Проф. др Оливера Марковић-Савић
Катедра за социологију

Е-пошта: markovic.olivera@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет у Приштини, Социологија, 2000.
 • Магистратура – Филозофски факултет у Нишу, Етнички идентитет грађана српске националности у Косовској Митровици, 2007.
 • Докторат – Филозофски факултет у Београду, Друштвени положај ратних ветерана у Србији – студија случаја, 2013.

 

Области интересовања и истраживања

 • социјална стратификација
 • социологија војске и рата
 • етницитет

 

Библиографија

 • Марковић-Савић О. (2016) „Етнички стереотипи студената на северу Косова и Метохије и у Београду: представе о свом народу и другима“. У Шуваковић У., Петровић Ј. Студенти на северу Косова и Метохије: резултати емпиријских истраживања ставова. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Марковић-Савић О. (2016) „Преглед социјалне историје ислужених ратника у Србији“. У Шуваковић У. Век српске Голготе: (1915-2015): I-III. Књ. 3 Друштвене науке. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Марковић-Савић О. (2015) Identity of War Veterans”. Зборник радова филозофског факултета у Приштини, вол 45-4, стр. 275-290.
 • Марковић-Савић О. (2015) „Удружења ратних ветерана“. У Миленковић П. и др. Друштво и простор. Урбани и рурални простор. Економски, правни и организацијски програм: зборник радова. Нови Сад: Филозофкси факултет.
 • Марковић-Савић О. (2015) „Social trauma of war veterans“. The Sociological Review Vol 16, No1.
 • Марковић-Савић О. (2014) „ Предузетничке инклинације жена са села“. Зборник радова филозофског факултета у Приштини, вол 44-2, стр. 87 -106.
 • Марковић-Савић О. (2013) „Радни статус жена са села северног Косова и Метохије“. Зборник радова филозофског факултета у Приштини, вол 43-2, стр. 321 -338.
 • Марковић O. (2010) „Етнички идентитет Срба у Косовској Митровици – етнички подељеном граду“, у Д. Маликовић (гл. и одг. ур) Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књ. 4 У. Шуваковић (ур) „Социологија и друге друштвене науке“, стр. 493-509. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини
 • Марковић O. (2008) „Етнички идентитет грађана српске националности у Косовској Митровици“, у С. Недељковић (ур.) Савремена култура Срба на Косову и Метохији. Крушевац: Баштиник, стр. 185-208.
 • О. Марковић O. (2003), „Регионализам и мањинско питање“ у Д. Тодоровић (прир.) Култура у процесима развоја, регионализације и евроинтеграције Балкана. Ниш: СВЕН, Филозофски факултет, Институт за социологију, стр. 219 – 230.
 • Ј. Живковић, Марковић O. (2004) „Апстрактни приступ регионализацији мањинских заједница југоисточне Србије“ у Љ. Митровић, Д. Ђорђевић, Д. Тодоровић (прир.) Квалитет међуетничких односа, свест о регионалном идентитету и могућности сарадње и интеграције на Балкану. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Институт за социологију, стр. 59-74.
 • Марковић, О. (2003). Политика и културни кич као неуспела пародија. Теме 27(2): 311-314.
 • Марковић, О. (2001). Излаз на црту, Југословенско удружење за научно истраживање религије, 2000. Теме 25(1-4): 229-231.
 • Марковић, О. (2001). У-пут у грађанско друштво, Комренски социолошки сусрети, 2001. Теме 25(1-4): 229-231.
 • Марковић, О. (2001). Искорак моћи публике, Друштво добре акције, 2000. Теме, 25(1-4): 229-231.
 • Марковић, О. (2002). Ђокица Јовановић и др: Пародија трагичног: Кич као конституенс политичке и културне идеологије, Косовска Митровица: Филозофски факултет; Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију; Ниш: Истраживачко-аналитички центар, 2002. Социологија, 44(4), 379-382.
 • Марковић O. (2002) Еманципација Рома – преломни тренуци, Теме 26 (3), 473 – 476.