Доц. др Сања Микетић Суботић
Катедра за српски језик и књижевност

е-Пошта: sanjaff@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Доцент, од новембра 2017.
 • Асистент, април 2011. до новембра 2017.
 • Сарадник у настави, октобар 2008. до априла 2011. (изабрана у сва звања на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици)

 

Области интересовања и истраживања:

 • Савремени српски језик
 • Социолингвистика

 

Библиографија:

 • Микетић Суботић, С. (2018).  Gender-based differences in attitudes towards standard Serbian language. Наука без граница 1: изван оквира. У: М. Лончар Вујновић, ур. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр. 119-135.
 • Микетић Суботић, С. (2017). Функционална двокодност међу студентском популацијом. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини,47 (2), стр. 15-30.
 • Микетић, С. и Башчаревић, И. (2016).  Ћирилица као обележје националног идентитета код студентске популације Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 46 (1), стр. 49-65.
 • Микетић, С. и Микетић, Д. (2016).  Топоними турског порекла у приповеткама Григорија Божовића. У: С. Словић,, ур. Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: тематски зборник од водећег националног значаја. Лепосавић: Институт за српску културу,  стр.  21-40.
 • Микетић, С. и Микетић, Д. (2014). Правни термини оријенталног порекла на Косову и Метохији. У: С. Словић, ур. Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији: тематски зборник од водећег националног значаја. Лепосавић: Институт за српску културу, стр. 19-42.
 • Микетић, С. и Станковић, С. (2014). Статус српског језика на студијским групама за француски језик и књижевност у Републици Србији. Наука и савремени универзитет 3. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, стр. 97-114.
 • Микетић, С. (2013). Творбена анализа пејоративних именовања за женске особе у Речнику косовско-метохиског дијалекта Глигорија Елезовића. Зборник радова са међународног научног скупа Наука и традиција. Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 265-276.
 • Микетић, С. и Ратковић Стевовић, Ј. (2013). Реакције испитаника из Косовске Митровице на етнониме као речи-стимулусе. Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици, 43 (1), стр. 107-124.
 • Микетић, С. (2011). Османско културно наслеђе у Речнику косовско-метохиског дијалекта Глигорија Елезовића (кроз призму лексике јела и пића). У: М. Букумирић, ур. Зборник радова са пројекта „Истраживања српског језика на Косову и Метохији“, Књига 3 (2010),  Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 151-187.
 • Микетић, С. (2010). Називи носилаца занимања оријенталног порекла у „Речнику косовско-метохиског дијалекта“ Глигорија Елезовића. У: М. Букумирић, ур. Зборник радова са пројекта „Истраживања српског језика на Косову и Метохији“, Књига 2 (2009). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 223-234.

 

Остало:

 • Коаутор и реализатор семинара Активно креативно учење: савремени трендови у настави граматике, акредитованог од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, Београд,2015-2018.
 • Предавач на Еразмус+ размени професора на Универзитету у Болоњи, Италија (Alma mater studiorum) на предметима Applied linguistics, Advanced sociolinguistics, Russian linguistics, од 6. до 10.11.2017.
 • Истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“, јануар 2011. надаље
 • Истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Истраживања српског језика на Косову и Метохији“, април 2010. до децембра 2010.