Марија Миљковић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: miljkovicmarija@ymail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Професор српске књижевности и језика – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Историја српске књижевности, 2007.
 • Мастер професор језика и књижевности – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Марко Краљевић у записима епских народних песама са Косова и Метохије, 2014.
 • Студент четврте године Докторских академских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

 

Области интересовања и истраживања

 • Народна књижевност
 • Народна књижевност Косова и Метохије, народне епске песме Косова и Метохије
 • Епска биографија Марка Краљевића
 • Теренска истраживања

 

 

Библиографија

Радови

 • Миљковић, Марија (2013). Марко Краљевић (запис Дене дебељковића, интернационални мотив муж на свадби своје жене), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLIII (књига 1), Косовска Митровица, 2013, 273-283.
 •  Миљковић, Марија (2014). Прилог проучавању Маркових мегдана на корпусу епских песама са Косова и Метохије, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLIV  (књига 1), Косовска Митровица,  2014, 17 – 36.
 • Миљковић, Марија (2014). ЉУБА КРАЉЕВИЋА МАРКА У ЕПСКИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (повод за сукоб и кључ разрешења), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLV (књига 1), Косовска Митровица, 2014, 327-340.
 • Миљковић, Марија (2016). Жанрови народне књижевности у стваралаштву Григорија Божовића, Поетика Григорија Божовића (тематски зборник водећег националног значаја), Косовска Митровица, 2016, 237-255.
 • Миљковић, Марија (2016). „Златна јабука и девет пауница“ (драматизација народне бајке), у: Школски час српског језика и књижевности, бр. 2, Београд, ИП Ваша књига, 2016, 77-88.

 

Остало

 • Обављање дужности секретара Катедре од 01. октобра 2015. године
 • Активно учествовање у организовању културних дешавања и промоција на Факултету, као и у припремању програма за свечану доделу диплома свршеним студентима основних и мастер академских студија
 • Члан Друштва за српски језик и књижевност Србије (активно учествовање у раду Друштва, приликом одржавања општинског и окружног такмичења из Српског језика и језичке културе, као и из Књижевне олимпијаде)
 • Потпредседник Подружнице Косова и Метохије за српски језик и књижевност Србије
 • Члан Друштва фолклориста Србије
 • Члан жирија на општинској и окружној смотри рецитатора „Песниче народа мог“ која се сваке године одржава у марту и априлу месецу у организацији Установе за спорт, омладину и специјализоване услуге у Косовској Митровици.
 • Члан жирија на конкурсу за најлепшу љубавну песму у организацији Установе за спорт, омладину и специјализоване услуге у Косовској Митровици на на којој се разматрају радови ученика основног и средњег образовања у Косовској Митровици.
 • Члан жирија за књижевну награду „Тома Радосављевић“ (за најбољу кратку причу, песму и есеј) у организацији културног центра „Сава Дечанац“ из Лепосавића.