Доц. др Иван Башчаревић
Катедра за социологију

Е-пошта: ivanbascarevic80@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Професор социологије, 2006. године.
 • Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Доктор наука – Социолошке науке, Однос српске интелигенције осамдесетих година двадесетог века према косовском миту као топосу националних интереса, 2016. године.

 

Област интересовања и истраживања

 • Социолошке науке

 

Библиографија

 • Башчаревић, И., Милосављевић, И., (2017), Социјално-педагошки аспекти инклузије деце са сметњама у развоју у друштвени и васпитно-образовни систем – ставови и мишљења пружаоца услуга заштите деце са сметњама у развоју и њихових родитеља, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. ISBN 978-86-6349-077-2
 • Башчаревић, И., (2017), Преламање глобализацијских процеса на Косову и Метохији – зачеци интернационализације „замрзнутог“ међуетничког конфликта, у Глобализација vs глокализација, Српско социолошко друштво Београд, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Институт за упоредно право Београд. ISBN 978-86-6349-074-1
 • Башчаревић, И., (2016),  Ставови студената према ЕУ, НАТО и Међународном суду правде у Хагу, у Студенти на Северу Косова и Метохије – резултати емпиријског истраживања ставова, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр. 111-127, ISBN 978-86-6349-069-7
 • Башчаревић, И., (2016), Косово и Метохија у ратним успоменама Огиста Бопа, у Век српске голготе (1915 – 2015), књига 1, Историја, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр. 63-77, ISBN 978-86- 6349-065-9
 • Башчаревић, И., (2015), Друштво и становништво Косова и Метохије у делу Григорија Божовића, у Поетика Григорија Божовића, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет у Нишу, Културни центар Стари Колашин – Зубин Поток, ISBN 978-86-6349-046-8 COBISS.SR-ID 215474444
 • Mикетић, С., Башчаревић, И., (2015), Ћирилица као обележје националног идентитета, у Зборник радова Филозофског факултета, XLVI (1), 316.644 -057.875:003.34(497.115) 316.644-057.875:323.1 (=163.41) (497.115) 003.349 (497.11) стр. 49 – 65
 • Башчаревић, И., Краговић, Б., (2014), Млади и вредности – утицај савремених информационих технологија на информисаност будућих студената Филозофског факултета у Косовској Митровици, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Српска академија образовања, Београд, ISBN 978-86-6349-028-4 COBISS.SR-ID 209598220
 • Башчаревић, И., (2014), Ратне заслуге Гвозденог пука као културно надахнуће српском националном бићу; у Други пешадијски пук Књаз Михаило – Гвоздени пук у ослободилачким ратовима 1912-1918; Историјски архив Топлице – Прокупље, стр.161-169, ISBN 978-86-918165-0-6 COBISS.SR-ID 210502924
 • Башчаревић, И., (2013), Српска интелигенција у социјализму и национални  интерес – Устав из 1974. године и његов утицај на десуверенизацију Србије према схватањима српске интелигенције тога доба, у Глобализација и десуверенизација, Српско социолошко друштво, Београд, Институт за упоредно право, Београд, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр.73-91, ISBN 978-86-6349-018-5 COBISS.SR-ID 203852556 UDK 323.1(163.41)1974 342.31(497.11)1974
 • Башчаревић, И., (2013), Косовски мит у структури српске националне свести; у Културно наслеђе Косова и Метохије; Канцеларија за Косово и Метохију владе Републике Србије, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр.169-187 ISBN 978-86-6349-015-4 COBISS.SR.ID 202173196 UDK 323.1(163.41) (497.115) (091)
 • Компировић, Т., Башчаревић, И., (2012). Образовање деце са посебним потребама: од специјалне до инклузивне праксе; у Наука и традиција, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, ISBN 978-99938-47 COBISS.BH-ID 2728472
 • Компировић, Т., Башчаревић, И., (2012), Друштвене прилике у Косовској Митровици између два светска рата, у Косово и Метохија 1912-2012, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,  , стр. 357-373, ISBN 978-86-80273-87-7  COBISS.SR-ID 195778060
 • Башчаревић, И., (2012), У прилог схватању значаја упоредног метода у социологији, у Зборник радова Филозофског Факултета у Косовској Митровици, бр. XLII (2) /2012, ISSN 2217-8082 COBISS.SR ID 10455311
 • Башчаревић, И., (2011), Привреда на Косову и Метохији у делу академика Богумила Храбака, у Живот и дело академика Богумила Храбака, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,   стр. 89-111, ISBN 978-86-80273-69-6 COBISS.SR-ID 188528140
 • Милошевић, Б., Башчаревић, И., (2011), Агресивност и степен угрожености услед политичког насиља на Косову и Метохији, у Политичко насиље, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,  стр. 319-329, ISBN 978-86-80273-69-3 COBISS.SR-ID 188560908
 • Башчаревић, И., (2011), Један прилог проучавању миграција; у Зборник радова Филозофског Факултета у Косовској Митровици, бр. XLI/2011, стр. 537-551, UDK 314.15(497.11)2000/… ID 188059404
 • Петровић, Ј., Башчаревић, И., (2010). Образовање у „огледалу“ штампаних медија у Србији; у Медији и култура мира на Балкану, Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу; стр. 345-361, ISBN 978-86-7379-194-4 COBISS.SR-ID 175830796. UDK: 316.77:37(497.1)
 • Башчаревић, И., (2010),  Национална везаност и ставови према демократији студената Универзитета у Приштини, у Косово и Метохија у цивилизацијским токовима,: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, ISBN 978-86-80273-52-5 978-86-80273-49-5 COBISS.SR-ID 180550668

Остало

 • Од 2007. године запослен је на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
 • Школске 2016./2017. године изабран је у звање Доцента.
 • Ангажован је на предметима: Основи социологије, Статистика у друштвеним истраживањима, Историјска социологија, Социологија образовања, Социологија града, Социологија села, на основним академским студијама и предметима, Социологија савременог града, Социологија образовања савременог друштва, на мастер академским студијама.
 • Учесник је регионалних и међународних научних скупова, као и сарадник на пројекту Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција број III 40723, који је одобрило и финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије.