Доц. др Дејан Тубић
Катедра за историју уметности

Емаил: dejantuba64@gmail.coм

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • 2018-2020, Рад на одржавању наставе и испита из предмета: Ликовна поетика 20. века 1; Ликовна поетика 20. века 2; Национална историја уметности 20. века 1 и Национална историја уметности 20. века 2. на Мастер академским студијама, студијски програми Сликарство и Графички дизајн на Факултету уметности Универзитета у Нишу.
 • Од 2013 доцент за ужу научну област Историја уметности на катедри за историју уметности на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Одржава наставу и испите на предметима: Увод у истоу уметности 2; Уметност античке Грчке; Уметност античког Рима; Култ иконографија у римско доба; Уметност раног средњег века у Византији и Западној Европи; Уметност зрелог средњег века у Византији и Западној Европи; Наука о уметности; Европска уметност ренесансе и маниризма; Теоријски концепти уметности и визуелне културе Новога века; Европска уметност XIX века; Настанак и развој ране модерне уметности; Историја и теорија авангарди и неоавангарди; Српска уметност и визуелна култура у XX веку; Модерна и постмодерна уметност; Уметност после 45 – модерна и постмодерна.
 • 2013-2017, Рад на одржавању свих облика наставе и испита из предмета Историја уметности на студијском програму Туризам на Високој пословној школи струковних студија у Блацу.
 • 2007-2011, асистент на предмету историја уметности на Високој текстилној струковној школи за дизајн, технологију и менаџмент у Београду.
 • 1999-2013, асистент у наставни на катедри за Историју уметности на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. У том периоду обављао функцију секретара катедре.
 • 1996-1999, професор музичке и ликовне културе у Гимназији и Техничкој школи „Младост“ у Блацу.

 

Области интересовања и истраживања:

 • Уметност 19. и 20. века
 • Уметност ране модерне
 • Уметност између два светска рата
 • Теоријски концепти ликовних уметности

 

Библиографија:

 • Дејан Тубић, Омаж о једном покушају атрибуције апстрактног фовизма – Омаж сликару Градимиру Петровићу, Зборник радова Филозофског факултета XXXII/2002, Косовска Митровица 2003, 467-472.
 • Дејан Тубић, Почеци модернизма у српској уметности, Зборник радова Филозофског факултета XXXIV­⁄2003, Косовска Митровица 2003, 289-297.
 • Дејан Тубић, Један концепт уметности, Каталог изложбе Надице Грбић, Народни музеј Прокупље 2003.
 • Дејан Тубић, Сaвeтa Mихић, кaтaлoг излoжбe Дрвo живoтa, Никшић 2005.
 • Дејан Тубић, Стваралачки концепт сликара Владе Радовића, Косовска Митровица 2007, 83-98.
 • Дејан Тубић, О нереализованом Мештровићевом Видовданском хранму на Газиместану, зборник радова бр. 2, Косовска Митровица 2009, 43-56.
 • Дејан Тубић, Надежда Петровић у дијалектичком и националном дискурсу са културом и традицијом Косова и Метохије, Уметност, Косово и Метохијаа, зборник радова бр. 2, Косовска Митровица 2009, 43-56.
 • Дејан Тубић, Косово и Метохија као тема и мотив  у сликарству српског раног модернизма, Уметност, Косово и Метохија, зборник радова бр. 3, Косовска Митровица, 2010, 99-123.
 • Дејан Тубић, Модерна, Постмодерна и Модерна после постмодерне из угла сликарске изложбе Марка Лазића и Маријане Стоиљковић одржане у холу Филозофског факултета у Косовској Митровици, Уметност, Косово и Метохијаа, зборник радова бр. 3, Косовска Митровица, 2010, 197-207.
 • Дејан Тубић, Косовски циклус Ивана Мештровића, Meђународни тематски зборник, Косовска Митровица, 2012, 793-808.
 • Дејан Тубић, Уметност сецесије као глобална транзиција српске културе од традиционализма ка модернизму, Појединац, породица, друштво у транзицији, Међународни тематски зборник, Косовска Митровица, 2013, 509-527.
 • Дејан Тубић, Естетски, тематски и дијалектички садржаји слике Бaбaкaj, Митолошки зборник 32, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2014, 329-338.
 • Дејан Тубић, Ар деко архитектура Крагујевца, Митолошки зборник 33., Центар за митолошке студије, Рача 2014, 619-637.
 • Дејан Тубић, Српска симболистичка, сецесијска и ар деко скулптура, Уметност и њена улога у историји: између трајности и пролазних-изама посвећен сећању на проф. др Миодрага Јовановића (1932-2013), Међународни тематски зборник, Косовска Митровица- Филозофски факултет у Приштини, 2014, 293-311.
 • Дејан Тубић, Старост, старење, пролазност и ефемерност живота, мементо мори, ванитас ванитатум, као перманентно присутне теме у уметности од праисторије до постмодерне, Међународни тематски зборник: Старење и квалитет Живота. Транзиција и евроинтеграције, Косовска Митровица, 2015, 27-298.
 • Дејан Тубић, Сликарство Живојина Андрејића, Митолошки зборник 35, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2015, 119-130.
 • Дејан Тубић, Препознатљива ликовна реторика, Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану-Бујановац, 2015, 267-269.
 • Дејан Тубић, Тематске и естетско-стилске особености српског „ратног сликарства“ ОД 1912-1918, тематски зборник међународног значаја, Век српске голготе (1915-2015), Косовска Митровица 2016, књига I, 437-454.
 • Дејан Тубић, Допринос раномодернистичког сликартсва идеји српске културне и ослободилачке револуције XIX века, Митолошки зборник 36, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2016, 109-132.
 • Дејан Тубић, Историчар уметности као уметник, зборник радова на међународном научном скупу: Наука без граница – књига I, Косовска Митровица 2016,  341-352.
 • Дејан Тубић, Естетске особености и ликовна поетика праисторијских фигурина са локалитета Белица, Коауторство у књизи: Милорад Стојић. Белица – културно – астрономско насеље, Београд 2018.
 • Дејан Тубић, Портрет и фигура Карађорђа као једна од парадигми тема и мотива у српском сликарству и скулптури, Митолошки зборник 37, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2017, 101-125.
 • Дејан Тубић, Изложба Марка Челебоновића у Галерији САНУ : (новембар 2018 јануар 2019), Зборник Матице српске за ликовне уметнипсти, Нови Сад 2019, 346-348.

Прикази и чланци:

 • Пише за „Култура-уметност-наука“, дневни лист Политика
 • Објављује у часопису „Ликовни живот“

Студије и огледи:

 • Предавање у САНУ: др Дејан Тубић, Христифор Жефаровић – његов значај и улога у европеизацији српске културе и уметности у 18. веку, Предавање одржано у среду 12. 04. 217. у згради САНУ, ул. Кнеза Михаила 35 у Београду.
 • Предавање у оквиру манифестације Дани Београда: др Дејан Тубић, Београд као центар српског раномодернистичког сликарства, Библиотека Града Београда.
 • Предавање у оквиру манифестације “Дани европске баштине 2019”: др Дејан Тубић, Стрип као сфера модернистичког сликарства, Библиотека Града Београда.

 

Остало:

 • Учешће на пројекту: “Српска уметност 20. века: национално и Европа” Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Програм: Основна истраживања; Област: Историја, археологија и етнологија; Радна организација: Филозофски факултет, Универзитет у Београду.