Аница Радосављевић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: anicaradosavljevic93@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Мастер професор језика и књижевности – Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2018.
 • Дипломирани професор језика и књижевности – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2017.

 

Области интересовања и истраживања:

 • Српска књижевност XX века
 • Савремена српска књижевност

 

Библиографија:

Студије и огледи:

 • Радосављевић, Аница, Лазић, Небојша (2020) Лична и породична драма Симке Катић у роману Корени Добрице Ћосића, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини (књига L (1)/2020), Косовска Митровица, 2020. 175-190.
 • Радосављевић, Аница (2020) Песничка мисао Рада Драинца – бунт против програмских ограничења једног времена, Књижевно дело Рада Драинца: ново читање, Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, Народна библиотека „Раде Драинац“ Прокупље, Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ниш – Прокупље, 2020. 155-167
 • Радосављевић, Аница (2019) Балкански шпијун Душана Ковачевића – драмски текст и његова филмска адаптација, Међународни научни скуп Наука без граница 2, (књига 1),  Косовска Митровица, 2019. 133-146.
 • Радосављевић, Аница (2019) Богдан А. Поповић (2017) Објдињавање – о поезији Љубомира Симовића, Зброник радова Учитељског факултета у Лепосавићу, (књига 13), 2019. 253-259.
 • Радосављевић, Аница (2018) Време и простор у Златном рунуБорислава Пекића Небојше Лазића, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини XLVIII (књига 2), Косовска Митровица, 2018. 329-338.

 

Остало:

 • Међународни научни скуп „Наука без граница 2 “ , Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 21 – 22. септембар 2018. године.
 • Међународни научни скуп „Наука без граница 3“ , Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 21 – 22. септембар 2019. године.
 • Научни скуп „Књижевно дело Рада Драинца – ново читање” Ниш – Прокупље 26 – 27. август 2019.
 • Члан организационог одбора Међународног научног скупа „Наука без граница 3“, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
 • Обављање дужности секретара Катедре од 1. јануара 2019.
 • Студент друге године докторских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду.