У прилогу је списак студената по азбучном реду који су дипломирали на свим нивоима студија, а нису преузели своје дипломе.

Обавештавамо вас да их сваког радног дана можете преузети у Студентској служби. Списак се ажурира сваког првог и петнаестог у месецу.