Проф. др Небојша Лазић
Катедра за српску књижевност и језик

E-пошта: lazicjnebojsa@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 

 • Филозофски факултет у Приштини, Српска књижевност 20. века, 1993.
 • Филолошки факултет у Београду, Антиутопијска трилогија Борислава Пекића,
 • Филолошки факултет у Београду, Простор и време у Златном руну Борислава Пекића, 2011.

 

Области интересовања и истраживања

 • Српска књижевност 20. века

 

Библиографија

 

Монографије

 • Антиутопијска трилогија Борислава Пекића. Поетика романа Беснило, 1999, Атлантида, НБ „Свети Сава – Филозофски факултет, Лепосавић – Косовска Митровица, 2013.
 • Време и простор у Златном руну Борислава Пекића, Универзитет у Београду – Универзитетска библиотека Београд, Београд, 2016.

 

Студије и огледи

 • Теорија мита и косовски мит, Баштина, Приштина (1995), ISSN O353-9008, стр. 49-58.
 • Феномен микрокосмоса у поезији Десанке Максимовић, Поезија и поетика Десанке Максимовић (зборник радова), Приштина (1999), ID=79803660, UDK 886.1.082-1, стр. 165-174, 1999.
 • Суматраистичко биће у роману Сеобе Милоша Црњанског, Зборник Филолошког факултета, Приштина (1999), ISSN 0354/7799, UDK 886.1-09-32, стр. 265-273, 1999.
 • О тривијалној књижевности, Зборник Филозофског факултета, Косовска Митровица (2001), ISSN 0354-7795,  UDK 82.0, стр. 249-256.
 • Неки аспекти теорије романа, Зборник Филозофског факултета, Косовска Митровица (2002), ISSN 0354/7799, UDK 886.1-31, стр. 215-222.
 • Роман „Атлантида“: детекција једног мита, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад (2002), ISSN 0543-1220, UDK 821.163.14-31 Pekić B. 821.163.41-95, стр. 465-474.
 • Утопија и антиутопија као књижевни пројекат, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад (2003), ISSN 0543-1220, UDK 821.163.41.09 Pekić B.821.163.41-95, стр. 273-292.
 • Роман „Беснило“: иницијација у апокалиптичну садашњост, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад (2004), ISSN 0543-1220, UDK 821.163.41-31-09 Pekić B. 163.41-95, стр. 133-157.
 • Роман „1999“: интертекстуални дијалог с антиутопијским наслеђем, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад (2004), ISSN 0543-1220, UDK 821.163.41-31-09 Pekić B. 821.163.41-95, стр. 369-385.
 • Обликовање простора у Сеобама Милоша Црњанског, Књижевна историја, Београд (2006), ISSN 0350-6428, UDK 82.163(091-31), стр. 275-287.
 • Даница Марковић и развој српске поезије на размеђи векова, Тренуци Данице Марковић (тематски зборник), Институт за књижевност и уметност, Београд (2007), ID 140105740, 2007, стр. 111-115.
 • Просторно-временски аспект стилских фигура (фигура језика) у Златном руну Борислава Пекића, Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица (2011) ISSN 0354-3293, UDK 821.163.41.08-31 Pekić B., стр. 307-324.
 • Развој представа о простору и времену у науци о књижевности, Зборник радова Филозофског факултета, XLII (2), Косовска Митровица (2012), ISSN 0354-3293, УДК 82.01:111/115, ИД 195670284,  стр. 165-184.
 • Изградња времена у Златном руну Борислава Пекића, Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица (2013), XLIII (1), ISSN 0354-3293, УДК: 821.163.41.09-31, ИД: 199679244, стр. 199-222.
 • Златно руно као rite of passage, Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица (2013), XLIII (2), ISSN 0354-3293, УДК: 821.163.41.09-31, ИД: 203430924, стр. 647-671.
 • Интеракција романтизма и надреализма у поезији Милана Дединца, Поезија и поетика Милана Дединца (тематски зборник), Институт за књижевност и уметност, Београд (2014), ISBN 978-86-7095-203-4, стр. 205-216.
 • Профетско писмо Борислава Пекића: Нови Јерусалим или Нови Вавилон? Зборник радова Филозофског факултета XLIV (3), Косовска Митровица (2014), ISSN 0354-3293, УДК 821.163.41.09-31, стр. 67-79.
 • Парадигма косовског мита: од Његоша до Милана Ракића, Од косовског завета до Његошевог макрокозма (тематски зборник), Косовска Митровица, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (2014), ISBN 978-86-6349-026-0, стр. 727-740.
 • Сусрет Запада и Истока у поетици Милоша Црњанског, Милош Црњански: поезија и коментари (тематски зборник), Институт за књижевност и уметност – Филолошки факултет Универзитета у Београду – Матица српска, Београд – Нови Сад, (2014), ISBN 978-86-6153-196-5, стр. 529-542.
 • Језик поезије и метаморфозе хуманизма, Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица (2015), XLV (2), ISSN 0354-3293, УДК: 821.163.41.09-1, стр. 3-20.
 • Обликовање простора у Златном руну Борислава Пекића, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LXIII, свеска 1, Нови Сад (2015), ISSN 0543-1220, UDC 821.163.41-31.09, стр. 189-224.
 • Одлике приповедачког поступка Григорија Божовића, Поетика Григорија Божовића (тематски зборник), Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Филозофски факултет Универзитета у Нишу – КЦ „Стари Колашин“, Косовска Митровица – Ниш – Зубин Поток (2016), ISBN 978-86-6349-058-1, стр. 39-49.
 • Дан шести Растка Петровића: корак ближе апсолутној нули човечности, Век српске голготе 1915 – 2015: I – III (тематски зборник), књ. II: Књижевност и језик, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица (2016), стр. 175 -189.