Драгана Станковић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: draganastankovic@yandex.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Професор српске књижевности и језика – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Српска књижевност и језик, 2014.

 

Области интересовања и истраживања

  • Филолошке науке – Историја српске књижевности – Реализам и њему сродне књижевне школе.

 

Остало

  • Студент друге године докторских студија на Филолошком факултету у Београду.