Наставно-научно веће је највиши стручни орган одговоран за реализацију научног и наставног рада на Факултету. Чланове већа чине председници катедри и по један наставник са сваке катедре.  Декан и продекани су чланови Већа по функцији са правом одлучивања. Декан је председник Већа по функцији. У раду  Већа учествују и представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја бодова, и то 20% студената од укупног броја чланова  Већа. Мандат представника студената траје једну годину.

Чланови Наставно-научног већа:
 1. Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић
 2. Проф. др Владан Виријевић
 3. Доц. др Драгана Станојевић
 4. Проф. др Здравко Делетић
 5. Проф. др Драгана Спасић
 6. Проф. др Александар Петровић
 7. Проф. др Јасна Парлић Божовић
 8. Проф. др Валентина Питулић
 9. Проф. др Снежана Миливојевић
 10. Проф. др Голуб Јашовић
 11. Проф. др Игор Ђурић
 12. Проф. др Небојша Лазић
 13. Проф. др Душан Ранђеловић
 14. Проф. др Марта Вукотић
 15. Доц. др Оливера Марковић Савић
 16. Доц. др Дејан Тубић
 17. Доц. др Јелена Бајовић
 18. Доц. др Неџиб Прашевић
 19. Доц. др Далибор Елезовић
 20. Доц. др Оливера Радовић
 21. Доц. др Данијела Кулић
 22. Доц. др Ана Јањушевић Оливери
 23. Сузана Стојковић
 24. Ленка Милојевић
 25. Данијела Тешић Радовановић
 26. Снежана Попић
 27. Снежана Зечевић
 28. Емилија Реџић
 29. Дејан Гашић
 30. Сенка Костић
 31. Ратко Митровић
 32. Исидора Комадина
 33. Тамара Добрић