Наставно-научно веће је највиши стручни орган одговоран за реализацију научног и наставног рада на Факултету. Чланове већа чине председници катедри и по један наставник са сваке катедре.  Декан и продекани су чланови Већа по функцији са правом одлучивања. Декан је председник Већа по функцији. У раду  Већа учествују и представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја бодова, и то 20% студената од укупног броја чланова Већа. Мандат представника студената траје једну годину.

Чланови Наставно-научног већа:
 1. Проф. др Звездан Арсић, редовни професор
 2. Проф. др Александра Костић Тмушић, ванредни професор
 3. Проф. др Драгана Станојевић, ванредни професор
 4. Проф. др Александар Петровић, редовни професор
 5. Проф. др Јасна Парлић Божовић, редовни професор
 6. Проф. др Валентина Питулић, редовни професор
 7. Проф. др Зоран Јовановић, редовни професор
 8. Проф. др Голуб Јашовић, редовни професор
 9. Проф. др Небојша Лазић, ванредни професор
 10. Проф. др Далибор Елезовић, ванредни професор
 11. Проф. др Душан Ранђеловић, ванредни професор
 12. Проф. др Ана Јањушевић Оливери, ванредни професор
 13. Проф. др Игор Ђурић, ванредни професор
 14. Проф. др Оливера Марковић Савић, ванредни професор
 15. Проф. др Марта Вукотић, ванредни професор
 16. Проф. др Јелена Бајовић, ванредни професор
 17. Проф. др Данијела Кулић, ванредни професор
 18. Проф. др Неџиб Прашевић, ванредни професор
 19. Доц. др Биљана Јаредић, доцент
 20. Доц. др Снежана Зечевић, доцент
 21. Доц. др Саша Станојевић, доцент
 22. Доц. др Зоран Недељковић, доцент
 23. Доц. др Маја Павловић Шајтинац, доцент
 24. Југослава Ракић Младеновић, асистент
 25. Јован Алексић, асистент
 26. Сенка Костић, асистент
 27. Тамара Добрић, асистент
 28. Александар Ристески, асистент
 29. Бранислава Вучковић, асистент
 30. Исидора Комадина, асистент
 31. Александра Димитријевић, асистент
 32. Анита Јанковић, виши лектор
 33. Василије Стоиљковић, лектор
 34. Аница Радосављевић, сарадник у настави