Проф. др Далибор Елезовић
Катедра за историју

Е-пошта: dalibor.elezovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Историја новог века, 2001.
 • Магистратура – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Новопазарски кадилук почетком 17. века, 2007.
 • Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Франц Гулиман (1568-1612) – касни хуманизам и католичка реформација, 2014.

 

Области интересовања и истраживања

 • Историја Европе у раном новом веку, Историја српског народа у новом веку
 • Методологија историјске науке

 

 Библиографија

 

Монографије

 • Dalibor Elezović, Balkans in letters: the impressions of an 18th-century Westerner ISBN 978-954-8425-64-3 ISBN 978-86-6349-116-8 (Sofia: Bulgari PH; Kosovska Mitrovica: Faculty of Philosophy, 2019)

 

Студије и огледи

 • Elezovic, D. (2012). The Description of Turcey in One Swiss Chronicle from the End of the Eighteenth Century. Adam Akademy Journal of Social Sciences, 2 (1), 91-96.
 • Элезович, Д. (2013). Описание России в хронике анонимного швейцарца конца XVIII в. Вопросы истории, (3), 164-167.
 • Елезовић, Д. „Глобализација – феномен раног модерног доба“, у Глобализација и десуверенизација, прир. В. Вулетић, Ј. Ћирић, У. Шуваковић, 347-360. (Косовска Митровица: Филозофски факултет, Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право, 2013)
 • Elezović, D. (2014). Seifert’s explication of historicism and the subject of research of historical science. European science review, (9-10), 16-19.
 • Атлагић, М. Елезовић, Д. (2014). Чланци Владимира Гаћиновића у женевском листу La Serbie. Теме, 38, (4), 1589-1598.
 • Elezović, D. (2014). An effort by Pope Alexander VII to organize broader anti-Ottoman coalition in the year of 1666. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, (3), 26-28.
 • Атлагич, М. Элезович, Д. (2015). Католический мисионeр Юрий Крижанич. Вопроси истории, (9), 155-158.
 • Elezović, D. (2015). The Context Of Late Humanism. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 45 (3), 93-104.
 • Elezović D. (2015). The historical panorama of the Holy roman empire at the turn of the 16th and 17th century. History and archaeology, 23 (3), 31-35.
 • Elezović, D. (2016). News on the Battle of Petrovaradin and the Siege of Belgrade in the Autobiographical Writings of Jean-Frédéric Diesbach. Зборник радова Филозофског факултета, 46 (3), 53-63.
 • Dragan Tancic, Dalibor Elezovic, Miodrag Gordić, „The Specificities of the Relationship of the Comparative and the Historical Methods in the Research of Political History“, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 9, No 2 (2018): 55-60. Doi: 10.2478/mjss-2018-0025
 • Dalibor Elezovic, Zdravko Deletic, „The principality of Moldavia in the mid-18th century: impressions of a traveler from the West“, Rusin Journal, 1, 51 (2018): 104–112. DOI: 10.17223/18572685/51/8
 • Dalibor М. Еlezovic, „Methodological challenges of the research of historical sources of the early modern period“ у Методолошки изазови историјске науке: тематски зборник међународног значаја / уредили и приредили Здравко Делетић, Далибор Елезовић. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018, 139-160.

 

Прикази и чланци

 • Elezović D. (2015). A retrospective view of a monograph from the methodology of history. History and archeology, 21 (1), 33-34.
 • Elezović, D. (2015). Branko Beslin’s Monograph about Eugene of Savoy – A Historical panorama of an epoh. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 45 (3), 209-213.
 • Елезовић, Д. (2009). Калвинова тиранија врлинама у Женеви – Volker Reinhardt, Die Tyrannei der Tugend: Calvin und die Reformation in Genf, Münhen: C. H. Beck 2009. Баштина, (26), 369-372.

 

Остало

 • Члан International Society for Cultural History
 • Председник Управног одбора Института за српску културу Приштина
 • Уредио тематске зборнике међународног значаја:
 • Маликовић, Д. Атлагић, М. Елезовић, Д. (Ed.). (2011). Живот и дело академика Богумила Храбака: међународни тематски зборник. Косовска Митровица, Србија: Филозофски факултет.
 • Елезовић, Д. (Ed.). (2016). Век српске Голготе 1915-2015: тематски зборник међународног значаја. Косовска Митровица, Србија: Филозофски факултет.
 • Владан Виријевић, Далибор Елезовић (Ed.). Косово и Метохија у Другом светском рату : седам деценија касније: тематски зборник међународног значаја. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016.
 • Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић (Ed.). Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник). Приштина: Институт за српску културу, 2018.
 • Здравко Делетић, Далибор Елезовић (Ed.). Методолошки изазови историјске науке: тематски зборник међународног значаја. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018.
 • Ангажован од 1.01.2017. на међународном научном пројекту „Religion, national identity and statehood in the Balkans in XIX-XXI century,” чији је носилац Faculty of History, University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius, Bulgaria.
 • Руководилац научног пројекта ИИИ 47023 Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција, који финансира Министартво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од маја 2018. године.
 • Изабран за visiting professor на Јужном федералном Универзитету, Ростов на Дону (Русија), за наставну 2018/2019. годину.