РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И МАСТЕР СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
ДРУГИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за полагање пријемног испита у другом уписном року за основне академске студије и пријава на конкурс за мастер академске студије: 1, 4. и 5. септембра 2017. године од  9 до 14 сати.

Полагање пријемног испита на основним академским студијама – 8. септембра 2017. године  у 10 сати. Полагање диференцијалних испита на мастер академским студијама8. септембра 2017. године  у 10 сати.

Објављивање прелиминарне јединствене ранг листе –  9. септембра 2017. године. у 8.00 часова.

Објављивање коначне ранг листе –  11. септембра 2017. године у 8 сати.

Упис кандидата 11,12. и 13. септембра 2017. године од 9 до 13.00 сати.

Заинтересовани кандидати су обавезни да приликом пријаве на конкурс за основне студије поднесу на увид оригинална документа, а уз пријаву за полагање предају фотокопију докумената и то:

 1. Захтев за полагање пријемног испита (на скриптарници Факултета и веб страници);
 2. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
 3. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3000 динара на жиро-рачун:  840-1498666-80 – позив на број – 97  41-310

 

Приликом пријаве на конкурс за мастер академске студије, кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају оверену копију дипломе о завршеним четворогодишњим основним студијама, уверење о положеним испитима, копију извода из матичне књиге рођених и уплатницу у износу од 3.000 динара на рачун  Филозофског факултета (број 840-1498666-80, позив на број 97 41-310 за накнаду пријаве на конкурс)

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту.

Школарина за самофинансирајуће студенте на основним студијама износи 48.000.00 (у 6 месечних рата), а на мастер академским студијама 60.000.00 динара (у 6 месечних рата).

 

Учесник конкурса може писаним путем поднети приговор декану Факултета у року од 24 часа од дана објављивања јединствене ранг листе уз надокнаду од 1.000 динара, коју треба уплатити на горе наведени рачун.

Преглед броја слободних места за упис на основне и мастер академске студије по студијским програмима у другом уписном року школске 2017/2018. године

Студијски програм ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Буџет Самоф. Укупно Буџет Самоф. Укупно
Историја 5 14 19 16 16
Педагогија 3 23 26 8 8
Психологија 14 14 16 16
Филозофија 6 11 17
Историја уметности 9 11 20
Социологија 15 15 12 12
Српски језик и књижевност 8 15 23 6 6
Српска књижевност и језик 9 15 24 7 7
Енглески језик и књижевност 22 22 18 18
Руски језик и књижевност 5 9 14 3 3
Укупно 45 149 194 0 86 86

 

* Број слободних буџетских места је увећан за 5 (1 места за особе са инвалидитетом, 2 места за припаднике ромске националности, 2 места за држављане Републике Србије који су у школској 2016/2017 години, средњу школу завршили у иностранству)

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

 

Пријаву за упис на основним академским студијама могу да поднесу кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању.

Пријавни лист за упис на основне студије

Пријавни лист за упис на мастер студије

 

Пријављени кандидати полажу пријемни испит на студијским програмима који обухвата:

 • за српски језик и књижевност: тест знања из српског језика и тест знања из књижевност,
 • за српску књижевност и језик: тест знања из књижевности и тест знања из српског језика,
 • за руски језик и књижевност: тест знања из руског језика и тест знања из српског језика,
 • за енглески језик и књижевност: тест знања из енглеског језика и тест знања из српског језика.
 • за историју: тест знања из историје и тест опште информисаности;
 • за педагогију: тест знања из психологије и тест опште информисаности;
 • за социологију: тест знања из социологије и тест опште информисаности;
 • за психологију: тест знања из психологије и тест опште информисаности;
 • за историју уметности: тест знања из историје цивилизације и историје уметности и тест опште информисаности;
 • за филозофију: тест знања из филозофије и тест опште информисаности.

Сви услови конкурисања студената за упис, уписа студената, уписа страних студената, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и процедуре по приговорима биће усклађени са Општим и осталим одредбама заједничког конкурса.

 

Диференцијални испити за мастер академске студије