Јован Алексић
Катедра за историју

Е-пошта: jovan.aleksic@pr.ac.rs, aleksicjovan@rocketmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • (Основне академске студије – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Историја Југославије од 1918. године, 2012, стечено звање – професор историје, просечна оцена – 9, 09)
 • (Мастер академске студије – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „Косовскомитровачки срез у Другом светском рату“, 2014, стечено звање – мастер историчар, просечна оцена – 9, 71)
 • (Докторске академске студије – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, одобрена тема доктората, дисертација у процесу израде)

 

Области интересовања и истраживања

 • Социјално-економски и политички процеси на Косову и Метохији крајем 19. и током 20. века; локална историја Косовске Митровице и околине;
 • Историја историографије, историјска методологија;
 • Прошлост југословенске државе, друштва и културе;

 

Библиографија

 „Косовскомитровачки срез у Априлском рату“, Баштина, св. 38 (2015), 143–157. УДК: 355.48(497.115)“1941″

 • „Страдање српског становништва у косовскомитровачком срезу током 1941. године“, Баштина, св. 40 (2016), 97–111. УДК: 94(497.115)“1941″ 341.322.5(=163.41)(497.115)“1939/1945″
 • „Затварање државне, оснивање самоуправне и поновно отварање државне реалне гимназије у Косовској Митровици 1932. и 1933. године“, Баштина, св. 41 (2016), 157–170. УДК: 373.54(497.115)“1919/1933″
 • „Косовска Митровица, новембра 1915. године“, Век српске Голготе: (19152015): IIII: [тематски зборник међународног значаја]. књ. 1. Ур. Далибор Елезовић. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2016, 1–21. УДК: 94(497.115 Kosovska Mitrovica)“1915″
 • „Оснивање, организациона структура и елементарне карактеристике Југословенске војске у Отаџбини на простору Косова и Метохије“, Косово и Метохија у Другом светском рату – седам деценија касније [тематски зборник међународног значаја]. Ур. Владан Виријевић и Далибор Елезовић. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2016, 155–179. УДК: 355.48(497.115)“1941/1945“ 94(497.115)“1941/1945“
 • „Рађање модерне Трепче: Уговор о откупу концесије за експлоатацију руда између компаније Selection Trust LTD и Радомира Пашића“, Мешовита грађа Miscellanea, св. 38 (2017), 203–225. УДК: 622.1:374.74](497.11:410)„1925“
 • „Опште друштвене прилике у Косовској Митровици од окупације до капитулације Италије (1941-1943)“, Баштина, св. 42 (2017), 153–181. УДК: 94(497.115 Косовска Митровица)“1941/1943″ 355.48(497.115)“1941/1943″
 • „Кантонизација, разграничење, подела: о неким предлозима српских интелектуалаца за компромисно решење косовског проблема“, Међународни тематски зборник „Глобализација и глокализација“. Ур. Урош Шуваковић, Владимир Чоловић и Оливера Марковић-Савић. Косовска Митровица: Српско социолошко друштво; Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици; Институт за политичке студије – Београд, 2017, 10–25. УДК: 323.1(497.115) 342.24(497.115)
 • „Пут у рат: Пресек политичке ситуације у Босни и Херцеговини између пролећа 1990. и пролећа 1992. године“, Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици, св. 48, бр. 2 (2018), 125–149. УДК: 323.1(497.6)“1990/1992″ 323(497.6)“1990/1992″ 323(497.1)“1990/1992″
 • „Велико славље у царскоме Скопљу“: Обележавање 25 година ослобођења ‘Јужне Србије’ у светлу тадашње југословенске штампе“, Међународни тематски зборник „Наука без граница“, књ. 4. Ур. Мирјана Лончар-Вујновић. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2018, 93–117. УДК: 94(497.11-89-13)“1937″(093.2) 394.21:070(497.11-89-13)“1937″
 • „Српска новинска гласила у Косовској Митровици од 1918. до 1941. године“, Међународни тематски зборник „Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности“. Ур. Драган Танчић, Јасмина Ахметагић и Далибор Елезовић. Приштина–Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, 2018, 493-507. УДК: 050+070(497.115)“1918/1941″(093.2) 32.019.5(497.115)“1918/1941″(093.2)
 • „Косовска Митровица после 1999. године: живети у подељеном граду“, Зборник радова: Сан о граду. Ур. Емир Кустурица и Александра Вранеш. Вишеград – Андрићград: Андрићев институт, 2018, 555–590. УДК: 930.85(495.115 Косовска Митровица)“1999/2017″
 • „Североамерички пилот прича: Трагом једног необјављеног документа о спасавању 12 чланова посаде америчког савезничког авиона од стране припадника Другог косовског корпуса ЈВуО током јуна 1944. године“, Српске студије, књ. 9 (2018), 385–398. УДК: 94(497.11)“1944″(093.2)
 • „Извештаји београдске ‘Политике’ о Совјетском Савезу током двадесетих година 20. века“, Међународни тематски зборник „СРПСКОРУСКИ ОДНОСИ У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ“, књ. 2. Ур. Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић и Далибор Велојић. Приштина–Лепосавић: Институт за српску културу Приштина / Лепосавић, 2018, 337– УДК: 327(470)“192″(046)
 • „Приштина током одступања српске војске у јесен 1915. године“, Баштина, св. 47 (2019), 379–396. УДК: 94(497.115)“1914/1918″

 

Остало

 

Награде и признања

 Награда Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици поводом проглашења за најбољег студента на Катедри за историју (4. априла 2012. године).

 • Специјална захвалница Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици за „изузетан допринос у афирмацији креативних активности студената на Филозофском факултету“, додељена поводом 55 година постојања ове институције (15. октобра 2015. године).
 • Велико признање од стране удружења Српска Краљевска Академија научника и уметника (СКАНУ) у виду пехара „Косовски божур“ за допринос током успешне кампање за очување српског културног наслеђа на Косову и Метохији (27. новембра 2015. године).
 • Захвалница за „предавачки допринос и учешће на панел–дискусији ‘Косовски троугао: Београд – Приштина – Брисел’, под покровитељством Владе Републике Србије – Канцеларије за Косово и Метохију“. Наведени семинар одржан је у Народној скупштини Србије 7. децембра 2015. године.
 • Захвалница Дома културе из Грачанице „за допринос у обележавању 100 година Мојковачке битке и учешће на јавној трибини“, која се одржала 5. јануара 2016. године у овом месту.
 • Признање и награда „Заслужни студент“, додељена од стране Студентског парламента Универзитета у Приштини и Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „за изузетне резултате, успехе и доприносе током студирања“ (20. априла 2016. године).
 • Сертификат „Омладинског Форума – Власина“ за „изузетан допринос Форуму у оквиру модула – Национална култура и уметност“ и предававање на тему „Културна баштина Косова и Метохије“.

 

Друге информације

Члан Комисије за рад на припреми акредитације студијских програма основних и мастер академских студија на Катедри за историју Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Један од покретача и чланова „Удружења историчара и студената историје – Косовска Митровица“.

Један од оснивача студентског часописа „Др Филстуд“. Био и његов главни уредник.

Током студија обављао дужност председника Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.