Доц. др Саша Станојевић
Катедра за историју

Е-пошта: sasa.stanojevic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома: Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици; Општа историја новог века; 2004;
 • Магистратура: Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици; Конфискација имовине у Топличком округу 1944-1946. године; 2011;
 • Докторат: Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Дипломатске активности балканских држава у стварању војно-политичког савеза 1912. године; 2015.

 

Области интересовања и истраживања

 • Историја дипломатије
 • Војна историја
 • Друштвена историја
 • Историја Балкана

 

 

Библиографија

 

Монографије

 • Станојевић, С. (2014). Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. Библиографија 1963-2013. Косовска Митровица: Филозофски факултет;
 • Станојевић, С., Милисављевић, M. (2013). Ослобођење Старе Србије у Балканским ратовима 1912-1913: каталог изложбе. Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Андрејевић, А., Станојевић, С. (2017). Зборник Филолошког факултета у Приштини. Библиографија. Косовска Митровица: Филозофски факултет.

 

Студије и огледи

 • Станојевић, С. (2012). „Битка код Мердара – почетне борбе за ослобођење Старе Србије у Првом балканском рату“. У: Б. Јовановић, У. Шуваковић (ур. и прир.), Косово и Метохија 1912-2012 (стр. 729-751). Косовска Митровица: Филозофски факултет;
 • Станојевић, С., Из историје руске дипломатије у Старој Србији – почетак рада конзулата у Призрену. Српске студије, 3/2012, 337-347;
 • Станојевић, С., „Народни глас“ о конфискацији имовине у Топличком округу после Другог светског рата. Историја 20. века, 2/2012, 103-114;
 • Станојевић, С., Утицај Италијанско-турског рата на прилике у Србији у извештајима руског посланика у Београду Н. Г. Хартвига. Зборник радова Филозофског факултета, XLIII(2)/2013, 183-193;
 • Станојевић, С., Суд части Руске армије у избеглиштву (1920-1924). Војно-историски гласник, 2/2014, 187-201;
 • Станојевић, С., Културно-политичко ангажовање омладине према Старој Србији уочи Балканских ратова. Зборник радова Филозофског факултета, XLV(2)/2015, 209-220;
 • Станојевић, С. (2010). „Конфискација имовине након Другог светског рата са посебним освртом на Косово и Метохију 1945-1948. године“. У: Д. Маликовић, М. Атлагић (ур. и прир.), Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књ. 3 (стр. 399-411). Косовска Митровица: Филозофски факултет;
 • Станојевић, С. (2011). „Делатност дубровачких трговаца и њихове насеобине у јужној Србији у научноистраживачком опусу Богумила Храбака“. У: Д. Маликовић, М. Атлагић, Д. Елезовић (ур. и прир.), Живот и дело академика Богумила Храбака (стр. 489-499). Косовска Митровица: Филозофски факултет;
 • Станојевић, С. (2014). „Јубилеји у функцији очувања историјског наслеђа: стогодишњица Балканских ратова“. У: В. Милисављевић (ур.), Наука и глобализација (стр. 45-53). Пале: Филозофски факултет;
 • Станојевић, С. (2013). „Балкански ратови у српској историографији“. У: Б. Димитријевић (ур.), Хуманизација универзитета (стр. 451-463). Ниш: Филозофски факултет;
 • Станојевић, С. (2013). „Превара – прича иза имена. Догађај, сећање, затирање“. У: У. Шуваковић (ур.), Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, књ. 1 (стр. 493-502). Београд: Канцеларија за Косово и Метохију; Косовска Митровица: Универзитет у Приштини;
 • Станојевић, С. (2014). „У славу Гвозденог пука – свечаности поводом откривања споменика Топличанима палим у ослободилачким ратовима и жртвама Топличког устанка у Прокупљу 1934. Године“. У: Д. Лекић, С. Станојевић (ур.), Други пешадијски пук „Књаз Михаило“ – Гвоздени пук у ослободилачким ратовима 1912-1918 (стр. 151-159). Прокупље: Историјски архив Топлице;
 • Станојевић, С. (2016). „Косовска Митровица у данима повлачења, новембра 1915. године“. У: У. Шуваковић, Д. Елезовић (ур.), Век српске голготе (1915-2015), књ. I (стр. 383-404). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Станојевић, С., Делатност Управе народних добара у Топлици 1945-1946. Топлички зборник: часопис за друштвено-хуманистичке науке, 1/2016, 55-68.
 • Станојевић, С., Формирање судова и рад на конфискацији имовине у Топличком округу после Другог светског рата. Топлички зборник: часопис за друштвено-хуманистичке науке, 2/2017, 89-103.
 • Станојевић, С. (2018). „Односи Србије и Бугарске према извештајима бугарских дипломата у Београду уочи Балканских ратова“. У: М. Лончар Вујновић (ур.), Наука без граница 2: Увиди и изазови (стр. 169-180). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Станојевић, С. (2018). „Италија и стварање Балканског савеза 1912.“. У: Д. Антић, И. Бецић (ур.), Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект (стр. 171-178). Врање: Народни музеј у Врању, Народни музеј у Лесковцу.
 • Станојевић, С. (2018). „Актуелна заступљеност историје Југославије на универзитетима бивше СФРЈ“. У: З. Делетић, Д. Елезовић (ур. и прир.), Методолошки изазови историјске науке (стр. 383-398). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Станојевић, С., Други пешадијски „Гвоздени“ пук у српској историографији (са одабраном библиографијом). Топлички зборник: часопис за друштвено-хуманистичке науке, 3/2018, 9-22.
 • Станојевић, С., Друштвене теме у војном билтену Ратни дневник 1918. Социолошки преглед, 4/2018, 1316-1334.

 

Прикази и чланци

 • Станојевић, С., Херцеговачки устанак 1852-1862. Зборник радова Филозофског факултета, 37/2007, 511-519;
 • Станојевић, С., Русија и Први српски устанак. Зборник радова Филозофског факултета, 39/2009, 503-506;
 • Станојевић, С., Поводом педесетогодишњице Зборника радова Филозофског факултета (1963-2013), Зборник радова Филозофског факултета, XLIII(2)/2013, 767-771.
 • Станојевић, С., Национално у огледалу. Норма: часопис за теорију и праксу васпитања и образовања, 2/2016, 441-444.
 • Станојевић, С., Жив се не предајем!!! – Дневник Косте Војиновића Косовца. Од 1916. до 1917. године, приредила Божица Младеновић, Талија издаваштво; Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2017, 303 стр. Историјски часопис, LXVII/2018, 406-408.

 

Остало

 • Члан Српске националне комисије за војну историју;
 • члан редакционог одбора научног часописа Топлички зборник (издавачи Историјски архив Топлице и Народни музеј Топлице);
 • члан Управног одбора Народног музеја Топлице;
 • приређивач изложби Ослобођење Старе Србије у Балканским ратовима 1912-1913 (коаутор Милутин Милисављевић) (2012), Косово и Метохија у Првом светском рату (коаутор М. Милисављевић) (2014) и Филозофски факултет у слици и речи (2015) на Филозофском факултету Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици.