Доц. др Данијела Тешић Радовановић
Катедра за историју уметности

Е-пошта: d.tesic@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Филозофски факултет Универзитета у Београду, историја уметности, 2001.

 

Области интересовања и истраживања

 • античка уметност
 • позноантичка и ранохришћанска уметност
 • средњовековна уметност

 

Библиографија

 

Прикази и чланци

 • „Спомен обележја као колективне меморије српских ратника страдалих у рату 1914 -1918. године“. У зборнику са научне конференције Век српске голготе, Књига 1 (стр. 427-436). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016. (коаутор са Гугољ, Б.)
 • The Žiča Altar Screen Icons. IKON 9 (311- 322). Ријека: Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци, 2016. (коаутор са Гугољ, Б.)
 • „Културно наслеђе Косова и Метохије у делу Вељка Петровића“. Сусрети народа и култура, међународни тематски зборник (стр. 453-462). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2015. (коаутор са Гугољ, Б.)
 • О пореклу Антинојевог култа у римском насељу код Сочанице. Зборник радова Филозофског факултета 43 (2), (411 – 428), 2013. (коаутор са Гугољ, Б.)
 • „Неки аспекти Антинојевог култа у римском насељу у Сочаници“. У зборнику са нучне конфернције Културно наслеђе Косова и Метохије, Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Зборник 2 (стр. 377-397). Косовска Митровица: Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013.
 • „Две горњачке повеље“. Митолошки зборник 30, (143-165). Рача:Центар за митолошке студије, 2013. (коаутор са Атлагић, М., Елезовић, З.)
 • „Емил Чершков, истраживач античке културне баштине“. У зборнику са научне конференције Косово и метохија у цивилизацијским токовима, Књига 3 (469 – 480). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010.

 

Остало

 • Учешће на више међународних научних конференција, у земљи и иностранству.
 • Извођење вежби и рада на терену.
 • Учешће у акредитацији и реакредитацији студијског програма Основних студија историје уметности.
 • Уписана на шесту годину докторских студија историје уметности на Филозофском факултету у Београду, тема докторског рада Представљање светлости. Симболика украса ранохришћанских светиљки са простора централног Балкана (IV-VII век) прихваћена од Већа научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду.