Александар Ристески
Катедра за филозофију

Е-пошта: aleksandar.risteski@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Дипломирани филозоф– Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Филозофија, тема: Плотиново схватање човека; онтологија и самоспознаја, 2014.
 • Мастер професор Филозофије – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Филозофија, тема: Метафизичко мишљење у Прагматизму Перса и Џејмса, 2015.

 

Области интересовања и истраживања

 • Филозофија духа
 • Античка филозофија/Неоплатонизам
 • Метафизика
 • Прагматизам

 

Библиографија

 

Студије и огледи

 • Risteski, Aleksandar (2017), „Approaching Descartes’ Dualism; Reductionism of His Theory of Knowledge.“ In S. Gouveia & M. Curado (eds.), Philosophy of Mind: Contemporary Perspectives, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. pg. 332-347.
 • Ристески, Александар (2016), „Човек као Logike Psyche (λογικῆ ψυχῆ).“ У А. Ристески (ур.), Плотинова антропологија, III Програм (у штампи).
 • Ристески, Александар (2016), „Платон и Плотин: Разлика између имена Једно и Добро.“ У А. Ристески (ур.), Плотинова антропологија, III Програм (у штампи).
 • Ристески, Александар (2015), „Идентитет у Плотиновој филозофији.“ У А. Ратковић (ур.), Социјалне (Де)конструкције Идентитета, ЦЕЗАСМ, с, 17-27.
 • Ристески, Александар (2016), „Неуропсихоанализа и проблем редукционизма.“ У С. Дамњановић (ур.), Аграфа, Часопис за филозофију психоанализе, ЦЕРИП (у штампи).

 

Прикази и чланци

 • Ристески, Александар (2013), „Појам и Традиција.“ Приказ зборника радова Српског филозофског друштва Разумевање традиције и традиције разумевања. III Програм 158: 242-46.

 

Преводи

 • Преводи филозофских чланака/одабраних делова књига
 • Емитовано на III Програму Радио Београда
 • У три емисије циклуса Тумачења (од 17 до 19. априла 2014.) емитован је превод текста Артура Хилари Армстронга „Човек и збиљност.“
 • У три емисије циклуса Хоризонти (од 4. до 6.9.2014.) емитован је превод текста Фриц-Георга Хермана „Грчка религија и филозофија.“
 • У три емисије циклуса Филозофска истраживања (од 2. до 4.4.2015.), емитован је превод текста Саре Рап „Самоспознаја и субјективност у Енеадама.“
 • У четири емисије циклуса Филозофска истраживања (од 13. до 16.4.2015.), емитован је превод текста Фредерика Бајзера „Хегелов органицизам.“
 • У две емисије циклуса Плотинова антропологија (од 16. до 18.7.2015.) емитован је превод текста Паулине Ремез „Спуштање душе“.

 

 

Остало

Скупови и конференције

 • Саопштења на међународним научним скуповима
 • Ристески, А. (2017.9.). Постајање научног појма стварности. Наука без граница, Међународни научни скуп у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 21-22.9.2017.
 • Ристески, А. (2016.6). Други у Хусерловој и Шицовој феноменологији. Перцепције другог као другачијег, II Карловачки дани слободне мисли, у организацији Центра за афирмацију слободне мисли (ЦЕЗАСМ), Сремски Карловци, Србија.
 • Ристески, А. (2015.6). Идентитет у Плотиновој филозофији. Социјалне (де)конструкције идентитета, Карловачки дани слободне мисли, у организацији Центра за афирмацију слободне мисли (ЦЕЗАСМ), Сремски Карловци, Србија.

 

Награде и признања

 

 • Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Награда најбољим студентима факултета, Нови Сад, Србија, 2014.
 • Награда из задужбинских фондова Матице српске – Награда за најбољег студента Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, одсек филозофија, Нови Сад, Србија, 2015.
 • Победник на студентском конкурсу „Путујемо у Европу 2015.“, који организује Европски покрет у Србији. Конкурс за 50 најбољих студената у Србији.

 

Језици

 • Српски (матерњи)
 • Енглески
 • Немачки

 

Чланство у стручним и научним асоцијацијама

 • Српско филозофско друштво
 • Естетичко друштво Србије