Проф. др Александра Костић Тмушић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: aleksandra.kostic.tmusic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Професор српске књижевности и језика, Филолошки факултет Приштина, Српска књижевност и језик, 2001.
 • Магистарска диплома, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, наслов „Молитва као жанр у српској црквеној књижевности“, 2006.
 • Докторат, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, наслов „Поетски елементи у сруктури српског житија“, 2014.

 

Области интересовања и истраживања

 • Стара српска књижевност
 • Словенска и византијска књижевност
 • Литургика
 • Компаративно изучавање књижевности

 

Библиографија

 

Монографије

 • Костић Тмушић, А. (2007). Молитва у српакој црквеној књижевности. Ваљево: Логос.

Радови

 • Костић Тмушић, А. Новобрдски књижевници XV века, Philologia Mediana, 2, Ниш, 2010, 51-60.
 • Костић Тмушић, А. Богослужбени слој у Савином житију св. Симеона, у зборнику Стефан Немања и Топлица, Ниш, 2011, 177-183.
 • Костић Тмушић, А. & Михајловић, Ј. Хришћанска мисао у поезији Момчила Настасијевића, у Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини Број XLII (књига 1), Косовска Митровица, 2012, 375-391.    
 • Костић Тмушић, А. Почетак историјске драме: Косовски бој у старој српској књижевности, у Зборнику Културно наслеђе Косова и Метохије, Београд, Косовска Митровица, 2013, 95-107.
 • Костић Тмушић, А. Богослужбене песме у житијној књижевности јеромонаха Доментијана и Теодосија Хиландарца, у зборнику Центра за црквене студије, Ниш, година 11, број 11, 2014, 513-526.  
 • Костић Тмушић, А. & Михајловић, Ј. Изучавање књижевности старог века у гимназијама на примеру интерпретације текста Страдање и васкрсење Исусово, у Зборник радова са међународног научног скупа Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Косовска Митровица, 2014, 441-458.
 • Михајловић, Ј.& Костић Тмушић, А. Српска и друге књижевности у наставним програмима за основну школу у РС, ФБиХ и Републици Србији, Наука и слобода, Филолошке науке, Зборник радова са научног скупа, Пале, 2015, 487-498.
 • Костић Тмушић, А. Одлике стила у старој српској, бугарској и руској књижевности, Сусрети народа и култура, Међународни тематски зборник, Косовска Митровица, 2015, 105-118.
 • Костић Тмушић, А. Однос поезије и прозе у старој српској књижевности, у Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, број XLV (књига 1), Косовска Митровица, 2015, 291-311.
 • Костић Тмушић, А. Песник и рат: стари српски песнички записи о Косовском Боју и Плава гробница Милутина Бојића, у Зборник радова са научног скупа Први свјетски рат: одраз у језику, књижевности и култури, Бања Лука, 2015, 161-169.
 • Костић Тмушић, А. Истраживање српске рецензије дела Светог Јефрема Сирина, у зборнику Центра за црквене студије Универзитета у Нишу, Центра за византијско-словенске студије и Међународног центра за православне студије, Ниш, година 12, број 12, 2015, 35-42.
 • Костић Тмушић, А. Православље у приповеткама и путописима Григорија Божовића из Македоније, Зборник радова са научног скупа Поетика Григорија Божовића, Филозофски факултет у Косовској Митровици, 2016, 301-312.
 • Костић Тмушић, А. Мотив страдања у делу новобрдских књижевника 15. века и песника Великог рата, Зборник радова са међународног научног скупа Век српске голготе (1915-2015), Филозофски факултет у Косовској Митровици, 2016, 161-163.
 • Костић Тмушић, А. Похвала у структури житијног остварења јеромонаха Доментијана, Зборник радова Филозофског факултета, број 2, 2016, Косовска Митровица,2016, 511-528
 • Костић Тмушић, А. Поетски елементи у структури житија Светог Јована Владимира, Зборник Центра за црквене студије Универзитета у Нишу, Центра за византијско-словенске студије и Међународног центра за православне студије, Ниш, година 13, број 13, 2016, 127-136.

 

Остало

 • Уредник тематског зборника од високог националног значаја „Поетика Григорија Божовића“.
 • Уредник тематског зборника високог међународног значаја „Век српске голготе (1915-2015)“.