КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ – ДРУГИ УПИСНИ РОК

 

             Пријава на конкурс за мастер академске студије биће 26. и 27. октобра 2020. године од 10.00 до 13.00 часова на шалтерима Студентске службе. Пријава се може извршити и електронским путем слањем скенираних докумената на адресу sasa.miletic@pr.ac.rs.

Полагање диференцијалних испита: 28. октобра 2020. године у 10.00 часова.

Објављивање прелиминарне, јединствене ранг листе: 28. октобра 2020. године у 10.00 часова. Кандидати који полажу диференцијални испит рангирају се накнадно.

Објављивање коначне ранг листе: 29. октобра 2020. године у 10.00 часова

Упис кандидата: 29. октобра 2020. године од 10.00 до 13.00 часова.

Приликом пријаве на конкурс за мастер академске студије, кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају оверену копију дипломе (уверење о дипломирању) о завршеним четворогодишњим основним студијама, уверење о положеним испитима, копију извода из Матичне књиге рођених и уплатницу у износу од 3.000 динара на рачун Филозофског факултета, број 840-1498666-80, позив на број 97 41-310 (пријава на конкурс). За кандидате који полажу диференцијалне испите накнада је 5000 динара по испиту.

Школарина за самофинансирајуће студенте на мастер академским студијама 60.000.00 динара (у 6 месечних рата). Сви студенти, независно од начина финансирања, приликом уписа плаћају накнаду за упис у износу од 3200 динара.

Учесник конкурса може писаним путем поднети приговор декану Факултета на рангирање кандидата у року од 24 часа од дана објављивања јединствене прелиминарне ранг листе.

 

Преглед броја слободних места за упис на основне и мастер академске студије по студијским програмима:

 

Студијски програм

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Буџет Самоф. Укупно
Српски језик и књижевност 2 6 8
Српска књижевност и језик 1 6 7
Руски језик и књижевност 1 1
Енглески језик и књижевност 14 14
Педагогија 8 8
Историја 11 11
Психологија 6 6
Социологија 6 6
Укупно 3 58 61