Наставно-научно веће је највиши стручни орган одговоран за реализацију научног и наставног рада на Факултету. Чланове већа чине председници катедри и по један наставник са сваке катедре.  Декан и продекани су чланови Већа по функцији са правом одлучивања. Декан је председник Већа по функцији. У раду  Већа учествују и представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја бодова, и то 20% студената од укупног броја чланова  Већа. Мандат представника студената траје једну годину.

Чланови Наставно-научног већа:
 1. проф. др Мирјана Лончар-Вујновић
 2. проф. др Владан Виријевић
 3. доц. др Александра Костић Тмушић
 4. проф. др Здравко Делетић
 5. проф. др Зоран Јовановић
 6. проф. др Петар Анђелковић
 7. проф. др Снежана Миливојевић
 8. проф. др Александар Петровић
 9. проф. др Звездан Арсић
 10. проф. др Јасна Парлић Божовић
 11. проф. др Голуб Јашовић
 12. проф. др Драган Лилић
 13. проф. др Даница Андрејевић
 14. проф. др Милорад Јеврић
 15. проф. др Драгана Спасић
 16. проф. др Митра Рељић
 17. доц. др Оливера Радовић
 18. доц. др Душан Ранђеловић
 19. доц. др Далибор Елезовић
 20. доц. др Марта Вукотић-Лазар
 21. доц. др Неџиб Прашевић
 22. доц. др Данијела Кулић
 23. доц. др Јелена Бајовић
 24. асс Јелена Јевремовић
 25. асс МА Дејан Гашић
 26. асс Данијела Тешић Радовановић
 27. асс Иван Башчаревић
 28. асс Ратко Митровић
 29. асс Марија Кузмановић
 30. асс Југослава Ракић
 31. асс Ленка Милојевић
 32. асс Снежана Зечевић
 33. Сузана Стојковић