Анита Јанковић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: anita.jankovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома основних студија – Филолошки факултет Универзитета у Приштини, Енглески језик и књижевност, 2001.

Области интересовања и истраживања

 • Целоживотно учење
 • Хибридно и електронско учење
 • Настава енглеског језика

 

Библиографија

 • Janković, A. (2015). Blended Learning at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica and Why it Failed: A Case Study. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, 45(4), str. 313-331. ISSN: 0354-3293 eISSN: 2217-8082
 • Зечевић, С. и Јанковић, А. (2015). Друштвени медији и учење енглеског језика. Међународни тематски зборник: Сусрети народа и култура, стр. 541-561. Филозофски факултет Уиверзитета у Приштини. ISBN 978-86-6349-039-0
 • Spasić, D., Janković, A., and Spasić-Stojković, M. (2015). ESP Course Design for the 21st Century: Team Teaching and Hybrid Learning. [Conference proceedings] Synthesis: International Conference of IT and Business Related Research, pg. 763-767. Singidunum University, Belgrade. ISBN 968-86-7912-595-8
 • Jovanović, A., Janković, A., Marković-Jovanović, S., Perić, V., Vitošević, B., and Pavlović, M. (2015). When Going Hybrid is not Enough: Statistical Analysis of Effectiveness of Blended Courses Piloted within Tempus BLATT Projecт. The International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 11(2), pg. 138-152. ISSN: 1814-0556
 • Spasić, D. & Janković, A. (2014). Tackling Blended Learning at the Department of English in Kosovska Mitrovica. Sinteza: Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, volume 1, pg 412-417. Singidunum University. Belgrade. ISBN 978-86-7912-539-2
 • Vitošević, B., Janković, A., and Vitošević, Z. (2014). Piloting of Blended Learning: Implementation and Benefits. The New Educational Review, 35 (2), pg. 104-117. ISSN 1732-6729

Монографије

 • Jovanović, A., Janković, A., Marković-Jovanović, S., Perić, V., Vitošević, B., and Pavlović, M. (2016). Some Considerations in Blended Learning. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini.

Прикази и чланци

 • Јанковић, А. (2016). Хватати белешке. Цртати белешке? Наука каже да се информације боље памте уз цртање него писање. Др Филстуд, бр. 8, Филозофски факултет. Косовска Митровица. ISSN 2334-78
 • Јанковић, А. (2016). Ко још слуша музику на путу до Косовске Митровице. Др Филстуд, бр. 7, стр. 23. Филозофски факултет. Косовска Митровица. ISSN 2334-78
 • Јанковић, А. (2015). Бесплатно образовање доступно свима. Др Филстуд, бр. 5, стр. 4-5. Филозофски факултет. Косовска Митровица. ISSN 2334-78
 • Јанковић, А. (2014). Предавање – заблуде о методи усменог излагања у високом образовању. Др Филстуд, бр. 4, стр. 5-6. Филозофски факултет. Косовска Митровица. ISSN 2334-78
 • Јанковић, А. (2014). Како су бруцоши померили границе традиционалне наставе. Др Филстуд, бр. 3, стр. 6-7. Филозофски факултет. Косовска Митровица. ISSN 2334-78

Преводи

 • Наслов оригинала: Wiki Books. (2010). Getting Started as an Entrepreneur. Издавач: Центар за тренинге и развој, Краљево http://www.ctd.rs/

Истраживачки пројекти

 • Tempus HERE – Higher Education Reform Experts, EACEA (2015-2017)
 • Tempus BLATT – Blended Learning: Advanced Teacher Training 530266-TEMPUS-1-2012-1-XK-TEMPUS-JPCR (2012-2016)
 • ЕU Lifelong Learning programme – aPLaNet – The Autonomous “Personal Learning Networks” for Language Teachers (2011-2014)
 • Tempus SEEPALS – South-East European Project for the Advancement of Language Studies 511116-TEMPUS-1-2010-1-XM-TEMPUS-JPCR (2010-2013)

Чланство у стручним и  научним удружењима

 • Друштво истраживача у образовању у Србији (ДИОС)
 • Друштво примење лингвистике Србије (ДЛПС)
 • Удружење наставника енглеског језика Србије (ЕЛТА)
 • Секција центара за учење страних језика при Привредној комори Србије