РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И МАСТЕР СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
ДРУГИ УПИСНИ РОК

 

Пријем докумената за полагање пријемног испита у другом уписном року за основне академске студије и пријава на конкурс за мастер академске студије обавиће се  3. и 4. септембра 2018. године од  9.00 до 13.00 ч.

Полагање пријемног испита на основним академским студијама – 5. септембра 2018. г.  у 10.00 часова.

Полагање диференцијалних испита на мастер академским студијама – 5. септембра 2018. у 10.00 часова.

Објављивање прелиминарне, јединствене ранг листе за упис на основне и мастер академске студије –  5. септембра 2018. године у 15.00 часова.

Објављивање коначне ранг листе –  за основне и мастер академске студије – 6. септемра 2018. године у 15.00 часова.

Уписна прозивка за студенте основних академских студија7. септембра 2018. године у 10.00 часова.

Упис кандидата  – 10, 11. и 12. септембра 2018. године од 9 до 13.00 часова.

 

Заинтересовани кандидати су обавезни да приликом пријаве на конкурс за основне студије поднесу на увид оригинална документа, а уз пријаву за полагање предају фотокопију докумената и то:

  1. Захтев за полагање пријемног испита (на скриптарници Факултета и веб страници);
  2. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
  3. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
  4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3000 динара на жиро-рачун:  840-1498666-80, позив на број 97  41-310

Приликом пријаве на конкурс за мастер академске студије, кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају оверену копију дипломе о завршеним четворогодишњим основним студијама, уверење о положеним испитима, копију извода из матичне књиге рођених и уплатницу у износу од 3.000 динара на рачун  Филозофског факултета (број 840-1498666-80, позив на број 97 41-310 за накнаду пријаве на конкурс)

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту.

Школарина за самофинансирајуће студенте на основним студијама износи 48.000.00 (у 6 месечних рата), а на мастер академским студијама 60.000.00 динара (у 6 месечних рата).

Учесник конкурса може писаним путем поднети приговор декану Факултета у року од 24 часа од дана објављивања јединствене ранг листе уз надокнаду од 1.000 динара, коју треба уплатити на горе наведени рачун.

 

Преглед броја слободних места за упис на основне и мастер академске студије по студијским програмима у другом уписном року школске 2018/2019. године

 

Студијски програм

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Буџет Самоф. Укупно Буџет Самоф. Укупно
Историја 3 14 17 16 16
Педагогија 16 23 39 11 11
Психологија 2 21 23 13 13
Филозофија 8 11 19  
Историја уметности 7 11 18
Социологија 7 15 22 1 13 14
Српски језик и књижевност 10 15 25 6 6
Српска књижевност и језик 14 15 29 8 8
Енглески језик и књижевност 10 22 22 1 22 23
Руски језик и књижевност 9 9 18 2 2
Укупно 86 156 232 2 91 93

 

* Број слободних буџетских места је увећан за 5 (1 места за особе са инвалидитетом, 2 места за припаднике ромске националности, 2 места за држављане Републике Србије који су у школској 2016/2017 години, средњу школу завршили у иностранству)

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

 

Пријаву за упис на основним академским студијама могу да поднесу кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању.

Пријавни лист за упис на основне студије

Пријавни лист за упис на мастер студије

 

Сви услови конкурисања студената за упис, уписа студената, уписа страних студената, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и процедуре по приговорима биће усклађени са Општим и осталим одредбама заједничког конкурса.

 

Диференцијални испити за мастер академске студије