Доц. др Иван Башчаревић
Катедра за социологију

Е-пошта: ivanbascarevic80@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера

 

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са приверменим седиштем у Косовској Митровици, 2006. године.

 

Област интересовања и истраживања

 

 • Социолошке науке

 

 

Библиографија

 

 • Иван Башчаревић, (2016), Ставови студената према ЕУ, НАТО и Међународном суду правде у Хагу, у Студенти на Северу Косова и Метохије – резултати емпиријског истраживања ставова, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр. 111-127, ISBN 978-86-6349-069-7
 • Иван Башчаревић, (2016), Косово и Метохија у ратним успоменама Огиста Бопа, у Век српске голготе (1915 – 2015), књига 1, Историја, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр. 63-77, ISBN 978-86- 6349-065-9
 • Башчаревић, Иван, (2015), Друштво и становништво Косова и Метохије у делу Григорија Божовића, у Поетика Григорија Божовића, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет у Нишу, Културни центар Стари Колашин – Зубин Поток, ISBN 978-86-6349-046-8 COBISS.SR-ID 215474444
 • Башчаревић, Иван, Краговић, Бранислава, (2014), Млади и вредности – утицај савремених информационих технологија на информисаност будућих студената Филозофског факултета у Косовској Митровици, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Српска академија образовања, Београд, ISBN 978-86-6349-028-4 COBISS.SR-ID 209598220
 • Башчаревић, Иван, (2014), Ратне заслуге Гвозденог пука као културно надахнуће српском националном бићу, у Други пешадијски пук Књаз Михаило – Гвоздени пук у ослободилачким ратовима 1912-1918, Историјски архив Топлице – Прокупље, стр.161-169, ISBN 978-86-918165-0-6 COBISS.SR-ID 210502924
 • Башчаревић, Иван (2013), Српска интелигенција у социјализму и национални интерес – Устав из 1974. године и његов утицај на десуверенизацију Србије према схватањима српске интелигенције тога доба, у Глобализација и десуверенизација, пр. Вулетић, В., Ћирић, Ј., Шуваковић, У., Српско социолошко друштво, Београд, Институт за упоредно право, Београд, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр.73-91, ISBN 978-86-6349-018-5 COBISS.SR-ID 203852556 UDK 323.1(163.41)1974 342.31(497.11)1974
 • Башчаревић, Иван, (2013), Косовски мит у структури српске националне свести, кључне речи: мит, политички мит, косовски мит, национална свест, национални идентитет; у Културно наслеђе Косова и Метохије, канцеларија за Косово и Метохију владе Републике Србије, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр.169-187 ISBN 978-86-6349-015-4 COBISS.SR.ID 202173196 UDK 323.1(163.41) (497.115) (091)
 • Башчаревић, Иван, (2012), У прилог схватању значаја упоредног метода у социологији, Зборник радова Филозофског Факултета у Косовској Митровици, бр. XLII (2) /2012, ISSN 2217-8082 COBISS.SR ID 10455311
 • Компировић, Татјана, Башчаревић, Иван, (2012), Друштвене прилике у Косовској Митровици између два светска рата, у Косово и Метохија 1912-2012, међународни тематски зборник, Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Косовска Митровица, стр. 357-373, ISBN 978-86-80273-87-7 SR-ID 195778060
 • Компировић, Татјана, Башчаревић, Иван (2012). Образовање деце са посебним потребама: од специјалне до инклузивне праксе. у Наука и традиција, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, ISBN 978-99938-47 COBISS.BH-ID 2728472
 • Башчаревић, Иван, (2011), Један прилог проучавању миграција, Зборник радова Филозофског Факултета у Косовској Митровици, бр.XLI/2011, стр. 537-551, UDK 314.15(497.11)2000/… ID 188059404
 • Башчаревић, Иван, (2011), Привреда на Косову и Метохији у делу академика Богумила Храбака, у Живот и дело академика Богумила Храбака, Међународни тематски зборник, пр. Драги Маликовић, Марко Атлагић, Далибор Елезовић, стр.89-111, ISBN 978-86-80273-69-6 COBISS.SR-ID 188528140
 • Милошевић, Биљана, Башчаревић, Иван (2011), Агресивност и степен угржености услед политичког насиља на Косову и Метохији, у Политичко насиље, Међународни тематски зборник, пр. Урош Шуваковић, стр. 319-329, ISBN 978-86-80273-69-3 COBISS.SR-ID 188560908
 • Петровић, Јасмина, Башчаревић, Иван, (2010). Образовање у „огледалу“ штампаних медија у Србији; кључне речи: медији, институционално образовање, комуникација, анализа садржаја, медијски садржај, моћ, интерпретација; у Медији и култура мира на Балкану, Ниш, 2010, Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу; стр. 345-361, ISBN 978-86-7379-194-4 COBISS.SR-ID 175830796. UDK: 316.77:37(497.1)
 • Башчаревић, Иван, (2010), Национална везаност и ставови према демоктратији студената Универзитета у Приштини, у Косово и Метохија у цивилизацијским токовима,: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, ISBN 978-86-80273-52-5 978-86-80273-49-5 COBISS.SR-ID 180550668

 

Остало

 

 • Од 2007. године запослен је на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, на пословима сарадника у настави.
 • Школске 2010./2011. године изабран је у звање асистента на предметима Методологија социолошких истраживања, Развијање истраживачког пројекта, Социологија града, Социологија образовања и Методика наставе социологије, на основним академским студијама и предметима, Основни истраживачки нацрти, Друштвени систем и друштвене промене у Србији, и Социологија савременог града, на мастер академским студијама.
 • Припрема одбрану докторске дисертације под насловом Однос српске интелигенције осамдесетих година двадесетог века према косовском миту као топосу националног интереса.
 • Учесник је регионалних и међународних научних скупова, као и сарадник на пројекту Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција број III 40723, који је одобрило и финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије.