Проф. др Божидар Зарковић
Катедра за историју

Е-пошта: bozidar.zarkovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Историја српског народа у средњем веку, 1992.
 • Магистарски – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Хотачка метохија хиландарског властелинства у средњем веку, 1999.
 • Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Тргови и урбанизација Србије крајем средњег и почетком новог века, 2012.

 

Области интересовања и истраживања

 • Историја српског народа у средњем веку
 • Урбана историја средњег века
 • Манастирски поседи у средњовековној Србији
 • Писменост у средњовековној Србији

 

 

Библиографија

 

Монографије

 • Зарковић, Б. (2002), Хотачка метохија, први хиландарски посед у Србији, Лепосавић – Косовска Митровица: Институт за српску културу, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

 

Студије и огледи

 • Зарковић, Б. (2007), О јужним границама Србије у време владавине Стефана Немање, Баштина, св. 23, Приштина – Лепосавић, стр. 209-223.
 • Зарковић, Б. (2007), Завештање епископа Марка, Тематски зборник Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена, Приштина – Лепосавић, стр. 193-206.
 • Зарковић, Б. (2008), Ибарски посед хиландарског властелинства, Баштина, св. 25, Приштина – Лепосавић, стр. 183-201.
 • Зарковић, Б. (2009), Прилог краља Драгутина манастиру Хиландару, Баштина, св. 27, ур. Срђан Словић, Приштина – Лепосавић, стр. 115-126.
 • Зарковић, Б. (2010), Српско-византијска прожимања на простору Косова и Метохије у доба Стефана Немање, Међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица 8-11. октобар 2009, Косовска Митровица, стр. 61-75.
 • Зарковић, Б. (2011), Битка код Плочника и њене рефлексије у историографији, Зборник радова са Научног скупа Стефан Немања и Топлица, одржаног 14-16. мај ) 2010. године у Пролом Бањи, Ниш, стр. 71-85.
 • Зарковић, Б. (2011), Градска насеља средњег века у делу Богумила Храбака, Живот и дело академика Богумила Храбака, Међународни тематски зборник, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Косовска Митровица, стр. 187-202.
 • Зарковић, Б. (2013), Велика Хоча и зачеци црквеног властелинаства у Метохији, Зборника радова Филозофског факултета, год. 43, бр. 2, Косовска Митровица, стр. 121-138.
 • Зарковић, Б. (2014), Српски градови прве половине XV века – центри мултикултуралности, Међународни тематски зборник Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Српска академија образовања, Београд, Косовска Митровица – Београд, стр. 193-206.
 • Зарковић, Б. (2015), Карактеристике писмености у градовима Средњовековне Србије.  У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур.) (2015). Зборник радова Настава и наука у времену и простору, са научног скупа са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 06-07.03.2015. године (925-942), Косовска Митровица – Лепосавић, стр. 925-942.
 • Зарковић, Б. (2015), Развој школства и просвете на Косову и Метохији до оснивања Факултета, Филозофски факултет у Косовској Митровици 1960–2015, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, стр. 13-30.
 • Зарковић, Б. (2015), Катедра за историју, Филозофски факултет у Косовској Митровици 1960–2015, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, стр. 101-120.
 • Зарковић, Б. (2015), Структура црквених поседа у средњовековној Србији, Црквене студије 12, Ниш, стр. 357-371.
 • Зарковић, Б. (2015), Стефан Неманья в борьбе за государство и “Царство небесное“, пленарно излагање на IV Международная конференция „Православный ученый в современном мире“ (2 тур), посвященная 200-летию со дня рождения святителя Феофана Затворника (Вышенского) (1815-1894): Православные традиции русского народа как духовно-нравсвенная основа отечественного образования и васпитания, Орел, Руссия, 12-13 ноября 2015.
 • Зарковић, Б. (2015), Техника и технологија у рударству средњовековне Србије: проблем сазнања, Дани европске баштине, Зборник радова, Конференција са међународним учешћем „Технике и технологије кроз време“, Београд 25-26. септембар 2015, ур. М. Ђекић, С. Јејић, Етнографски музеј у Београду, Друштво конзерватора Србије, Београд, стр. 81-89.
 • Зарковић, Б. (2016), Посед Хиландарског пирга Хрусија на Косову и Метохији у средњем веку, Зборник радова Филозофског факултета, год 46, бр. 2, Косовска Митровица, стр. 317-342.
 • Зарковић, Б. (2016), Свети Јован Владимир у српској литератури и традицији, Црквене студије 13, Ниш, стр. 209-235.

 

Прикази

 • Зарковић, Б. (2009), Ново издање старог Летописа, Баштина, св. 27, ур. Срђан Словић, Приштина – Лепосавић, стр. 271-275.
 • Зарковић, Б. (2014), Владан Виријевић, Рашка 1912–1941, Портрет варошице. Центар за културу Градац, Рашка 2013, 302 стр, Наша прошлост 14, Краљево, стр. 215–217.