Асс. Дејан Гашић
Катедра за историју

Е-пошта: dejan.gasic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 

  • (Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим средиштем у Косовској Митровици, Катедра за историју, 2008).
  • (Мастер академске студије – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју – Катедра за историју Византије, „Дијалог богатих и сиромашних“ Алексија Макремволита – прилог проучавању друштвених прилика позне Византије, 2010).
  • (Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју – Катедра за историју Византије, у току).

 

Области интересовања и истраживања

 

  • ВИЗАНТОЛОГИЈА (позновизантијска историја; византијска цивилизација; однос Византије и јужнословенских држава, историографија позне Византије).
  • КУЛТУРНА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА

 

 

Библиографија

 

Студије и огледи

  • Гашић, Д. [2011]. „Дијалог богатих и сиромашних Алексија Макремволита као прилог проучавању друштва позне Византије“. Годишњак за друштвену историју, (XVIII – 2), 69-96.
  • Гашић, Д. [2014]. „Друштвена критика у позној Византији под велом библијских поука“. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, (XLIV – 1), 429-444.

 

Прикази и чланци

  • Гашић, Д. [2016]. „Цар или управитељ Ромеја у очима Тоње Кјусопулу“ – Кјусопулу, Т. (2014): Цар или управитељ – Политичка власт и идеологија пред пад Цариграда 1453. године (превела с грчког Маја Николић), Београд: CLIO. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, (XLVI – 1), 563-570.
  • Столић, С., Д. Гашић, [2014]. „Критика богатих у друштвено-историјском контексту антике и Византије“, Science & Tehnologies, (IV – 7), Social studies, 26-31.

 

Преводи

  • Aleksije Makremvolit, „Razgovor bogatih i siromašnih“, prevod teksta Dejan Gašić, ( 139 – 151). U: Poljakovska, M. [2013]. Portreti vizantijskih intelektualaca – Tri studije, (preveo Radivoj Radić), Beograd: Evoluta.