КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ (ТРЕЋИ УПИСНИ РОК) И МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

 

Пријем докумената за полагање пријемног испита за основне академске студије обавиће се 17, 18, 21. и 22. септембра 2020. године од  9.00 до 13.00 часова. Пријава на конкурс за мастер академске студије биће од 14. септембра до 12. октобра 2020. године од 9.00 до 13.00 часова. Пријава се може извршити и електронским путем слањем скенираних докумената, обрасца за пријаву и уплатнице на адресу sasa.miletic@pr.ac.rs.

Полагање пријемног испита на основним академским студијама:  23. септембра 2020. године у 10.00 часова.

Полагање диференцијалних испита на мастер академским студијама: 12. октобра 2020. године у 10.00 часова.

Објављивање прелиминарне, јединствене ранг-листе за упис на основне академске студије: 23. септембра 2020. године у 15.00 часова; за мастер академске студије: 12. октобра 2020. године у 15.00 часова.

Објављивање коначне ранг-листе за основне академске студије24. септембра 2020. године у 15.00 часова; за мастер академске студије – 13. октобра  2020. године у 15.00 часова.

Упис кандидата: основне академске студије – 25. септембра 2020. године од 9.00 до 13.00 часова; мастер академске студије – 14. и 15. октобра 2020. године.

Кандидати су обавезни да, приликом пријаве на конкурс за основне академске студије, поднесу на увид оригинална документа, а уз пријаву за полагање предају фотокопију докумената и то:

  1. захтев за полагање пријемног испита (на скриптарници Факултета и веб страници);
  2. сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
  3. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
  4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3000 динара на жиро-рачун Филозофског факултета:  840-1498666-80  позив на број 97  41-310.

Приликом пријаве на конкурс за мастер академске студије, кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају оверену копију дипломе о завршеним четворогодишњим основним студијама, уверење о положеним испитима, копију извода из Матичне књиге рођених и уплатницу у износу од 3.000 динара на рачун Филозофског факултета, број 840-1498666-80, позив на број 97 41-310 (пријава на конкурс). За кандидате који полажу диференцијалне испите накнада је 5000 динара по испиту.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту.

Образац за упис на основне академске студије можете преузети овде.

Образац за упис на мастер академске студије можете преузети овде.

Школарина за самофинансирајуће студенте на основним студијама износи 48.000.00 (у 6 месечних рата), а на мастер академским студијама 60.000.00 динара (у 6 месечних рата). Сви студенти, независно од начина финансирања, приликом уписа плаћају накнаду за упис у износу од 3000 динара.

Учесник конкурса може писаним путем поднети приговор декану Факултета на рангирање кандидата у року од 24 часа од дана објављивања јединствене прелиминарне ранг листе.

 

Преглед броја слободних места за упис на основне и мастер академске студије по студијским програмима:

Студијски програм ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Буџет Самоф. Укупно Буџет Самоф. Укупно
Српски језик и књижевност 8 15 23 4 6 10
Српска књижевност и језик 4 15 19 4 6 10
Руски језик и књижевност 6 9 15 2 3 5
Енглески језик и књижевност 22 22 8 18 26
Педагогија 2 24 26 6 14 20
Историја 10 10 6 14 20
Психологија 5 5 6 19 25
Социологија 7 15 22 4 11 15
Историја уметности 5 11 16
Филозофија 6 11 17
Укупно 38 137 175 40 91 131