језику за:

 • Међународна научна конференција ОД КОСОВСКОГ ЗАВЕТА ДО ЊЕГОШЕВОГ МАКРОКОЗМА – ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ (1813-2013). ЗБОРНИК РЕЗИМЕА. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2013.
 • Међународна научна конференција ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015), ЗБОРНИК РЕЗИМЕА. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2015.
 • Међународни тематски зборник ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2013.
 • Тематски зборник међународног значаја ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015), Књига I. Историја Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2016.
 • Тематски зборник међународног значаја ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015), Књига III. Друштвене науке. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2016.
 • Међународни тематски зборник УЛОГА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У РАЗВИЈАЊУ ХУМАНИСТИЧКИХ, ИНТЕРКУЛТУРАЛНИХ И НАЦИОНАЛНИХ ВРЕДНОСТИ. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2014.

 

Остало

 • Превођење материјала за потребе организације поменутих међународних научних конференција (позивна писма, упутства ауторима и сва преписка на руском језику);
 • Превођење пословне коресподенције на руском језику за потребе Факултета;
 • Превођење пословне коресподенције на руском језику за потребе Ректората;
 • Превођење резимеа на руски и са руског језика за потребе Зборника радова Филозофског факултета;
 • Лекторисање и коректура текстова на руском језику за потребе издавачке делатности факултета;
 • Уредник Зборника резимеа са међународне научне конференције ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ 1915-2015. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2015.
 • Један од оснивача и руководилаца драмске групе „Скоморохи“, при Катедри за руски језик и књижевност