Емилија Реџић
Катедра за српски језик и књижевност

Емаил: emilija.redzic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Завршила основне академске студије 2015. године на Катедри за српски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици;
 • Завршила мастер академске студије 2016. године на Катедри за српски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици;
 • Пријавила докторску тезу 2020. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

 

Области интересовања и истраживања:

 • Филолошке науке, Савремени српски језик, Лексикологија, Лексикографија, Етнолингвистика.

 

Библиографија

Монографије:

 • Јашовић, Г. Реџић, Е. Реџић, М. (2016). Именослови српских писаца са Косова и Метохије. Косовска Митровица: Филозофски факултет.

Прикази и чланци:

 • Реџић, Е. (2016). Осврт на књигу О говору и именима Угљара код Приштине Голуба Јашовића. Зборник радова Филозофског факултета, XLVI(1)/2016, стр. 563–566.
 • Реџић, Е. (2016). Фонетски дијалектизми у књизи кратке прозе Мале метохијске приче Драгутина Мићовића. Српска академска мисао, стр. 149–158.
 • Реџић, Е. (2018). Попис шумарске и њој сродне лексике Сиринићке жупе. У: Г. Јашовић (ур.), Милорад Ћорац, педагог и научни радник, Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр. 247–261.
 • Реџић, Е. (2018). Текстуална референција као кохезивни механизам у роману Сеобе Милоша Црњанског. У: М. Линчар Вујновић (ур.), Наука без граница 1: Изван оквира, Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр. 177–192.
 • Реџић, Е. Дејановић, М. (2018). Фразеологија у збирци Мале метохијске приче Драгутина Мићовића. У: И. Тодоровић и др. ур. Тематски зборник Јухорски записи, Својново: Удружење за културу и уметност Логос Својново – Крушевац: Историјски архив Крушевац, стр. 183–190.
 • Реџић, Е. (2019). Типови туђег говора у роману Митрова Америка Петра Сарића. Зборник радова Филозофског факултета, XLIX(1)/2019, стр. 125–140.
 • Реџић, Е. (2019). Обредна храна и пиће мештана Сиринићке жупе. У: Г. Јашовић (ур.), Вуковим трагом на Косову и Метохији, Косовска Митровица: Филозофски факултет; Градска библиотека Вук Караџић у Косовској Митровици, стр. 169–176.
 • Дејановић, М. Реџић, Е. (2019). Неологизми у поезији Мирка Бањевића. У: П. Јашовић (ур.), Живот и књижевно дело Мирка Бањевића, Параћин: Књижевни клуб Мирко Бањевић, стр. 119–129.

 

Остало:

 • Секретар Катедре за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Косовској Митровици, 14.4.2017–14.4.2020;
 • Секретар тематског зборника Милорад Ђорац, педагог и научни радник (уредник Голуб Јашовић), Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2018.