Наставно-научно веће је највиши стручни орган одговоран за реализацију научног и наставног рада на Факултету. Чланове већа чине председници катедри и по један наставник са сваке катедре.  Декан и продекани су чланови Већа по функцији са правом одлучивања. Декан је председник Већа по функцији. У раду  Већа учествују и представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја бодова, и то 20% студената од укупног броја чланова  Већа. Мандат представника студената траје једну годину.

Чланови Наставно-научног већа:
 1. Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић
 2. Проф. др Владан Виријевић
 3. Доц. др Драгана Станојевић
 4. Проф. др Здравко Делетић
 5. Проф. др Милорад Јеврић
 6. Проф. др Драгана Спасић
 7. Проф. др Александар Петровић
 8. Проф. др Јасна Парлић Божовић
 9. Проф. др Драган Лилић
 10. Проф. др Зоран Јовановић
 11. Проф. др Снежана Миливојевић
 12. Проф. др Петар Анђелковић
 13. Проф. др Голуб Јашовић
 14. Проф. др Звездан Арсић
 15. Проф. др Митра Рељић
 16. Доц. др Марта Вукотић
 17. Доц. др Јелена Бајовић
 18. Доц. др Неџиб Прашевић
 19. Доц. др Далибор Елезовић
 20. Доц. др Оливера Радовић
 21. Доц. др Данијела Кулић
 22. Доц. др Душан Ранђеловић
 23. Сузана Стојковић
 24. Ленка Милојевић
 25. Данијела Тешић Радовановић
 26. Иван Башчаревић
 27. Снежана Зечевић
 28. Југослава Ракић
 29. Дејан Гашић
 30. Сенка Костић
 31. Ратко Митровић
 32. Марија Кузмановић