Доц. др Неџиб Прашевић
Катедра за филозофију

Е-пошта: nedzib.prasevic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Диплома – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Савремена филозофија, 2006.
  • Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Београду, тема: Франкфуртов компатибилизам – одговорност и алтернативне могућности, 2014.

 

Области интересовања и истраживања

  • Метафизика слободне воље
  • Историја идеја
  • Савремена филозофија

 

Библиографија

 

Студије и огледи

  • Прашевић, Н. (2009). Базични аргумент и примери франкфуртовског типа, Филозофски годишњак, Гласник Института за филозофију Филозофског факултета у Београду, 22, 195-222
  • Прашевић, Н. (2010). Косово и Метохија као кључна реч – преседан и прецедент, у: Косово и метохија у цивилизацијским токовима. Међународни тематски зборник (књига 5, стр. 465-477). Косовска Митровица: Филозофски факултет, Универзитет у Приштини
  • Прашевић, Н. М. (2011). Arte dello stato: морална дилема и проблем оправдања, Луча. Часопис за философију и теорију културе и друштва, XXV-1/4, 33-48

Прикази и чланци

  • Прашевић, Н. М. (2012). О методама истраживања политичких партија. Проф. др Урош Шуваковић, Методолошке студије о питањима социолошког проучавања политичких партија, у: Српска политичка мисао, XIX (3), 372-381
  • Prašević, M. (2016). The Ways of Byzantine Philosophy, ed. by M. Knežević, Alhambra, California:Sebastian Press, 2015, u: Filozofija i društvo, 27/1, 273-276