Проф. др Јасна Парлић–Божовић
Катедра за педагогију

Е-пошта: jasna.parlic.bozovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Основне студије – Филозофски факултет, одсек за педагогију у Приштини 10.1993.
 • Постдипломске студије – Филозофски факултет, одсек за педагогију у Приштини (са привременим седиштем у Блацу), магистарска теза: Образовање и васпитање у делима српских педагога између два светска рата“; 13. 06. 2000.
 • Докторска дисертација Педагошко учење и просветни рад Сретена Аџића; Филозофски факултет 05.04.2005.

Области интересовања и истраживања

 • Историја педагогије, општа и национална
 • Историја педагошких идеја
 • Развој педагошких идеја у Србији
 • Породична педагогија
 • Педагогија слободног времена
 • Методика друштвено-хуманистичког образовања


Библиографија

Монографије

 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Образовање и васпитавање у делима српских педагога, 2004. Институт за српску културу, Приштина,Лепосавић,ISBN,86/82797/41/0, стр.1-130
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Педагошко учење и просветни рад Сретена Аџића, 2007, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, стр. 1-252, ISBN 978-86-7412-039-2
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Образовање и васпитање у делима српских педагога између два светска рата (1918-1941), 2010, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, стр. 1-129, ISBN 978-86-80273-41-9
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Историја педагошких идеја у Србији, 2011, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, ISBN 978-86-80 273-38-9, стр. 1-117.
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Историја и развој педагошких идеја у Србији, 2015, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, стр. 1-450, ISBN 978-86-80273-92-1.

Прикази и чланци

 • Јасна Парлић-Божовић, Мрежа основних школа на подручју општине Вучитрн од 1912 године до данас, Косово и Метохија 1912-2012, Уредници и приређивачи проф. др Бранко Јовановић, проф. др Урош Шуваковић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2012, Косовска Митровица, од стр. 517, до стр. 536, ISBN 978-86-80273-87-7
 • Бранко Јовановић, Јасна Љ. Парлић-Божовић, Улога наставе у остваривању циљева националног и интеркултурног васпитања, Настава и учење – стање и проблеми, Учитељски факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу, 2011, стр. 149-164, ISBN 978-86-80695-92-1
 • Бранко Јовановић, Јасна Љ. Парлић-Божовић, Педагошки аспект посматрања васпитне интенције у Арбанашкој студији Богумила Храбака, Живот и дело академика Богумила Храбака, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2011, стр. 337-348, ISBN 978-86-80273-68-6
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Илинка Мушикић, Актуелност феномена активне наставе са посебним освртом на схватања Адолфа Феријера, Косово и Метохија 1912-2012, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2012, 978-86-80273-87-7, стр. 503-516
 • Парлић Божовић Љ.Јасна, Актуелност инклузивног и корективног васпитно-образовног рада у школи, Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе, Ниш, Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Центар за педагошка истраживања, ISBN 978-86-7379-233-0. Зборник центра за педагошка истраживања, Департман за педагогију, Ниш, 2011.
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Интеркултурално схватање школе као неминовност глобализационе адаптације, Глобализација и десуверенизација, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право, 2013, стр. 701-722, ISBN 978-86-6349-018-5
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Историјски аспекти облика васпитног деловања појединаца у друштву, Појединац-Породица-Друштво у транзицији, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2013, стр. 384-400, ISBN 978-86-6349-017-8
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Пећка патријаршија-корени српске писмености на подручју Косова и Метохије, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књ. 5, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2010, 5, стр. 43-50, ISBN 978-86-80273-54-9
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Илинка Мушикић, Активна настава на подручју Косова, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књ. 5, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2010, стр. 193-207, ISBN 978-86-80273-54-9
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Специфичност и значај интеркултуралног образовања у савременој школи, Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014, стр. 677-704, ISBN 9788663490369
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Савремена школа у функцији прилагођавања ученика актуелним променама у друштву, МЛАДИ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ – ИЗМЕЂУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014, стр. 275-290, ISBN 9788663490352,CIP Каталогизација у народној библиотеци Србије, Београд.
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Циљ васпитања у Горском вијенцу Петра II Петровића Његоша, Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар Петровић Његош (1813-2013), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014, стр. 433-450, ISBN 9788663490260
 • Јасна Љ. Парлић- Божовић, Јелена Љ. Парлић- Милосављевић, Историјски приступ савременим концепцијама перманентног учења у току процеса старења 199-219, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 2016; DOI:10.5937/ЗРФФП 46-11780
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Уредник 5. књиге Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник, Косовска Митровица, 2010., стр. 1-527, ISBN 978-86-80’273-49
 • Драгиша Бојовић, Јасна Љ. Парлић Божовић, Снежана Башчаревић, Уредници тематског зборника Стари Колашин, Тематски зборник у издању Старог Колашина, Зубин Поток, 2012. ISBN 978-86-83099-08-5
 • Бранко Јовановић, Јасна Љ. Парлић-Божовић, Педагошки аспект посматрања васпитне интенције у Арбанашкој студији Богумила Храбака, Живот и дело академика Богумила Храбака, 2011, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, стр. 57-59, ISBN 978-86-80273-64-8
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Историјски аспекат облика васпитног деловања појединца у друштву, Појединац, породица и друштво у транзицији, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2012, стр. 12-14, ISBN 978-86-80 273-81-5
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Јелена Парлић-Милосављевић, Фактори развитка личности у развојним условима глобализације, Наука и глобализација, Филозофски факултет, Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Република Српска (БиХ), 2013, стр. 303-304, ISBN 978-99938-47-49-6
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Циљ васпитања у Горском вијенцу Петра Петровића- Његоша, Од косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813-2013), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2013, стр. 104-107, ISBN 978-86-6349-010-9
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Савремена школа у функцији прилагођавања ученика актуелним променама у друштву, Млади и друштвене промене – између националног идентитета и евроинтеграција, 2013, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, стр. 33-34, ISBN 978-86-6349-016-1
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Културно наслеђе Косова и Метохије, Књига сажетака тематског зборника од водећег националног значаја, Прва школа у Ибарском Колашину у окриљу манастира Дубоки Поток, (стр.68) Канцеларија за Косово и Метохију, Универзитет у Приштини
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Јелена Љ. Парлић Милосављевић, Историјски приступ савременим концепцијама перманентног учења у току процеса старења, Старење и квалитет живота : транзиција и евроинтеграције, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Геронтолошко друштво Србије, 2014, стр. 20-22, ISBN 9788663490307,
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Стваралачка делатност Сретена Аџића у време његовог духовног страдања због трагедија које су у време Првог светског рата пратиле његову породицу, у Зборнику резимеа са Међународне научне конференције ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ  1915-2015, (Зборник резимеа) Косовска Митровица 2015, ISBN 978-86-6349-047-5, стр.184-186.
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Приказ књиге у часопису Иновације у настави, проф. Др Јасна Љ. Парлић- Божовић, Бол.27, бр.4, 2014. године. Учитељски Факултет у Београду XXVII 2014/4 стр.119-120 Приказ књиге МОНОГРАФСКО-БИБЛИОГРАФСКА СТУДИЈА У ЧАСОПИСУ УЧИТЕЉ ауторки Мирјане Илић и Мр Ане Савковић, Часопис „Учитељ“ Република Србија, 214 стр.
 • Јасна Парлић-Божовић, Драгана Божовић, Савремена наставно- образовна технологија у функцији традиционалних и савремених комуниколошких вештина наставника, Зборник сажетака са Научног скупа са међународним учешћем, Учитељски факултет у Призрену, 1. и 2. Јун 2017. ISBN 978-86-84143-41-1
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Развој вредности и значаја религије у васпитању, Наука без граница, Зборник резимеа са Међународног научног скупа у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 21-22 септембра 2017 год. ISBN 978-86-6349-077-2
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Стваралачка делатност Сретена Аџића у време његовог духовног страдања због трагедија које су у време Првог светског рата пратиле његову породицу, у Зборнику резимеа са Међународне научне конференције ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ  1915-2015, (Зборник резимеа) Косовска Митровица 2015, ISBN 978-86-6349-047-5, стр.184-186
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, (2015). Настава и педагошка пракса из угла Сретена Аџића. У: А. Мандак (ур) (2015). Зборник сажетака с научног скупа с међународним учешћем Настава и наука у времену и простору, одржаног у Лепосавићу, 06-07.03.2015. године. Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, ISBN978-86-84143-34-3
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Прва школа у Ибарском Колашину у окриљу манастира Дубоки Поток, Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Канцеларија за КиМ Владе Републике Србије, 2013, стр. 68-68, ISBN 978-86-6349-000-0
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, (2015). Настава и педагошка пракса из угла Сретена Аџића. У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур) (2015). Зборник радова с научног скупа с међународним учешћем Настава и наука у времену и простору, одржаног у Лепосавићу, 06.-07.03.2015. године (226-239). Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, ISBN 978-86-84143-46-6
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, (2015). Настава и педагошка пракса из угла Сретена Аџића. У: А. Мандак (ур) (2015). Зборник сажетака с научног скупа с међународним учешћем Настава и наука у времену и простору, одржаног у Лепосавићу, 06.-07.03.2015. године. Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, ISBN978-86-84143-34-3
 • Јасна Парлић Божовић, Васпитање и образовање у роману `Стрма обала` Вука Филиповића, Живот и дело Вука Филиповић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2013, стр. 173-184, ISBN 978-86-6349-011-6
 • Јасна Парлић Божовић, Прва школа у Ибарском Колашину у оквиру манастира Дубоки Поток, Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, зб. 1, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Канцеларија за КиМ Владе Републике Србије, 1, 2013, стр. 297-312, ISBN 978-86-6349-014-7
 • Јасна Парлић Божовић, The impotance of and the need for a permanent education and professional teacher development, Образовање и усавршавање наставника: дидактичко-методички приступ, Учитељски факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу, 2010, стр. 486-506, ISBN 978-6191-000-5
 • Јасна Парлић Божовић, „Школа у функцији развоја културног и националног идентитета младих на подручју Космета, Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Лепосавић: Институт за српску културу, 2014, стр. 397-419, ISBN 9788689025132
 • Качапор Саит, Арсић Звездан, Јасна Љ. Парлић Божовић, Уредници поглавља за Катедру за педагогију, Филозофског факултета Приштина у Косовској Митровици,2015.
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Педагошки значај књижевног опуса и просветни рад Григорија Божовића, поетика Григорија Божовића, стр. 467-480.
 • Јасна Парлић Божовић, Историја просвете и школства на територији Ибарског Колашина, Стари Колашин, 2012, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, стр. 209-241, ISBN 978-86-83099-08-5
 • Јасна Парлић Божовић, Духовно богатство подмлатка као средство и циљ унапређивања квалитета живота- тежња и потреба, Унапређивање квалитете живота младих, 2012, Едукацијско-рехабилитацијског факултета Универзитета у Тузли, стр. 297-304, ISBN 1986-9886
 • Јасна Љ. Парлић- Божовић и Драгана Божовић, Тематски зборник са научног скупа са међународним учешћем Иновације у васпитању и образовању, дигитализација, иновативни програми и модели, Лепосавић 2017, ISBN 978-86-84143-43-5, Савремена наставно- образовна технологија у функцији традиционалних и савремених комуниколошких вештина наставника
 • Јасна Љ. Парлић- Божовић, Бранко Јовановић, Улога наставе у остваривању циљева националног и интеркултуралног васпитања, Зборник Учитељског факултета, Ужице, 2011. год. Настава и  Учење – стање и проблеми, ISBN: 978-86-80695-92-1, стр.149-164.
 • .Јасна Љ. Парлић- Божовић, Јелена Љ.Парлић- Милосављевић, Значај интеркултуралног образовања у школи данас,(457-468)Тематски зборник 7. Међународне конференције „Унапређење квалитете живота деце и младих“ 24-26.2016. год., Тузла, Босна и Херцеговина, Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли (1. Дио), ИССН 1986- 9886,Тузла 2016.
 • Јасна Парлић-Божовић, Сарадња породице и школе у процесу припреме деце за полазак у школу, (89-100), Тематски зборник VIII Међународна- научно стручна конференција “Унапређење квалитете живота дјеце и младих“ 23-25.06. 2017. Аранђеловац. Србија, Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Едукацијско-Рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли, Тузла 2017. ISSN 1986-9886
 • Парлић-Божовић Љ. Јасна, Неки аспекти прилагођавања улоге наставника савременој школи, Српска академија образовања, Годишњак САО, Уредник: Проф. Др Никола Поткоњак, Зборник са међународног научног скупа. Београд.
 • Јасна Парлић Божовић, Образовање Срба у време турске власти, Збoрник Филозофског факултета Приштина, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 41/2011, Косовска Митровица, стр. 235-246
 • Јасна Парлић Божовић, Критички осврт на различите погледе о педагогији Сретена Аџића, Збoрник Филозофског факултета Приштина, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, бр. 36 / 2006, Косовска Митровица, стр. 145-160.
 • Јасна Парлић Божовић, Тумачење појмова васпитање и образовање у делима Милоша Милошевића. Педагогија, 66 (1), 2011, Београд, стр. 161-167, ISSN 0031-3807.
 • Јасна Парлић Божовић, Приказ књиге др Јована Пурића ‘Богословље и педагогика св. Јована Златоустог’. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, (41), 2011, стр. 657-665, ISSN 0354-3293.
 • Јасна Љ. Парлић-Божовић, Тумачење основних педагошких појмова васпитање и образовање у делима Милоша Милошевића, часoпис „Педагогија“ (Pedagogy) бр. 1-11, Главни уредник: Проф. др Раденко С. Круљ, Одговорни уредник: Проф. Др Бошко Влаховић
 • Јасна Парлић Божовић, Образовање и васпитање делима Вићентија Ракића, Зборник радова филозофског факултета  Приштина, ( М 51), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, бр XLV (1) 2015,Косовска Митровица, стр.209-227, DOI: 1 5937/ZRFFP 45-8207
 • Јасна Парлић Божовић, Анализа коришћења појмова васпитање и образовање у делу Љубомира Протића, Зборник радова филозофског факултета Приштина, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, ХLV(2) 2015, Косовска Митровица, стр.137-151, DOI: 10.5937/ ZRFFP 45- 8552
 • Jasna Parlić Božović, Historical Approach of Contemporary Understanding  Of School In Globalization,Collection of Papers  Of The Faculty Of Philosophy (Zbornik radova filozoskofskog fakulteta), Kosovska Mitrovica, XLV(3) 2015, pp.119-140
 • Јасна Љ. Парлић Божовић, Наука и традиција из методичке делатности управника Прве мушке учитељске школе у Србији, Научни часопис Радови 15, књига 2.,Филозофски факултет-Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 2013
 • Јасна Парлић Божовић, Образовање и васпитање у  делима Вићентија Ракића, Зборник радова  филозофског факултета  Приштина, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, бр XLV (1) 2015, Косовска Митровица, стр.209-227, DOI: 0. 5937/ZRFFP 45-8207
 • Јасна Парлић Божовић, Анализа коришћења појмова васпитање и образовање у делу Љубомира Протића, Зборник радова филозофског факултета Приштина, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, бр. ХLV(2) 2015, Косовска Митровица, стр.137-151,  DOI: 10.5937/  ZRFFP 45-8552
 • Јасна Љ. Парлић – Божовић, Специфичност и значај интеркултуралног образовања у савременој школи, у Међународном тематском Зборнику: Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Косовска Митровица, стр.679-703, ISBN 978-86-6349-036-9
 • Јасна Парлић-Божовић, Јелена Парлић- Милосављевић, Татјана ВулетићДуховное богатство молодежи как средство и цель улучшения качества жизни- содержание и перспективы  Международный научный вестник (вестник объединения православных ученых) 2016, 13-19, ISSN 2409-6180, УДК 37.03

Учешће на научним пројектима

 • Научно-истраживачки пројекат Школе на Косову и Метохији у условима друштвене кризе(2010)Одобрен од Министарства за науку и технологију. Пројекат бр.401-00-00052/2010/1 од 12.03.2010.године , по јавном позиву промоције и популаризације науке. Филозофски факултет, Косовска Митровица.
 • Научно-истраживaчки пројекат III 47023, „Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“, који финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије“ Број: 451-03-1/2015-14/61

Чланство у научно-стручној асоцијацији

 • Међународна асоцијација православних научника, Москва, од 01.11.2015. бр. ИНН 3616999184/ КПП 361601001, Москва.