Асс Снежана Попић, МА
Катедра за социологију

Е-пошта: snezanapopic@gmail.com, snezana.popic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, област Социологија, тема „Етничка дистанца студената на Косову и Метохији“, 2010. године.
 • Мастер – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, област Социологија, тема „Српска друштвена мисао о глобализацији у упоредној перспективи“, 2012. године.
 • Докторске студије – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, област Социологија.

 

Области интересовања и истраживања

 • Општа социологија
 • Социологија развоја савременог друштва
 • Социјална антропологија
 • Студије глобализације

 

 

Библиографија

 

Прикази и чланци

 • Popić, S. (2015), ’Ethnic Stereotypes of University Students in North Kosovo’, Differences, Inequalities and Sociological Imagination – Abstract Book, 12th Conference, Prague: European Soiological Association (ESA), Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS): p. 1594.
 • Попић, С. (2014), „О студијама глобализације“ у: Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића, Приређивачи: Драгана Захаријевски, Гордана Стојић, Ниш: Филозофски факултет, 531-536.
 • Попић, С., Шуваковић У. (2014), „Академик Радомир Д. Лукић – претеча проучавања глобализације у Србији“, Теме XXXVIII (1): 377-390.
 • Попић, С. (2014), „Љубиша Митровић о глобализацији као развојном мегатренду и изазовима Савремене социологије“, у: Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића, Приређивачи: Драгана Захаријевски, Гордана Стојић, Ниш: Филозофски факултет, 129-148.
 • Продовић-Милојковић Б., Попић С. (2014), „Балкански народи и изазови евроинтеграција – перцепција студената Нишког, Великотрновског и Битољског универзитета“, рад саопштен на Трећој међународној научној конференцији Наука и савремени универзитет бр. 3, на Филозофском факултету у Нишу; и објављен у тематском зборнику Наука и савремени универзитет – 3 – Историографија и савремено друштво – 1. том, Ниш: Филозофски факултет, стр. 313-328.
 • Попић, С. (2013), „Двострукост глобализације и подељеност света“ у: Глобализација и десуверенизацијa, уредили и приредили Владимир Вулетић, Јован Ћирић, Урош Шуваковић, Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 749-760.
 • Петровић, Ј., Попић, С., Краговић, Б. (2012), „Институционални развој Катедре за социологију Филозофског Факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици“,Социолошки преглед XLVI (2) (Посебно издање): стр. 578-599.
 • Попић, С. (2012), „Зачеци српске социолошке мисли о глобализацији“, Социолошки преглед XLVI (3-4) (Посебно издање): стр. 1111–1128.

 

Остало

 • Члан Српског социолошког друштва и од 2010. године секретар Огранка за Косово и Метохију;
 • Координатор регионалних такмичења ученика средњих школа из Социологије на Косову и Метохији (2013/14 – 2015/16);
 • Члан жирија Републичког такмичења ученика средњих школа из Социологије, тема „Интернет и друштвена стварност“, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2013. године;
 • Секретар Катедре за социологију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (2012-2015);
 • Волонтирање на организационим пословима припреме конференције „Глобализација и десуверенизација“ која се, у заједничкој институционалној сарадњи Катедре за социологију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Српског социолошког друштва и Института за упоредно право, одржала 13-14. септембра 2013. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици;
 • Учесник на истраживачком пројекту „Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“ МПНТР Републике Србије бр. III 47023;
 • Члан Европске социолошке асоцијације (ESA – European Sociological Association) (2015-).