Изборно веће чине наставници који су у радном односу на Факултету. Изборним већем председава декан Факултета. Декана Факултета као председника Изборног већа, у случају спречености, замењује продекан за наставу. Надлежност Изборног већа је да: утврђује предлог за избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, одређије комисију за писање извештаја за избор у звање наставника и сарадника, доноси одлуку о објављивању конкурса за избор у звања наставника и сарадника, даје мишљење о избору наставника и сарадника на нематичним Факултетима за ужу научну област за које је Факултет матичан, обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Чланови Изборног већа:
 1. Др Мирјана Лончар-Вујновић, редовни професор
 2. Др Здравко Делетић, редовни професор
 3. Др Драгана Спасић, редовни професор
 4. Др Драгомир Костић, редовни професор
 5. Др Валентина Питулић, редовни професор
 6. Др Милојица Шутовић, редовни професор
 7. Др Јасна Парлић Божовић, редовни професор
 8. Др Мирослав Крстић, редовни професор
 9. Др Александар Петровић, редовни професор
 10. Др Владан Виријевић, редовни професор
 11. Др Зоран Јовановић, редовни професор
 12. Др Мила Алечковић Николић, ванредни професор
 13. Др Бранкица Поповић, ванредни професор
 14. Др Снежана Миливојевић, ванредни професор
 15. Др Голуб Јашовић, ванредни професор
 16. Др Петар Анђелковић, ванредни професор
 17. Др Владимир Јовић, ванредни професор
 18. Др Звездан Арсић, ванредни професор
 19. Др Радмило Пекић, ванредни професор
 20. Др Глигор Самарџић, ванредни професор
 21. Др Небојша Лазић, ванредни професор
 22. Др Микоња Кнежевић, ванредни професор
 23. Др Борис Братина, ванредни професор
 24. Др Игор Ђурић, ванредни професор
 25. Др Душан Ранђеловић, ванредни професор
 26. Др Божидар Зарковић, ванредни професор
 27. Др Слађана Алексић, ванредни професор
 28. Др Марта Вукотић, ванредни професор
 29. Др Младен Јаковљевић, ванредни професор
 30. Др Ана Јањушевић Оливери, доцент
 31. Др Оливера Марковић Савић, доцент
 32. Др Дејан Тубић, доцент
 33. Др Јелена Минић, доцент
 34. Др Драгана Станојевић, доцент
 35. Др Јелена Михајловић, доцент
 36. Др Данијела Кулић, доцент
 37. Др Јелена Бајовић, доцент
 38. Др Александра Костић Тмушић, доцент
 39. Др Оливера Радовић, доцент
 40. Др Далибор Елезовић, доцент
 41. Др Неџиб Прашевић, доцент
 42. Др Јелена Давидовић Ракић, доцент
 43. Др Саша Станојевић, доцент
 44. Др Татјана Радојевић, доцент
 45. Др Зоран Недељковић, доцент
 46. Др Ана Андрејевић, доцент
 47. Др Бранислава Дилпарић, доцент
 48. Др Милош Марсенић, доцент
 49. Др Татјана Компировић, доцент
 50. Др Биљана Јаредић, доцент
 51. Др Станислав Станковић, доцент
 52. Др Иван Башчаревић, доцент
 53. Др Сања Микетић Суботић, доцент
 54. Др Наташа Бакић Мирић, доцент
 55. Др Никола Данчетовић, доцент
 56. Др Јелена Бабић Антић, доцент
 57. Др Тамара Јеврић, доцент
 58. Др Илинка Мушикић Поповић, доцент
 59. Др Радоје Шошкић, доцент
 60. Др Драгиша Вучинић