Радица Недељковић
Катедра за социологију

Е-пошта: radicanedeljkovic91@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, област Социологија, тема „Демократија и савремени свет“, 2014. године.
 • Мастер – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, област Социологија, тема „Православље и глобализацијски изазови“, 2015. године.
 • Докторске студије – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, област Социологија.

 

Области интересовања и истраживања

 • Општа социологија
 • Социологија религије
 • Социологија православља

 

Библиографија

 Прикази и чланци

 • Недељковић, Р. (2016). За крст часни – српска ентелехија и духовна снага голготе. У: У. Шуваковић (прир. и ур.), Век српске голготе 1915-2015, (стр. 341-357). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • Недељковић, Р. (2016). Србија у модернизацијским процесима: национализам и (или) мултикултурализам. У: С. Словић (прир. и ур.), Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, (стр. 353-368). Лепосавић: Институт за српску културу
 • Недељковић, Р. (2016). Кад се човек роди, цео свет се радује, а само он плаче. Али треба живети тако, да када се он упокоји цео свет плаче, а само се он радује. Баштина 40, 199-221
 • Недељковић, Р. (2017). Ризично друштво и аморални морализам, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини XLVII (2), 283-298
 • Анђелковић, П., Недељковић, Р. (2016). Хуманистичко образовање у злим временима, тешка времена и/или слаби наставници. У М. Јоковић (прир. и ур.), Наше стварање, (стр. 123-129). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија
 • Анђелковић, П., Недељковић, Р. (2017). Радно (не)право у Србији – од домаћинског ка слугарском народу. У: О. Јовић – Прлаиновић (прир. и ур.), Национално и међународно право – актуелна питања и теме, (стр. 319-335). Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • Недељковић, Р., Перовић, Б. (2017). Образовна технологија и компетенције наставника. У: А. Мандак (прир. и ур.), Иновације у образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, (стр. 375-387). Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

 

Остало

 • Члан Српског социолошког друштва
 • Учешће на пословима прикупљања и уноса података, у истраживању Социјална дистанца, стереотипи и ставови према актуелним друштвено-политичким питањима студената Универзитета у Приштини, које спроводи Филозофски факултет, Катедра за социологију, у оквиру пројекта III 47023 Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција, које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.