Кристина Ранђеловић
Катедра за психологију

Е-пошта: kristina215@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за психологију, 2014.
 • Мастер – Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за психологију, тема: Тражење сензација, импулсивност и анксиозност код наркомана, 2017.

 

Области интересовања и истраживања

 • Педагошка психологија
 • Развојна психологија
 • Психологија менталног здравља

 

Библиографија

Прикази и чланци

 • Ранђеловић, К. & Давидовић-Ракић, Ј., (2017). Наука без граница. Социодемографски корелати самопоштовања код младих, (248-249). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Цветановић, Н., Пешић, К., Ранђеловић, К., Младеновић, Н. (2016). Ментално здравље младих. Особине личности и рационална и ирационална уверења као предиктори социјалне анксиозности код студената, (стр. 39-66). Ниш: Студентски културни центар Ниш.
 • Костић, Е., Јовановић, М., Ранђеловић, К., Младеновић, Н., Димковић, О., (2015). Савремени трендови у психологији. Повезаност између стилова љубави и шема доживљаја сексуалног искуства, (358-360). Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.
 • Ранђеловић, К., Младеновић, Н., Димитријевић, М., Јовић, Т., (2013). Савремени трендови у психологији. Агресивност код спортиста који се баве борилачким вештинама и неспортиста, (306-307). Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.
 • Костић Е., Јовановић М., Ранђеловић К., Младеновић Н., (2012) Збирка резимеа студентских радова презентованих на V сусрету студената психологије. Анксиозност као стање и карактерна црта код студената Психологије, Електронике и Физичког васпитања у Нишу, (стр 3). Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.

 

Остало

 • Студент докторских студија на Филозофском факултету у Новом Саду
 • Когнитивно бихејвиорални терапеут под супервизијом