Студентски парламент Факултета је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих интереса. Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке  друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем. Студентски парламент има 25 чланова. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор. Студента продекана именује декан Факултета, на предлог Студентског парламента. Студент продекан обавља послове који се односе на студентска питања, у складу са Статутом Факултета. Мандат чланова Студентског парламента траје две године.

Жиро рачун: 200-2944680101033-88
Чланови Студентског парламента:

Милан Рајек

Председник Студентског парламента; Катедрa за историју

Јована Шмигић

Студент продекан; Катедра за социологију

Лука Јовановић

Катедрa за историју

Бојкица Ристовић

Катедрa за српски језик и књижевност

Драгана Максовић

Катедрa за српски језик и књижевност

Милица Миљковић

Катедрa за српску књижевност и језик

Зорка Прашчевић

Катедрa за српску књижевност и језик

Филип Милосављевић

Катедрa за енглески језик и књижевност

Настасија Нешовић

Катедра за енглески језик и књижевност

Мирјана Божовић

Катедра за енглески језик и књижевност

Јована Танасковић

Катедра за руски језик и књижевност

Марија Марсенић

Катедра за социологију

Николина Генераловић

Катедра за педагогију

Наталија Вуксановић

Катедра за педагогију

Наташа Антић

Катедра за психологију

Кристина Милутиновић

Катедра за психологију

Јелена Зафировић

Катедра за психологију

Александар Ђурић

Катедра за психологију

Немања Бишевац

Катедра за филозофију

Снежана Петковић

Катедра за историју уметности

Милица Марјановић

Мастер студије

Душан Стефановић

Докторске студије

Даница Дрпљанин

Катедра за педагогију

Андријана Михајловић

Катедра за педагогију

Филип Гаљак

Катедра за енглески језик и књижевност