Акредитација установе:

Основне академске студије:

Филозофија 19.05.2017. године
Социологија 20.03.2015. године
Психологија 28.09.2018. године
Педагогија 29.11.2013. године
Историја 29.11.2013. године
Историја уметности 17.04.2015. године
Српска књижевност и језик 17.04.2015. године
Српски језик и књижевност 20.03.2015. године
Енглески језик и књижевност 03.04.2015. године
Руски језик и књижевност 03.04.2015. године

Мастер академске студије:

Социологија 03.04.2015. године
Психологија 29.11.2013. године
Педагогија 18.01.2013. године
Историја 29.11.2013. године
Српска књижевност и језик 17.04.2015. године
Српски језик и књижевност 20.03.2015. године
Енглески језик и књижевност 03.04.2015. године
Руски језик и књижевност 18.01.2013. године

Докторске студије:

Историја 09.04.2014. године
Социологија 08.05.2015. године
Педагогија 19.06.2015. године
Језик и књижевност 02.10.2015. године

Евалуације наставника/сарадника и услова рада на факултету: