Доц. др Далибор Елезовић
Катедра за историју

Е-пошта: dalibor.elezovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Историја новог века, 2001.
 • Магистратура – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Новопазарски кадилук почетком 17. века, 2007.
 • Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Франц Гулиман (1568-1612) – касни хуманизам и католичка реформација, 2014.

 

Области интересовања и истраживања

 

 • Историја Европе у раном новом веку, Историја српског народа у новом веку
 • Методологија историјске науке

 

 

Библиографија

 

Студије и огледи

 

 • Elezovic, D. (2012). The Description of Turcey in One Swiss Chronicle from the End of the Eighteenth Century. Adam Akademy Journal of Social Sciences, 2 (1), 91-96.
 • Элезович, Д. (2013). Описание России в хронике анонимного швейцарца конца XVIII в. Вопросы истории, (3), 164-167.
 • Елезовић, Д. „Глобализација – феномен раног модерног доба“, у Глобализација и десуверенизација, прир. В. Вулетић, Ј. Ћирић, У. Шуваковић, 347-360. (Косовска Митровица: Филозофски факултет, Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право, 2013)
 • Elezović, D. (2014). Seifert’s explication of historicism and the subject of research of historical science. European science review, (9-10), 16-19.
 • Атлагић, М. Елезовић, Д. (2014). Чланци Владимира Гаћиновића у женевском листу La Serbie. Теме, 38, (4), 1589-1598.
 • Elezović, D. (2014). An effort by Pope Alexander VII to organize broader anti-Ottoman coalition in the year of 1666. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, (3), 26-28.
 • Атлагич, М. Элезович, Д. (2015). Католический мисионeр Юрий Крижанич. Вопроси истории, (9), 155-158.
 • Elezović, D. (2015). The Context Of Late Humanism. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 45 (3), 93-104.
 • Elezović D. (2015). The historical panorama of the Holy roman empire at the turn of the 16th and 17th century. History and archaeology, 23 (3), 31-35.
 • Elezović, D. (2016). News on the Battle of Petrovaradin and the Siege of Belgrade in the Autobiographical Writings of Jean-Frédéric Diesbach. Зборник радова Филозофског факултета, 46 (3), 53-63.

 

Прикази и чланци

 

 • Elezović D. (2015). A retrospective view of a monograph from the methodology of history. History and archeology, 21 (1), 33-34.
 • Elezović, D. (2015). Branko Beslin’s Monograph about Eugene of Savoy – A Historical panorama of an epoh. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 45 (3), 209-213.
 • Елезовић, Д. (2009). Калвинова тиранија врлинама у Женеви – Volker Reinhardt, Die Tyrannei der Tugend: Calvin und die Reformation in Genf, Münhen: C. H. Beck 2009. Баштина, (26), 369-372.

 

Остало

 

 • Члан International Society for Cultural History
 • Председник Управног одбора Института за српску културу Приштина
 • Уредио тематске зборнике међународног значаја:
 • Маликовић, Д. Атлагић, М. Елезовић, Д. (Ed.). (2011). Живот и дело академика Богумила Храбака: међународни тематски зборник. Косовска Митровица, Србија: Филозофски факултет.
 • Елезовић, Д. (Ed.). (2016). Век српске Голготе 1915-2015: тематски зборник међународног значаја. Косовска Митровица, Србија: Филозофски факултет.
 • Ангажован од 1.01.2017. на међународном научном пројекту „Religion, national identity and statehood in the Balkans in XIX-XXI century,” чији је носилац Faculty of History, University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius, Bulgaria.