Милица Дејановић
Катедра за српски језик и књижевност

Е-пошта: milicadejanovic7@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Уписала докторске академске студије 2017. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • Завршила мастер академске студије 2017. године на Катедри за српски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • Завршила основне академске студије 2016. године на Катедри за српски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

 

Области интересовања и истраживања:

 • Филолошке науке
 • Савремени српски језик
 • Дијалектологија српског језика
 • Етнолингвистика
 • Ономастика
 • Лингвистичка географија

 

Библиографија

Прикази и чланци:

 • Радовановић, Д. Дејановић, М. (2019). Из одевне лексике у Вуковом Рјечнику. У: Г. Јашовић (ур.), Вуковим трагом на Косову и Метохији, Косовска Митровица: Филозофски факултет; Градска библиотека Вук Караџић у Косовској Митровици, стр. 149–162.
 • Дејановић, М. Реџић, Е. (2019). Неологизми у поезији Мирка Бањевића. У: П. Јашовић (ур.) Живот и књижевно дело Мирка Бањевића; Параћин: Књижевни клуб Мирко Бањевић, стр. 119–129.
 • Дејановић, М. (2019). Елипса у драми Балкански шпијун Душана Ковачевића. У: М. Лончар Вујновић (ур.) Наука без граница 2, Међународни тематски зборник, 4. књига, Пејазжи ума, Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр. 187–200.
 • Јашовић, Г. Дејановић, М. (2018). Биографија проф. др Милорада Ћорца.У: Г. Јашовић (ур.), МИЛОРАД ЋОРАЦ, ПЕДАГОГ И НАУЧНИ РАДНИК, Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр. 4–12.
 • Реџић, Е. Дејановић, М. (2018). Фразеологија у збирци Мале метохијске приче Драгутина Мићовића. У: И. Тодоровић и др. ур. Тематски зборник Јухорски запис, Својново: Удружење за културу и уметност Логос Својново – Крушевац: Историјски архив Крушевац, стр. 183–190.
 • Радовановић, Д. Дејановић, М. (2017). Теренски записи из села Јажинца у Сиринићкој Жупи. Годишњак за српски језик Филозофског факултета у Нишу, Година XXVIII, број 15, стр. 217–224.
 • Дејановић, М. (2016/17). Приказ књиге Ономастика подјухорског села Својнова Голуба Јашовића. Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у ГњилануБујановац, Бр.2/3, Бујановац: Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану–Бујановац, стр. 219–225.

 

Остало:

 • Секретар Катедре за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Косовској Митровици од марта 2020. године;