Изборно веће чине наставници који су у радном односу на Факултету. Изборним већем председава декан Факултета. Декана Факултета као председника Изборног већа, у случају спречености, замењује продекан за наставу. Надлежност Изборног већа је да: утврђује предлог за избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, одређије комисију за писање извештаја за избор у звање наставника и сарадника, доноси одлуку о објављивању конкурса за избор у звања наставника и сарадника, даје мишљење о избору наставника и сарадника на нематичним Факултетима за ужу научну област за које је Факултет матичан, обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Чланови Изборног већа:
 1. Др Звездан Арсић, редовни професор
 2. Др Александра Костић Тмушић, ванредни професор
 3. Др Драгана Станојевић, ванредни професор
 4. Др Мирослав Крстић, редовни професор
 5. Др Александар Петровић, редовни професор
 6. Др Мирјана Лончар-Вујновић, редовни професор
 7. Др Валентина Питулић, редовни професор
 8. Др Милојица Шутовић, редовни професор
 9. Др Владан Виријевић, редовни професор
 10. Др Јасна Парлић Божовић, редовни професор
 11. Др Зоран Јовановић, редовни професор
 12. Др Голуб Јашовић, редовни професор
 13. Др Петар Анђелковић, редовни професор
 14. Др Радмило Пекић, редовни професор
 15. Др Глигор Самарџић, редовни професор
 16. Др Мила Алечковић Николић, ванредни професор
 17. Др Бранкица Поповић, ванредни професор
 18. Др Снежана Миливојевић, ванредни професор
 19. Др Небојша Лазић, ванредни професор
 20. Др Микоња Кнежевић, ванредни професор
 21. Др Борис Братина, ванредни професор
 22. Др Игор Ђурић, ванредни професор
 23. Др Душан Ранђеловић, ванредни професор
 24. Др Божидар Зарковић, ванредни професор
 25. Др Слађана Алексић, ванредни професор
 26. Др Марта Вукотић, ванредни професор
 27. Др Младен Јаковљевић, ванредни професор
 28. Др Ана Јањушевић Оливери, ванредни професор
 29. Др Оливера Марковић Савић, ванредни професор
 30. Др Јелена Михајловић, ванредни професор
 31. Др Данијела Кулић, ванредни професор
 32. Др Јелена Бајовић, ванредни професор
 33. Др Далибор Елезовић, ванредни професор
 34. Др Наташа Бакић Мирић, ванредни професор
 35. Др Неџиб Прашевић, ванредни професор
 36. Др Дејан Тубић, доцент
 37. Др Јелена Минић, доцент
 38. Др Оливера Радовић, доцент
 39. Др Јелена Давидовић Ракић, доцент
 40. Др Саша Станојевић, доцент
 41. Др Татјана Радојевић, доцент
 42. Др Зоран Недељковић, доцент
 43. Др Ана Андрејевић, доцент
 44. Др Бранислава Дилпарић, доцент
 45. Др Милош Марсенић, доцент
 46. Др Татјана Компировић, доцент
 47. Др Биљана Јаредић, доцент
 48. Др Станислав Станковић, доцент
 49. Др Иван Башчаревић, доцент
 50. Др Сања Микетић Суботић, доцент
 51. Др Никола Данчетовић, доцент
 52. Др Јелена Бабић Антић, доцент
 53. Др Тамара Јеврић, доцент
 54. Др Илинка Мушикић Поповић, доцент
 55. Др Радоје Шошкић, доцент
 56. Др Драгиша Вучинић, доцент
 57. Др Снежана Зечевић, доцент
 58. Др Данијела Тешић Радовановић, доцент
 59. Др Маја Павловић Шајтинац, доцент
 60. Др Александар Костадиновић, доцент
 61. Др Миљана Павићевић, доцент
 62. Др Небојша Станковић, доцент