Проф. др Слађана Алексић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: aleksladjana@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 

 • Професор српске књижевности и језика. Филолошки факултет Универзитета у Приштини, Српска књижевност и језик, 1989.
 • Магистарска диплома, Филолошки факултет Универзитета у Београду, наслов: Миодраг Лалевић и народна књижевност, 1997.
 • Докторат, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, наслов: Теоријско и методолошко дело Петра Милосављевића,

 

Области интересовања и истраживања:

 

 • Теорија књижевности
 • Методологија проучавања књижевности
 • Теолошка књижевна теорија

 

Библиографија

 

 • Которчевић, С. (1995). Драги као девер на свадби своје драге у српској усменој лирици, Баштина, свеска 6, Институт за културу Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана, Приштина, стр. 41-49.
 • Aлексић,С. (2001). Миодраг Лалевић – Портрети научника и прикази // у зборнику Филолошког факултета, књига 11, Косовска Миртовица, стр.239-249.
 • Алексић,С. (2002). Миодраг С. Лалевић и народно стваралаштво, у зборнику Филозофског факултета, књига XXXII (12), Свеска Б: Филолошки одсек, Косовска Митровица, стр. 197-205.
 • Алексић, С. (2006).Издавачка делатност српских манастира на Косову и Метохији, у зборнику Друштво и култура Срба Косова и Метохије, Филозофски факултет, Косовска Митровица, стр.181-191.
 • Алексић,С.(2007). Миодраг Лалевић и српско народно благо Метохије, у зборнику Историја и књижевност Срба Косова и Метохије, Филозофски факултет, Косовска Митровица, стр. 199-206.
 • Алексић,С.(2007). Православна мисао у делу Петра Милосављевића. Србистика / Serbica, Зборник радова 3 / Приредио Петар Милосављевић. Год.1, бр. 1 (1998) – . Бачка Паланка: Логос; Ваљево: Књиготворница Логос, стр. 87-93.
 • Алексић,С. (2009). Петар Милосављевић и структурализација идеја обнове србистике, у зборнику Прошлост, садашњост и будућност Косова и Метохије, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 285-292.
 • Алексић, С. (2010). Теоријске основе семиолошке парадигме, у зборнику Простор Косова и Метохије као културолошки феномен српског народа, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 217-224.
 • Алексић, С. (2010).Дубровник у српској култури. Србистика / Serbica – СРПСКО ПИТАЊЕ И СРБИСТИКА – РЕФЕРАТИ И САОПШТЕЊА,  у зборнику радова 1, Љетопис Матице српске у Дубровнику. – Београд: Матица српска у Дубровнику: Мирослав, стр. 353-360.
 • Алексић,С. (2010). Књижевнотеоријска схватања Вука Филиповића, у међународном тематском зборнику, књига 2: књижевност, Филозофски факултет, Косовска Митровица, стр.449-463.
 • Aлексић, С. (2012). Старе и нове песме Голуба Јашовића, Свет књиге, Београд, стр.56-60.
 • Алексић, С.(2012). Вуков допринос проучавању књижевности у устаничкој Србији, у Митолошком зборнику 27, Центар за митолошке студије Србије, Рача, стр. 335-345.
 • Алексић, С.(2012).Теоријско и методолошко дело Петра Милосављевића, Нова Зора 34, стр. 157-166.
 • Алексић, С. (2012). Теоријско и методолошко дело Петра Милосављевића, Слово, часопис за српски језик, књижевност и културу, 38-39, стр.153-164.
 • Алексић, С. (2010).Теоријске основе семиолошке парадигме, у зборнику Простор Косова и Метохије као културолошки феномен српског народа, (стр. 217-224), Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Алексић, С. (2010). Књижевнотеоријска схватања Вука Филиповића, у међународном тематском зборнику, књига 2: књижевност, (стр. 449-463), Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Алексић, С. (2012). Вуков допринос проучавању књижевности у устаничкој Србији, у Митолошком зборнику 27, (стр. 335-345), Рача: Центар за митолошке студије Србије.
 • Алексић, С. (2012). Теоријско и методолошко дело Петра Милосављевића, Нова Зора, 34 (стр. 157-166).
 • Алексић,С. (2012). Теорија форми и садржина, Зборник радова, бр. XLII (1),  стр. 365-374,  Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Алексић, С. (2012). Текст и контекст у савременој књижевнотеоријској мисли, Зборник радова, бр. XLII (2), (стр. 155-164), Косовска Митровица: Филозофски факултет..
 • Алексић, (С.) (2013). Kњижевно дело и читалац, (стр.163-172), Косовска Митровица-Грачаница, Косовска Митровица:Филозофски факултт.
 • Алексић, С. (2013). Аксиолошка и херменеутичка схватања Данице Андрејевић, Зборник 1, Културно наслеђе Косова и Метохије, (стр. 53-63), Косовска Митровица: Филозофски факултет, Београд: Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије.
 • Алексић, С. (2013). Наратолошка истраживања, Зборник радова, . бр.XLIII (1),  (стр. 261-272), Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Алексић, С., Андрејевић, А. (2013). Логос у филозофској, књижевнотеоријској и телошкој мисли, Митолошки зборник 29, (297-315), Рача: Центар за митолошке студије Србије.
 • Алексић, С. (2013). Онтологија постмодерне теорије приче и приповедања, Зборник радова, број XLIII (2) (стр. 673-683), Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Алексић, С. (2013). Његошева Луча микрокозма, у зборнику Његош, ријеч скупља два вијека (1813-2013), (стр. 197-208).
 • Алексић,С.,Божовић,И. (2014). Анима Лазе Костића, Зборник радова, бр.XLIV (1), (стр. 83-100. Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Алексић, С. (2014). Његошева поетичка, филозофска и теолошка мисао, у зборнику Oд косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813-2013), (стр. 831-845), Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Алексић,С., Андрејевић,Д. (2014). Безмолвије у поетици Момчила Настасијевића, Црвене студије, година XI, broj 11, (стр. 533-547), Ниш: Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије.
 • Алексић,С., Зечевић, С. (2015). Улога породице у философији православног васпитања, у зборнику Улога образовања и васпитања у развијању хуманитарних, интеркултуралних и националних вредности, (стр. 15-30), Косовска Митровица: Филозофски факултет, Београд: Српска академија образовања.
 • Алексић, С. (2015). Уметност речи Бранка Миљковића, Зборник радова, бр. 2, 2015, (стр.23-35), Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Алексић, С. (2015). Херменеутика и поетика, Зборник радова, књига 9, (стр. 143-153), Лепосавић: Учитељски факултет.
 • Алексић, С. (2015). Поетичка мисао Светог Нектарија Егинског, , година XII, број 12, (стр. 515-527), Ниш: Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије.
 • Алексић, С. (2016). Приповедачки поступак Григорија Божовића, у зборнику Поетика Григорија Божовића, (стр. 49-63), Косовска Митровица: Филозофски факултет, Ниш: Филозофски факултет, Зубин Поток: Културни центар Стари Колашин.
 • Алексић, С. (2016). Рат и експресионизам, у зборнику Век српске голготе (1915-2015) II, (стр. 17-29), Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Алексић, С. (2016). Књижевнотеоријски и филозофски ставови Лазе Костића, Зборник радова, бр.XLVI (2), (стр. 495-511). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Алексић, С. (2017). Концепција логоцентризма и савремене књижевне теорије, година XIV, број 14, Ниш: Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије.  

 

Остало

 • Научни сарадник Међународног центра за православне студије у Нишу.
 • Научни сарадник Асоцијације православних научника чији је носилац Русија.