Проф. др Снежана Миливојевић
Катедра за социологију

Е-пошта: snezanatmn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома, Факултет политичких наука, Београд, 1985. друштвено-политички смер.
 • Магистратура, Филозофски факултет, Београд, „Спектакл и свакодневни живот“, 1990.
 • Докторат, Филозофски факултет, Београд, „Етнодемографски и антропогеографски процеси на Косову и Метохији после Другог светског рата“, 2007.

 

Области интересовања и истраживања

 • социологија породице
 • социо-културна антропологија
 • социјална демографија и популациона политика

 

 

Библиографија

 

Монографије

 • Театрализација свакодневног живота(Институт за проучавање српске културе, Лепосавић, 2004.г.)
 • Демографија и политика(Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2010.г.)

 

Прикази и чланци

 • Одабрани радови:
 • Суморна стварност и низак животни стандард старих људи (истраживање на територији општине Лепосавић, Српско геронтолошко друштво, Београд, 2015, електронско издање).
 • Трансформација породице и домаћинства у Србији, Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица, 2014.г.
 • „Доминантни културни обрасци српске и албанске етничке заједнице на Косову и Метохији“ (УДК рада:УДК392/394(=18)(497115) 392/394 (=18)(163.44)(497.115) 316.728(497.115), зборник радова: “Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена“, Институт за српску културу,Лепосавић,2006.год.,ISBN86-82797-71-2; COBISS.SR.ID 136629516
 • „Становништво Косовске Митровице после Другог светског рата“, (УДК рада: УДК314.9(497.115), зборник радова: „Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена „ бр.2,Институт за српску културу,Лепосавић,2007.год.,ISBN 978-86-82797-77-7; COBISS.SR. ID 145438988
 • Studije Bogumila Hrabaka o stvaranju arbanastva i arbanaske drzave, međunarodni tematski zbornik: Život i delo akademika Bogumila Hrabaka, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2011 god. , ISBN 978-86-80273-68-66
 • Tradicionalni obrasci u kontekstu globalizacije i tranzicije srpskog društva, međunarodna naučna konferencija: Tradicija, modernizacija, identiteti (tematski zbornik), Nis, 2012 UDK 316.32.:316.42(497.11)
 • Tрансформација вредносног система и девијантно понашање, зборник радова Филозофског факултета XLI/2011, Косовска Митровица, 2011, ISSN 0354-3293, UDK:316.752:316.624, ID:188058380
 • Етнички национализам као политички темељ апартхејда на Косову и

Метохији, зборник: Политичко насиље, Филозофски факултет ,Косовска Митровица, 2011, ISBN978-86-80273-69-3,COBISS.SR-ID