Проф. др Оливера Марковић-Савић
Катедра за социологију

Е-пошта: markovic.olivera@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет у Приштини, Социологија, 2000.
 • Магистратура – Филозофски факултет у Нишу, Етнички идентитет грађана српске националности у Косовској Митровици, 2007.
 • Докторат – Филозофски факултет у Београду, Друштвени положај ратних ветерана у Србији – студија случаја, 2013.

 

Области интересовања и истраживања

 • социјална стратификација
 • социологија војске и рата
 • етницитет

 

Библиографија

 • Valjarević A., Petrović J., Marković-Savić O., Filipović D., Ristić, D., Radovanvić D., Azdejković, M. Roma Inner Migration Tradition Between Social Inclusion and the Protection of Natural Resources (2020) SAGE Open. April-June 2020: 1-10.
 • Marković-Savić, O. S. [2020]. Kriza i organizacijska kontrola – pandemija COVID-19 bolesti i moć nadziranja. Sociološki pregled, 54(3), 647-669.
 • Vukotić-Lazar, M. M., & Marković-Savić, O. S. [2020]. Cultural policy and memory of the fighters of the People’s Liberation War: The central role of the army in political legitimation of the new political structure. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 50(3), 27-44.
 • Marković-Savić, O., Popić S. Identity and symbolic representations of political values: the example of social organisations in Kosovska Mitrovica. Culture and identities. Petrović J. et. all (ed.) Belgrade (Serbian Sociological Association): Institute for Political Studies. p. 229-242.
 • Davidović-Rakić J., Marković-Savić, O. (2019) What aspects of lecturers’ work can students successfully evaluate? Современное образование для цифровой экономики: новые вызовы и перспективы развития. М. Лончар-Вуйнович, В.В. Филонич, В.А. Бондаренко (ур). Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет . стр. 406-427.
 • Marković-Savić O. (2019). Kosovska Mitrovica – A contribution to the recent history of the city and a sociological understanding of the causes of ethnic division. Sociology in XXI century: challenges and perspectives. Petrović, J., Miltojević, V., Trotsuk, I. (ed.) Niš-Belgrade: University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbian Sociological Association. p. 305-316.
 • Вукотић-Лазар, Марковић-Савић, O. (2019). Лик и дело жене у архитектури бивше Југославије са посебним освртом на Републику Србију. Наука без граница II: Одјеци. (уређивачки одбор: М. Лончар-Вујновић и др.) Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. стр. 253-264.
 • Марковић-Савић О. (2018). Етницитет. Социолошко истраживање етницитета у северном делу Косовске Митровице, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. Одлука наставно-научног већа бр. 1839, од 20. 06. 2018. ИСБН 978-86-6349-107-6. CIP 316.74:323.1(497.115)
 • Марковић-Савић О. (2018) Ратни ветерани: перцепција институционалне подршке. Српска политичка мисао, бр. 2/2018. DOI: https://doi.org/10.22182/spm.6022018.10 стр. 177-193.
 • Петровић Ј., Марковић-Савић О. (2018) О друштвеним неједнакостима на страницама социолошког прегледа у периоду самоуправног социјализма. Социолошки преглед бр. 1. DOI: 10.5937/socpreg52-16826
 • Марковић-Савић, Вукотић-Лазар M., (2018). Мултикултурна стварност Косовске Митровице. Наука без граница, (уређивачки одбор: М. Лончар-Вујновић и др.) Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. стр. 211-224.
 • Ј. Петровић, О. Марковић-Савић, (2017). Ко су актери дестабилизације мира на Косову и Метохији: резултати истраживања студентске популације. Глобализација и глокализација, У. Шуваковић, В. Чоловић, О.Марковић Савић (ур. и прир.). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини ; Београд : Српско социолошко  друштво: Институт за политичке студије, стр. 705 – 720.
 • Марковић-Савић О. (2016) „Етнички стереотипи студената на северу Косова и Метохије и у Београду: представе о свом народу и другима“. У Шуваковић У., Петровић Ј. Студенти на северу Косова и Метохије: резултати емпиријских истраживања ставова. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Марковић-Савић О. (2016) „Преглед социјалне историје ислужених ратника у Србији“. У Шуваковић У. Век српске Голготе: (1915-2015): I-III. Књ. 3 Друштвене науке. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Марковић-Савић О. (2015) Identity of War Veterans”. Зборник радова филозофског факултета у Приштини, вол 45-4, стр. 275-290.
 • Марковић-Савић О. (2015) „Удружења ратних ветерана“. У Миленковић П. и др. Друштво и простор. Урбани и рурални простор. Економски, правни и организацијски програм: зборник радова. Нови Сад: Филозофкси факултет.
 • Марковић-Савић О. (2015) „Social trauma of war veterans“. The Sociological Review Vol 16, No1.
 • Марковић-Савић О. (2014) „ Предузетничке инклинације жена са села“. Зборник радова филозофског факултета у Приштини, вол 44-2, стр. 87 -106.
 • Марковић-Савић О. (2013) „Радни статус жена са села северног Косова и Метохије“. Зборник радова филозофског факултета у Приштини, вол 43-2, стр. 321 -338.
 • Марковић O. (2010) „Етнички идентитет Срба у Косовској Митровици – етнички подељеном граду“, у Д. Маликовић (гл. и одг. ур) Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књ. 4 У. Шуваковић (ур) „Социологија и друге друштвене науке“, стр. 493-509. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини
 • Марковић O. (2008) „Етнички идентитет грађана српске националности у Косовској Митровици“, у С. Недељковић (ур.) Савремена култура Срба на Косову и Метохији. Крушевац: Баштиник, стр. 185-208.
 • О. Марковић O. (2003), „Регионализам и мањинско питање“ у Д. Тодоровић (прир.) Култура у процесима развоја, регионализације и евроинтеграције Балкана. Ниш: СВЕН, Филозофски факултет, Институт за социологију, стр. 219 – 230.
 • Ј. Живковић, Марковић O. (2004) „Апстрактни приступ регионализацији мањинских заједница југоисточне Србије“ у Љ. Митровић, Д. Ђорђевић, Д. Тодоровић (прир.) Квалитет међуетничких односа, свест о регионалном идентитету и могућности сарадње и интеграције на Балкану. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Институт за социологију, стр. 59-74.
 • Марковић, О. (2003). Политика и културни кич као неуспела пародија. Теме 27(2): 311-314.
 • Марковић, О. (2001). Излаз на црту, Југословенско удружење за научно истраживање религије, 2000. Теме 25(1-4): 229-231.
 • Марковић, О. (2001). У-пут у грађанско друштво, Комренски социолошки сусрети, 2001. Теме 25(1-4): 229-231.
 • Марковић, О. (2001). Искорак моћи публике, Друштво добре акције, 2000. Теме, 25(1-4): 229-231.
 • Марковић, О. (2002). Ђокица Јовановић и др: Пародија трагичног: Кич као конституенс политичке и културне идеологије, Косовска Митровица: Филозофски факултет; Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију; Ниш: Истраживачко-аналитички центар, 2002. Социологија, 44(4), 379-382.
 • Марковић O. (2002) Еманципација Рома – преломни тренуци, Теме 26 (3), 473 – 476.