Доц. др Младен Јаковљевић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: mladen.jakovljevic@pr.ac.rs
Академска каријера:

 • Професор енглеског језика и књижевности, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, англистика, 2000.
 • Магистарска диплома, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, наслов: „Мит и технологија у стваралаштву Роџера Зелазнија“, 2007.
 • Докторат, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, наслов: „Паралелни светови: однос постмодерне прозе према фантастичној и научнофантастичној књижевности“, 2012.

Области интересовања и истраживања

 • Фантастика, научна фантастика
 • Готика
 • Постмодернизам

 

Библиографија

Монографије

 • Јаковљевић, M. (2011). Мит и технологија Роџера Зелазнија. Београд: Еверест медија.
 • Јаковљевић, М. (2015). Алтернативне стварности Филипа К. Дика. Филозофски факултет Косовска Митровица/ Макарт доо: Косовска Митровица/Београд.

Радови

 • Јаковљевић, М. (2011). Алтернативне стварности Филипа К. Дика. Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, 1, 229-238. DOI 10.19090/zjik.2011.1.230-238
 • Јаковљевић, М. (2011). Елементи киберпанка у Пинчоновим романима В., Објава броја 49 и Дуга гравитације. Филолог, 4, Филолошки факултет Бања Лука, 67-75.
 • Јаковљевић, М. (2012). Пројектоване стварности и онтолошки парадокси у Пинчоновом роману Објава броја 49. Наслеђе, 21, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 219-229.
 • Јаковљевић, М. (2012). Хетеротопија у Убику и Тамном скенирању Филипа К. Дика. Филолог, 6, Филолошки факултет Бања Лука, 132-140. DOI 10.7251/FIL1206132J
 • Јаковљевић, М. (2012). Хетеротопија у Пинчоновим романима В. и Дуга гравитације. Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, 2, 375-387. DOI 10.19090/zjik.2012.2.375-387
 • Јаковљевић, М. (2012). Ентропија у научнофантастичној прози Филипа К. Дика. Радови Филозофског факултета, 14, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 469-482.
 • Јаковљевић, М. (2013). Киберпанк Вилијама Гибсона: од симулације до стварности. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 43 (1), 223-239.
 • Јаковљевић, М. (2013). „Готско у киберпанку Вилијама Гибсона. Филолог, 8, Филолошки факултет Бања Лука, 204-211. DOI 10.7251/FIL1308204J
 • Јаковљевић, М. (2013). Митски херој у Црном цвету Бобана Кнежевића. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 43 (2), 685-700.
 • Јаковљевић, М. (2014). Урбана готика у савременој фантастици. Енглески језик и англофоне књижевности у теорији и пракси. Зборник у част Драгињи Перваз. Нови Сад: Филозофски факултет, 559-570.
 • Јаковљевић, М. & Лончар-Вујновић, М. (2014). Књижевност: савремене друштвене околности и промовисање толеранције. Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности: међународни тематски зборник. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српска академија образовања, 229-245.
 • Јаковљевић, М. & Шошкић, Р. (2015). Hacking Bodies and Minds. У: Лончар-Вујновић, М. (ур.), Сусрети народа и култура: међународни тематски зборник, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 13-32.
 • Јаковљевић М. (2015). Технологија и симулација слободе у научнофантастичној прози Филипа К. Дика. Наука и слобода: зборник радова са научног скупа, том 1/2. Источно Сарајево, БиХ: Филозофски факултет, 865-876.
 • Јаковљевић М. (2016). Конкретизација и деконкретизација стварности у Пинчоновом роману Дуга гравитације. Зборник Матице српске за књижевност и језик, 64 (1), 139-154.
 • Јаковљевић М. (2016). Филип К. Дик у Амазоновом дворцу. Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 150, 157-175. doi:10.5937/kultura1650157J
 • Jakovljević M & Lončar-Vujnović M. 2016. “Medievalism in Contemporary Fantasy: A New Species of Romance”, Imago Temporis. Medium Aevum, 10, 97-116. Consolidated Medieval Studies Research Group (Universities of Lleida and Rovira i Virgili) ISSN 1888-3931 DOI 10.21001/itma.2016.10.03
 • Јаковљевић М. 2016. „Прошлост у савременој фантазијској прози“. У: В. Гордић-Петковић & З. Пауновић (прир. и ур.) Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности, стр. 115-130. Нови Сад: Матица српска.
 • Jakovljević, M. 2016. „Philip K. Dick’s Androids as Excluded Others“. In: English Studies Today: Words and Visions. Selected Papers form the Third International Conference English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 3), pp. 115-127. Novi Sad: Faculty of Philosophy.
 • Jakovljević M. 2017. “Do Androids Dream of a Modern Prometheus?”. In: Ž. Babić, et.al. Rethinking Tradition in English Language and Literary Studies, pp. 168-182. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 

Прикази и чланци

 • Јаковљевић, М. (2011). Шта је фантастика?. Знак Сагите, 19, 3526-3535.
 • Јаковљевић, М. (2015). Распоређивање будућности: Периферал Вилијама Гибсона. У: Игрошанац, Д. & Милосављевић, М. (ур.), Књижевна фантастика: алманах 2015, Београд: Чаробна књига, 197-209.
 • Јаковљевић, М. (2016). Дик, киберпанк и стварност. У: Игрошанац, Д. & Јаковљевић, М. (ур.), Књижевна фантастика: алманах 2016, Београд: Чаробна књига, 143-148.

Проза

 • Јаковљевић, М. (2014). Врата сумрака. Београд: Еверест медија.

Преводи

 • Владисављевић, Н. (2014). Сунце на вагону/ Sun Upon a Train Carriage. Нови Сад: Udruženje građana Per.art. (jedan od prevodilaca).
 • Клут, Џ. (2016). Фантастика. У: Игрошанац, Д. & Јаковљевић, М. (ур.), Књижевна фантастика: алманах 2016, Београд: Чаробна књига, 85-93.
 • Сувин, Д. (2016). Окренутост утопији и научној фантастици на почетку новог века. У: Игрошанац, Д. & Јаковљевић, М. (ур.), Књижевна фантастика: алманах 2016, Београд: Чаробна књига, 95-99.
 • Дик, Ф.К. (2016). Лобања. У: Игрошанац, Д. & Јаковљевић, М. (ур.), Књижевна фантастика: алманах 2016, Београд: Чаробна књига, 13-31.
 • Дансејни, Л. (2016). Друмски разбојник. У: Игрошанац, Д. & Јаковљевић, М. (ур.), Књижевна фантастика: алманах 2016, Београд: Чаробна књига, 45-48.

Остало

 • Митровачки летњи универзитет 2013, међународна летња школа – предавач, „Културни и национални контакти у модерној британској и америчкој књижевности“, Косовска Митровица.
 • Члан уређивачког одбора, Сусрети народа и култура: међународни тематски зборник, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2015.
 • Заменик главног и одговорног уредника Зборника радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини.