Александра Радосављевић
Катедра за историју

Е-пошта: aleksandra.radosavljevic@pr.ac.rs,  alexandra_km91@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Катедра за историју, 2010-2014.
 • Мастер студије – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Катедра за историју, 2014-2017.
 • Докторске академске студије, Филозофски факултет у Новом Саду, Катедра за историју, 2017- у току.

 

Области интересовања и истраживања

 • Историја српског народа у позном средњем
 • Историјска географија
 • Историја Српске православне цркве

 

Прикази и чланци

 • А.Радосављевић,Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012)(Одговорни уредник Синиша Мишић), Београд:Филозофски факултет, Центар за историјску географију и историјску демографију, 2015, 250 стр.
 • А. Радосављевић, Портрети српских средњовековних владара у албанским уџбеницима за историју „Глобализација vs. Глокализација“, Косовска Митровица, 3-4. 06. 2017.
 • А. Радосављевић, Косметска исихија манастира Девич, Зборник научног скупа „Наука без граница“, Будућност без граница, Косовска Митровица, 2018, 205-220.
 • А. Радосављевић, Сусрет православног и католичког света: Деспот Ђурађ Бранковић и Јован Капистран Ниш и Византија: „800 година аутокефалности Српске цркве (1219-2019): црква, политика и уметност у Византији и суседним земљама“ 3-5.06.2019.

 

Остало

 • Научна конференција, „Глобализација vs. Глокализација“, Косовска Митровица, 3-4. 06. 2017.
 • Међународни научни скуп, „Наука без граница“, Косовска Митровица, 21-22. 09. 2017.
 • Meђунарони семинар у Варшави, International Workshop “Theory in Practice. International Workshop for Young Researchers Working in Intercultural Environment”, Факултет “Artes Liberales”, Универзитет у Варшави, септембар 2018.
 • Учешће на међународном научном скупу НИШ И ВИЗАНТИЈА XVIII. „800 година аутокефалности Српске цркве (1219-2019): црква, политика и уметност у Византији и суседним земљама“ 3-5. јуна 2019. Ниш