др Ана Андрејевић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: andrejevic03@gmail.com, ana.andrejevic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Професор енглеског језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Приштини, Катедра за енглески језик и књижевност, 2001.
 • Магистарска диплома, Филозофски Факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, наслов: Основни правци развоја драме у Великој Британији од почетака до краја XX века,
 • Докторат, Филозофски Факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, наслов: Феномен смрти у Шекспировим трагедијама,

 

Области интересовања и истраживања

 • Англофона књижевност
 • Енглеска ренесансна књижевност
 • Шекспирологија

 

Библиографија

Радови

 • Андрејевић, А. Драма у стиху енглеског романтизма, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, књ. XXXVII, Косовска Митровица, 2008, 237-250
 • Андрејевић, А. Шекспир, врана окићена туђим перјем или истински бинотресац, Баштина, свеска 26, Институт за српску културу, Приштина, Лепосавић, 2009, 127-139
 • Андрејевић, А. & Лончар-Вујновић, М. Зачеци модерне британске драме у периоду реализма, Часопис Токови, бр. 1, Беране, 2009, 169-182
 • Андрејевић, А. Драмски рад лорда Бајрона, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, књ. 39, Косовска Митровица, 2010, 121-132
 • Андрејевић, А. Настанак драмске књижевне форме у Антици и њен утицај на енглеску ренесансну драму, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, број XL, Косовска Митровица, 2011, 117-129
 • Андрејевић, А. & Андрејевић, Д. Зачеци позоришног живота на Косову и Метохији, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 41, Косовска Митровица, 2011, 179-193
 • Андрејевић, А. & Андрејевић, Д. Злоупотреба позоришне уметности у политичке сврхе на Косову и Метохији, Зборник „Политичко насиље“, Филозофски факултет, Косовска Митровица, Краљево, 2011, 329-341
 • Андрејевић, А. & Андрејевић, Д. Покрајинско Народно Позориште у Приштини 70 тих и 80 тих година XX века, Баштина, св. 32,  Институт за српску културу, Приштина, Лепосавић, 2011, 65-74
 • Адрејевић, А. & Лончар-Вујновић, М. Драма енглеског класицизма, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, књ. 42, бр. 2, Косовска Митровица, 2012, 185-200
 • Адрејевић, А. & Лончар-Вујновић, М. Generic mix in Chaucer’s The Canterbury tales, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, књ. 42, Косовска Митровица, 2012, 405-415
 • Андрејевић, А. & Лончар-Вујновић, М. National Elements in Modern Irish Drama, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. XLIII(1), Косовска Митровица, 2013, 185-199
 • Андрејевић, А. & Андрејевић, Д. Ликови у романима Вука Филиповића, Тематски зборник „Живот и дело Вука Филиповића“, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, 2013, 81-97
 • Андрејевић, A. Генеза британске драме у средњем веку, Баштина, свеска 34, Институт за српску културу, Приштинa-Лепосавић, 2013, 45-67
 • Андрејевић, A. Вредности и недостаци енглеске драме рестаурације, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, број XLIV(1), Косовска Митровица, 2014, 201-121
 • Андрејевић, A. Културолошки феномени сна (Хипнос) и смрти (Танатос) у трагедији „Магбет“, Зборник радова „Сусрети народа и култура“, Косовска Митровица, 2015, 197-211
 • Андрејевић, A. Ромео и Јулија – драма љубави и смрти, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. XLV (2), Косовска Митровица, 2015, 37-61

 

Остало

 • Сарадник на пројекту „Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“, који је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Евиденциони број пројекта ИИИ 47023.
 • Члан Асоцијације православних хришћанских научника („Association of Orthodox Christian Scholars“).