Мина Лукић
Катедра за историју уметности

Е-пошта: minalukic.iu@gmail.com, minalukic10@gmail.com, mina.lukic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Основне студије историје уметности – Филозофски факултет Универзитета у Београду, тема: „Креирање музеолошке поруке о јавном споменику. Споменик кнезу Михаилу Обреновићу као пример”, 2011.
 • Мастер студије историје уметности – Филозофски факултет Универзитета у Београду, тема: „Мит у музеју или мит о музеју? Место мита, науке и идеологије у музејском дискурсу“, 2013.

 

Области интересовања и истраживања

 • Наука о баштини, теорија и методологија студија баштине
 • Музеологија, музејска интерпретација и комуникација
 • Теорије у науци о уметности
 • Интердисциплинарност у изучавању уметности
 • Популарна и учесничка култура

 

Библиографија

Прикази и чланци

 • Mina Lukić, „Animirani film Tajna Kelsa kao primer kreativne interpretacije baštine”, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije 12 (Novi Sad 2016), 76-89.
 • Мина Лукић, „Not all those who wander are lost: у трагању за Толкиновом Средњом земљом и новим ‘другим местима’”, u: Percepcije drugog kao drugačijeg: zbornik radova sa II interdisciplinarnog studentskog skupa „Karlovački dani slobodne misli” (3-5. jun 2016, Sremski Karlovci), knjiga II, Centar za afirmaciju slobodne misli, Sremski Karlovci 2016, 115-128.
 • Jasmina Novaković, Marija Vasiljević, Mina Lukić, „Život i smrt heroja. Slučaj bisti Ive Lole Ribara”, u: Željko Milanović (ur.), Drugi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti, 4. decembar 2014, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Zbornik radova, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad 2015, 631–640.
 • Mina Lukić, “The Interplay of Museum Discourse and Popular Culture: How, When and Where History Comes Alive?”, Култура/Culture 8, (Skopje 2014), 111–120.
 • Мина Лукић, Драган Булатовић, „Колекционар – збирка као аутопортрет”, у: Димитрије Вујадиновић… [и др.], Развој приватних музеја – колекција у Србији, The Iwano Project Foundation – Балканкулт фондација интерег, Нови Сад – Ириг 2013, 79–92.
 • Mina Lukić, Dragan Bulatović, „Kako prirediti privatni muzej/ zbirku/ kolekciju/ sopstvenu starinu–baštinu da budu atraktivni za posetioce”, u: Razvoj privatnih kolekcija/muzeja u Srbiji: Osnova za mali/ porodični posao i razvoj lokalnih ekonomskih resursa: instruktivni vodič, The Iwano Project Foundation – Balkankult fondacija intereg, Novi Sad – Irig 2013, 7–24.
 • Mina Lukić, „Kreiranje muzeološke poruke o javnom spomeniku: komunikacijski potencijal aktuelnih identiteta baštine”, Muzeologija, nova muzeologija, nauka o baštini, tematski zbornik, Centar za muzeologiju i heritologiju – Narodni muzej Kruševac, Beograd – Kruševac 2013, 157–187.
 • Мина Лукић, „Алаида Асман, Дуга сенка прошлости, култура сећања и политика повести”, приказ књиге, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе XLIV–2012 (Београд 2012), 299–301.
 • Bojana Stevanović, Mina Lukić, Miloš Živković, „Fragmenti fresaka iz crkve u selu Radošićima kod Raške”, Naša prošlost 11 (Kraljevo 2010), 85–106.

 

Каталози изложби

 • Jasmina Novaković, Mina Lukić, Marija Vasiljević, Život i smrt heroja. Neutralnosti ne može biti, katalog izložbe, Dom kulture Studentski grad, Beograd 2014.

 

Преводи, лектура, коректура, редактура

 • Септембар – октобар 2016. – превод, лектура и коректура публикације Традиционално и савремено у уметности и образовању: Зборник апстраката, Први међународни научни скуп Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 4–6. новембар 2016 (са Дејаном Вукелићем).
 • Јун – децембар 2015. – стручна редактура, коментари и прелом текста за штампу књиге Питер ван Менш, Ka методологији музеологије, Музеј науке и технике, Београд 2015 (са Милицом Божић Маројевић).

 

Остало

 • 2012–2017. године – ангажована као демонстратор на основним студијама историје уметности на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду у оквиру обавезних предмета Семинара за музеологију и херитологију Увод у студије баштине и Херитологија.
 • септембар – 12. новембар 2015. – коаутор (са Јасмином Новаковић и Маријом Васиљевић) радионице за средњошколце Како памтимо Надежду. Уметник и култура сећања, реализоване у сарадњи са Уметничком галеријом Надежда Петровић у Чачку.
 • новембар – 3. децембар 2014. – коаутор (са Јасмином Новаковић и Маријом Васиљевић) изложбе „Живот и смрт хероја. Неутралности не може бити.”, Велика галерија Дома културе Студентски град у Београду. Изложба је током 2015. године гостовала у Крагујевцу (март–април), Сарајеву (септембар), Аранђеловцу (октобар–новембар), потом у Инђији крајем априла и почетком маја 2016. године и у Руми крајем септембра и почетком октобра 2017. године.
 • 5–8. децембар 2013. године – аутор и координатор радионице Стварај као праисторијски човек у оквиру VII Фестивала науке у Београду.
 • Јануар – јун 2012. године – аутор (са Јасмином Новаковић) пројекта Друштвено-хуманистичке дисциплине и наука о баштини – програм перманентне едукације ученика, студената и запослених у образовним и културним институцијама, који је, као пројекат Центра за музеологију и херитологију, реализован на Високој технолошкој школи струковних студија у Аранђеловцу, уз подршку Канцеларије за младе Општине Аранђеловац и Центра за промоцију науке Републике Србије.
 • Мај 2011. године – један од оснивача удружења Мрежа за истраживање виђења.
 • Од 2010. године сарадник Центра за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.