Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а затим у Косовској Митровици, где се и данас настава одвија у скромним условима рада.

Формирањем Филозофског факултета у Приштини рад Катедре је подогнут на завидан ниво. Солидни услови рада који су се огледали у стручном кадру, добро опремљеној библиотеци са читаоницом, пространим учионицама и лабораторијом за учење страних језика олакшавали су студентима усвајање знања из области српског језика и југословенске књижевности, а теоретска настава и практичан рад – из методике наставе српског језика и књижевности. План и програм прилагођени су потребама основних и средњих школа за стручним кадром из области српског језика и књижевности. Изучавају се предмети који ће оспособити будуће професоре да стручно и квалитетно изводе наставу српског језика и књижевности.

Изнедрила је Катедра 50 генерација професора српскохрватског, односно српског језика и књижевности који су широм Косова и Метохије, Црне Горе, централне Србије и других крајева земље помагали основцима да стекну прве представе о граматици, о правопису, о савременом српском језику, а средњошколцима да знање из језика и књижевности примењују у пракси. Временом су на Катедри стасавале нове снаге оличене у истакнутијим студентима који су стечено знање проширивали на постдипломским студијама, закорачили у поље науке о језику и придружили се својим професорима у васпитнообразовном процесу и научном истраживању, освежили и оснажили наставни кадар који је образовао лингвисте и методичаре за рад на свим нивоима образовања.

Шеф катедре: проф. др Небојша Лазић

Секретар: сарадник у настави Аница Радосављевић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Валентина Питулић

Редовни професор

Александра Костић Тмушић

Ванредни професор

Небојша Лазић

Ванредни професор

Слађана Алексић

Ванредни професор

Марија Миљковић

Асистент

Ленка Милојевић

Асистент

Драгана Станковић

Асистент

Аница Радосављевић

Сарадник у настави

Маријана Стојковић

Асистент

Александар Костадиновић

Доцент