Акредитација установе:

Основне академске студије:

Филозофија 19. 05. 2017. године
Социологија 20. 03. 2015. године
Психологија 28. 09. 2018. године
Педагогија 18. 11. 2020. године
Историја 29. 11. 2013. године
Историја уметности 17. 04. 2015. године
Српска књижевност и језик 17. 04. 2015. године
Српски језик и књижевност 20. 03. 2015. године
Енглески језик и књижевност 03. 04. 2015. године
Руски језик и књижевност 03. 04. 2015. године

Мастер академске студије:

Социологија 03. 04. 2015. године
Психологија 18. 11. 2020. године
Педагогија 18. 11. 2020. године
Историја 29. 11. 2013. године
Српска књижевност и језик 17. 04. 2015. године
Српски језик и књижевност 20. 03. 2015. године
Енглески језик и књижевност 03. 04. 2015. године
Руски језик и књижевност 18. 01. 2013. године

Докторске студије:

Историја 09.04.2014. године
Социологија 08.05.2015. године
Педагогија 19.06.2015. године
Језик и књижевност 02.10.2015. године

Евалуације наставника/сарадника и услова рада на факултету: