РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И МАСТЕР СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

Пријем докумената за полагање пријемног испита у првом уписном року за основне академске студије и пријава на конкурс за мастер академске студије обавиће се   21, 22, 23, 26. и 27. јуна 2017. године од  9.00 до 14.00 ч.

Полагање пријемног испита на основним академским студијама – 30. јуна 2017.  у 10.00 часова. Полагање диференцијалних испита на мастер академским студијама30. јуна 2017. у 10.00 часова.

Објављивање прелиминарне јединствене ранг листе –  01. јула 2017. године. у 8.00 часова.

Објављивање коначне ранг листе –  03. јула 2016. године у 10.00 часова.

Упис кандидата 3, 4, и 5. јула 2017. године од 9 до 13.00 часова.

Заинтересовани кандидати су обавезни да приликом пријаве на конкурс за основне студије поднесу на увид оригинална документа, а уз пријаву за полагање предају фотокопију докумената и то:

 1. Захтев за полагање пријемног испита (на скриптарници Факултета и веб страници);
 2. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
 3. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3000 динара на жиро-рачун:  840-1498666-80 – позив на број – 97  41-310

 

Приликом пријаве на конкурс за мастер академске студије, кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају оверену копију дипломе о завршеним четворогодишњим основним студијама, уверење о положеним испитима, копију извода из матичне књиге рођених и уплатницу у износу од 3.000 динара на рачун  Филозофског факултета (број 840-1498666-80, позив на број 97 41-310 за накнаду пријаве на конкурс)

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту.

Школарина за самофинансирајуће студенте на основним студијама износи 48.000.00 (у 6 месечних рата), а на мастер академским студијама 60.000.00 динара (у 6 месечних рата).

 

Учесник конкурса може писаним путем поднети приговор декану Факултета у року од 24 часа од дана објављивања јединствене ранг листе уз надокнаду од 1.000 динара, коју треба уплатити на горе наведени рачун.

 

Преглед броја слободних места за упис на основне и мастер студије за школску 2017/2018 годину:

 

I Основне академске студије:

Студијски програм буџет самофинансирање укупно
Српски језик и књижевност    15  15    30
Српска књижевност и језик    15  15    30
Руски језик и књижевност    11  9    20
Енглески језик и књижевност    26  24    50
Педагогија    26  24    50
Историја    15  15    30
Психологија    26  24    50
Социологија    15  15    30
Историја уметности    9  11    20
Филозофија    9  11    20
Укупно    167    163    330

 

II Мастер академске студије:

Студијски програм буџет самофинансирање укупно
Српски језик и књижевност 2      8    10
Српска књижевност и језик 2      8    10
Рускијезик и књижевност 1      4      5
Енглески језик и књижевност 4    22    26
Педагогија 3    17    20
Историја 3    17    20
Социологија 2    13    15
Психологија 3    22    25
Укупно 20  111    131

 

* Број слободних буџетских места је увећан за 6 (2 места за особе са инвалидитетом, 2 места за припаднике ромске националности, 2 места за држављане Републике Србије који су у школској 2016/2017 години, средњу школу завршили у иностранству)

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

 

Пријаву за упис на основним академским студијама могу да поднесу кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању.

Пријавни лист за упис на основне студије

Пријавни лист за упис на мастер студије

 

Пријављени кандидати полажу пријемни испит на студијским програмима који обухвата:

 • за српски језик и књижевност: тест знања из српског језика и тест знања из књижевност,
 • за српску књижевност и језик: тест знања из књижевности и тест знања из српског језика,
 • за руски језик и књижевност: тест знања из руског језика и тест знања из српског језика,
 • за енглески језик и књижевност: тест знања из енглеског језика и тест знања из српског језика.
 • за историју: тест знања из историје и тест опште информисаности;
 • за педагогију: тест знања из психологије и тест опште информисаности;
 • за социологију: тест знања из социологије и тест опште информисаности;
 • за психологију: тест знања из психологије и тест опште информисаности;
 • за историју уметности: тест знања из историје цивилизације и историје уметности и тест опште информисаности;
 • за филозофију: тест знања из филозофије и тест опште информисаности.

Сви услови конкурисања студената за упис, уписа студената, уписа страних студената, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и процедуре по приговорима биће усклађени са Општим и осталим одредбама заједничког конкурса.

 

Диференцијални испити за мастер академске студије