Југослава Ракић Младеновић
Катедра за српски језик и књижевност

Емаил: jugoslava.rakic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера

 • Пријавила тему за докторску тезу 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду;
 • Асистент на Катедри за српски језик и књижевност од јула 2014. до априла 2017. са продужетком на још три године;
 • Сарадник у настави од октобра 2012. до априла 2014. на Катедри за српски језик и књижевност на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици;
 • Уписала докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2012. године;
 • Дипломирала 2011. године на Катедри за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици.

 

Области интересовања и истраживања

 • Филолошке науке
 • Историја српског језика
 • Ономастика
 • Палеографија

 

Библиографија

Прикази и чланци

 • Ракић, Ј. (2014). Падежни систем у говору Прилужја. Радови Филозофског факултета. Књига 1/2,  број 16, 797‒810.
 • Ракић, Ј. (2016). Употреба аориста и имперфекта у приповеткама Григорија Божовића. Поетика Григорија Божовића. 445‒456.
 • Ракић, Ј. (2018). Лична имена од основе вук- у Поменику манастира Дечана (XVI‒XX). Наука без граница 2: увиди и изазови. 303‒314.
 • Ракић, Ј. (2018) Словенска имена у Поменику манастира Дечана (XVI‒XX). Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас. 543‒555.

 

Остало

 • Учесник Међународног семинара за македонски језик, литературу и културу при Универитету ,,Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, 2010. године
 • Секретар Катедре од октобра 2013. до октобра 2015. године;
 • Члан Комисија за одбрану дипломских радова на ОАС;
 • Члан Комисије за реализацију конкурса ,,Свети Сава“ 2017. године