Изборно веће чине наставници који су у радном односу на Факултету. Изборним већем председава декан Факултета. Декана Факултета као председника Изборног већа, у случају спречености, замењује продекан за наставу. Надлежност Изборног већа је да: утврђује предлог за избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, одређије комисију за писање извештаја за избор у звање наставника и сарадника, доноси одлуку о објављивању конкурса за избор у звања наставника и сарадника, даје мишљење о избору наставника и сарадника на нематичним Факултетима за ужу научну област за које је Факултет матичан, обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Чланови Изборног већа:

1. Др Мирјана Лончар Вујновић, редовни професор
2. Др Здравко Делетић, редовни професор
3. Др Драги Маликовић, редовни професор
4. Др Даница Андрејевић, редовни професор
5. Др Милорад Јеврић, редовни професор
6. Др Марко Атлагић, редовни професор
7. Др Благоје Нешић, редовни професор
8. Др Драгана Спасић, редовни професор
9. Др Драгомир Костић, редовни професор
10. Др Валентина Питулић, редовни професор
11. Др Милојица Шутовић, редовни професор
12. Др Урош Шуваковић, редовни професор
13. Др Јасна Парлић Божовић, редовни професор
14. Др Мирослав Крстић, редовни професор
15. Др Александар Петровић, редовни професор
16. Др Мила Алечковић Николић, ванредни професор
17. Др Каменко Марковић, ванредни професор
18. Др Драган Лилић, ванредни професор
19. Др Милорад Тодоровић, ванредни професор
20. Др Бранкица Поповић, ванредни професор
21. Др Снежана Миливојевић, ванредни професор
22. Др Владан Виријевић, ванредни професор
23. Др Голуб Јашовић, ванредни професор
24. Др Зоран Јовановић, ванредни професор
25. Др Петар Анђелковић, ванредни професор
26. Др Владимир Јовић, ванредни професор
27. Др Звездан Арсић, ванредни професор
28. Др Радмило Пекић, ванредни професор
29. Др Глигор Самарџић, ванредни професор
30. Др Небојша Лазић, ванредни професор
31. Др Митра Рељић, ванредни професор
32. Др Микоња Кнежевић, ванредни професор
33. Др Игор Ђурић, доцент
34. Др Душан Ранђеловић, доцент
35. Др Слађана Алексић, доцент
36. Др Славица Дејановић, доцент
37. Др Божидар Зарковић, доцент
38. Др Борис Братина, доцент
39. Др Марта Вукотић, доцент
40. Др Ана Јањушевић, доцент
41. Др Младен Јаковљевић, доцент
42. Др Оливера Марковић Савић, доцент
43. Др Дејан Тубић, доцент
44. Др Јелена Минић, доцент
45. Др Јелена Михајловић, доцент
46. Др Данијела Кулић, доцент
47. Др Јелена Бајовић, доцент
48. Др Александра Костић Тмушић, доцент
49. Др Оливера Радовић, доцент
50. Др Далибор Елезовић, доцент
51. Др Неџиб Прашевић, доцент
52. Др Јелена Давидовић Ракић, доцент
53. Др Саша Станојевић, доцент
54. Др Татјана Радојевић, доцент
55. Др Зоран Недељковић, доцент
56. Др Ана Андрејевић, доцент
57. Др Бранислава Дилпарић, доцент