Асс. Бранислава Краговић, МА
Катедра за социологију

Е-пошта: branislava.kragovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, журналистика, 2009.
 • Мастер студије: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, социологија, „Друштвене промене: медији у глобалном добу“, 2011.

 

Области интересовања и истраживања

 • Социологија комуникација

 

 

Библиографија

 

Монографије

 • Краговић, Б. (2013). Масовни медији у глобалном добу. Београд: Задужбина Андрејевић.

 

Прикази и чланци

 • Краговић, Б. (2016). Ставови студената о могућим решењима за статус Косова и Метохије. У У. Шуваковић и Ј. Петровић (ур. и прир.) Студенти на северу Косова и Метохије (стр. 93-110). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Петровић, Ј. Попић, С. Краговић, Б. (2015). Катедра за социологију. У Б. Јовановић (прир. и гл. ур.) Филозофски факултет у Косовској Митровици 1960-2015 (стр. 143-161). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Краговић, Б. (2015). Катедра за журналистику. У Б. Јовановић (прир. и гл. ур.) Филозофски факултет у Косовској Митровици 1960-2015 (стр. 263-268). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Башчаревић, И. Краговић, Б. (2014) Млади и вредности – утицај савремених информационих технологија на информисаност будућих студената Филозофског факултета у Косовској Митровици. У Б. Јовановић, М. Вилотијевић (ур. и прир.) Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности (стр. 63-78). Косовска Митровица, Београд: Филозофски факултет, Српска академија образовања.
 • Шуваковић, У, Краговић, Б. (2015). Национални идентитет као демијург међународног интегрисања. У З. Милошевић, Ж. Ђурић (прир.) Национални идентитет и међународне интеграције (75-90). Београд: Институт за политичке студије.
 • Шуваковић, У, Краговић, Б. (2015). Глобализација и културни идентитети. У В. Вукотић, Д. Шуковић, М. Рашевић, С. Максимовић, В. Гоати (ур.) Глобализација и култура (297-303). Београд: Институт друштвених наука.
 • Шуваковић, У, Краговић, Б. (2014). Електронски медији као један од првих фактора утицаја на процес десуверенизације држава. У Б. Ковачевић (прир.) Глобализација и сувереност. Бања Лука: Европски дефендологија центар, стр. 271-280.
 • Краговић, Б. (2013). Глобализација и размена научних идеја у друштвено-хуманистичким наукама. У В. Вулетић, Ј. Ћирић, У. Шуваковић (ур. и прир.) Глобализација и десуверенизација. Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право; Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 439-452.
 • Краговић, Б. (2013). Критичко разматрање улоге друштвених мрежа у „Арапском пролећу“. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLIII, 2(2013), 353-368.
 • Краговић, Б, Попић, С, Станојевић, Б. (2013) (ур. и прир.). Глобализација и десуверенизација, зборник резимеа са међународне научне конференције одржане 14-15. септембра 2013. Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право; Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Попић, С. и Краговић, Б. (2012). Присилне миграције са Косова и Метохије (1999-2011). У Маринковић, Д. и Шљукић, С. (ур.) Промене у друштвеној структури и покретљивости. Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 319-334.
 • Петровић, Ј, Попић, С. и Краговић, Б. (2012). Институционални развој Катедре за социологију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Социолошки преглед, год. XLVI (2012), бр. 2 (Посебно издање), 578-599.
 • Краговић, Б (2012). Слободан Јовановић о полуинтелектуалцима. Социолошки преглед, год. XLVI (2012), бр. 1 (Посебно издање), стр. 251–262.
 • Краговић, Б. (2012). Од Монтевидеа до Ђенове – две слике спорта. Безбедност, број 1/2012, 197-208.
 • Краговић, Б. (2011). Масовни медији и зависна модернизација у земљама у транзицији. У Митровић, Љ. и др. (ур.) Традиција, модернизација, идентитети. Ниш: Филозофски факултет, стр.415-428.

 

Остало

 • Члан Српског социолошког друштва, Огранак за Косово и Метохију
 • Секретар Катедре за социологију (2015- )
 • Учесник Пројекта III 47023 „Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“ који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије