Аница Радосављевић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: anicaradosavljevic93@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Професор српске књижевности и језика – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Историја српске књижевности, 2017.
  • Мастер професор језика и књижевности – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Драмe Душана Ковачевића, 2018.

 

Области интересовања и истраживања

  • Српска књижевност XX века

 

Библиографија

  • Међународни научни скуп „Наука без граница“, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 21-22. септембар 2018.године.

 

Прикази и чланци

  • Радосављевић, Аница (2018) Време и простор у Златном руну Борислава Пекића Небојше Лазића, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини XLVIII (књига 2), Косовска Митровица,. 2018. 329-338.

 

Остало

  • Секретар Катедре од 1.2019.
  • Студент прве године Докторских студија на Филолошком факултету у Београду.